logologo_small

FAQ00415

piatok, 12.02.2021
ID článku: 19411

8. Chcela by som sa informovať, ako postupovať, keď spoločnosť ide uzavrieť so športovcom Zmluvu o sponzorstve v športe, ktorej obligatórnou súčasťou podľa ustanovenia § 50 ods. 4 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je aj "výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného", avšak zatiaľ takéto výpisy nikto nevydáva, ako ma informovali na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia športu.

Navyše podľa ustanovenia § 3 písm. r) zákona o športe sa zverejnením rozumie zverejnenie údajov v informačnom systéme športu a podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona o športe majú obe zmluvné strany zmluvy o sponzorstve povinnosť túto zmluvu zverejniť, ale na stránke http://sport.iedu.sk/company/SportClub/List, na ktorú odkazuje priamo stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako na Informačný systém športu (viď napr. stránku: https://www.minedu.sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/) som nenašla spôsob ani informácie ako zverejniť Zmluvu o sponzorstve. Ako máme teda postupovať pri zverejňovaní Zmluvy o sponzorstve v športe?

pracovná skupina UčPS,
Mohlo by vás zaujímať

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

17.10.2021

Mentalita víťaza

15.10.2021

Príprava dvoj-konferencie "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

14.9.2021

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00479

21.7.2021

FAQ00478

21.7.2021

FAQ00477

21.7.2021

FAQ00476

21.7.2021

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019

FAQ00469

23.10.2019

FAQ00468

23.10.2019

FAQ00467

23.10.2019

FAQ00466

23.10.2019

FAQ00465

23.10.2019

FAQ00464

23.10.2019

FAQ00463

23.10.2019

FAQ00462

23.10.2019

FAQ00461

23.10.2019

FAQ00460

23.10.2019

FAQ00459

23.10.2019

FAQ00458

23.10.2019

FAQ00457

23.10.2019

FAQ00456

23.10.2019