logologo_small

FAQ00459

štvrtok, 20.05.2021
ID článku: 30145

17. Akým spôsobom a za akých podmienok sa poskytujú dobrovoľníkovi v športe náhrady (za stratu času, cestovné náhrady a pod.)? Je dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu sociálne a zdravotne poistený? Sú plnenia poskytované dobrovoľníkovi predmetom dane, resp. sú od dane oslobodené?
K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov K § 8 ods. 1 písm. r), § 9 ods. 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani s príjmov v znení neskorších predpisov
K § 80 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00479

21.7.2021

FAQ00478

21.7.2021

FAQ00477

21.7.2021

FAQ00476

21.7.2021

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019

FAQ00469

23.10.2019

FAQ00468

23.10.2019

FAQ00467

23.10.2019

FAQ00466

23.10.2019

FAQ00465

23.10.2019

FAQ00464

23.10.2019

FAQ00463

23.10.2019

FAQ00462

23.10.2019

FAQ00461

23.10.2019

FAQ00460

23.10.2019

FAQ00458

23.10.2019

FAQ00457

23.10.2019

FAQ00456

23.10.2019

FAQ00455

23.10.2019

FAQ00454

23.10.2019

FAQ00453

23.10.2019

FAQ00452

23.10.2019