logologo_small

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „VZORY VYCHOVÁVAJÚ NAJLEPŠIE“

piatok, 14.06.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: Ing. Jurij Čerňak, Veronika Vicová, ID článku: 30657

Sledujeme priamy prenos zápasu a sleduje ho miliónové publikum. Dajú sa v ňom odhaliť momenty, častokrát kľúčové, pri ktorých sa víťazstvo či gól dosiahne spôsobom, ktorý u fanúšikov vyvolá rozdielne emócie a názory. Rozhodca urobí rozhodnutie – odpíska penaltu, (ne)uzná gól, nepostrehne ofsajd, nešportové „filmovanie“ faulov, simulovanie či zdržiavanie času, a v tom momente prichádza okamih, kedy hlavný aktér-hráč, konfrontovaný vlastným svedomím má niekoľko sekúnd na to, aby urobil priznanie.

Ing. Jurij Čerňak
Rodič športujúcich detí


Sledujeme priamy prenos zápasu a sleduje ho miliónové publikum. Dajú sa v ňom odhaliť momenty, častokrát kľúčové, pri ktorých sa víťazstvo či gól dosiahne spôsobom, ktorý u fanúšikov vyvolá rozdielne emócie a názory. Rozhodca urobí rozhodnutie – odpíska penaltu, (ne)uzná gól, nepostrehne ofsajd, nešportové „filmovanie“ faulov, simulovanie či zdržiavanie času, a v tom momente prichádza okamih, kedy hlavný aktér-hráč, konfrontovaný vlastným svedomím má niekoľko sekúnd na to, aby urobil priznanie.

Takáto situácia sa môže objaviť v profesionálnom športe, spoločnosti či živote každého z nás.

Aké by to bolo, ak by napriek prvotnému hnevu vlastných fanúšikov, hrozbe straty bodov, finančného prospechu či nepochopenia od spoluhráčov a možno aj trénerov, hráč po nesprávnom posúdení situácie zdvihol ruku a rozhodol sa priznať ... Zostane večný!?

Ak takéto vzory správania deťom neukážu ich športové vzory, ikony športu, nebudú ich k tomu viesť rodičia, učitelia, tréneri, nemajú to odkiaľ vziať, naučiť sa to, inšpirovať sa či aspoň zamyslieť sa nad tým.

Šport je nerozlučne spojený s princípmi „fair play“, ale túžba po víťazstve, úspechu, sláve a bohatstve a taktiež tvrdé biznisové očakávania tých, ktorí prišli do športu ako investori, a ktorí často nerobia kompromisy, sa nezľutujú ani pred týmto zásadným princípom športu. Šport už dávno nie je záujmovou aktivitou občanov rozvíjanou na báze súťaže družstiev klubov ako občianskych združení.

A čím viac peňazí sa nachádza v športe, tým násobne väčšia je hodnota niečoho takého – šľachetného.

Športovcom takto deformované prostredie často zahmlí ich myslenie i svedomie a privedie ich k tomu, že porušovanie princípov fair play sa stáva tolerovaným javom, ba čo viac dodržiavanie princípov fair play a slušnosti je niekedy vnímané ako slabosť osobnosti športovca, často i vlastnými spoluhráčmi, trénermi, funkcionármi alebo aj ambicióznymi rodičmi.

NA ZÁVER

Sila športu je obrovská, ale sila športovej osobnosti je ešte väčšia:

•    Paolo di Cania: https://www.youtube.com/watch?v=gKgen3bch8U

•    Robi Fowler: https://www.youtube.com/watch?v=JAHtopZYhCs

•    alebo: https://www.youtube.com/watch?v=_T-xhg3PNlM

Ing. Jurij Čerňak, Veronika Vicová
Mohlo by vás zaujímať

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2016 AŽ 2020 PRE OBLASŤ ŠPORTU (PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE K 12/2018)

22.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, VERONIKA VICOVÁ

ZÁVERY Z DISKUSIE Z OKRÚHLEHO STOLA – „ŠPORT A PRÁVO 2018“

19.10.2019 | UČPS TÍM, VERONIKA VICOVÁ

ODVODY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV – FÁMY, KĽÚČOVÉ FAKTY A VÝCHODISKÁ

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. IVAN GREGUŠKA, MGR. ING. PETER HENNEL, VERONIKA VICOVÁ

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „PREČO MÁME NÍZKE SEBAVEDOMIE?“

19.10.2019 | ING. MIROSLAV MACKULÍN, VERONIKA VICOVÁ

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „NIE JE RODIČ AKO RODIČ“

19.10.2019 | ING. JURIJ ČERŇAK, VERONIKA VICOVÁ

KARIKATÚRA AKO FORMA SLOBODY PREJAVU V ROZHODNUTIACH SÚDOV

19.10.2019 | JUDR. MÁRIO ERNEST, VERONIKA VICOVÁ

PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY NÁSTROJA JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU (AJ V KONTEXTE PRÁVNEJ ÚPRAVY SR) – PRIMÁRNE INŠTITÚTY – „POVOLENIE“/„SÚHLAS“ NA PRIJATIE VECI NA MERITÓRNE KONANIE A „PREDŽALOBNÉ ROKOVANIA“ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., VERONIKA VICOVÁ

UPLATNENIE PRÁVNEJ KONCEPCIE IMPLICITNÉHO OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019 | MJR. JUDR. PETER PAGÁČ MGR., VERONIKA VICOVÁ

VYBRANÉ SPOLOČENSKÉ A INDIVIDUÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ VIRTUÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

19.10.2019 | PAEDDR. ZUZANA KURUCOVÁ, PHD., VERONIKA VICOVÁ

EXKURZ DO NOVELIZOVANEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES PRI UKLADANÍ SANKCIÍ

19.10.2019 | DOC. JUDR. JANA VALLOVÁ, PHD., VERONIKA VICOVÁ

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

23.10.2019 | RNDR. JOZEF MIHÁL, VERONIKA VICOVÁ

PREVENTÍVNE TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV

23.10.2019 | PROF. MUDR. DUŠAN MEŠKO,PHD.,DOC. MUDR. BRANISLAV DELEJ, PHD., MPH, VERONIKA VICOVÁ