logologo_small

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.12.2019 22:34
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI, POTVRDENIE O TRVANÍ, ROZSAHU A OBSAHU DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI a ĎALŠÍ ODBORNÝ OBSAH (Šumichrast, Vicová, Sepeši, Mihál)

Pre športové kluby, ktoré by chceli využiť písomnú formu zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, prinášame VZOR ZMLUVY.

O výkone dobrovoľníckej činnosti je vhodné robiť časovú evidenciu jej realizácie (výkaz dobrovoľníckej činnosti - VZOR VÝKAZU), ktorú podpíše dobrovoľník a príslušná osoba za prijímateľa dobrovoľníckej činosti.

Ďalšie dôležité informácie nájdete TU.

JUDr. Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

14.6.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU (Križan v spolupráci a po oponentúre členmi pracovnej skupiny, Marcelom Blažom a Branislavom Strečanským) 

1.1.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

17.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZMLUVA o PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (Zajíčková, Sepeši, kancelária GPLegal))

23.12.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

14.6.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU

25.3.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

24.12.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZMLUVY PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE (Jaroslav Čollák)

25.3.2020 | JUDR. JAROSLAV ČOLLÁK PHD.

SMERNICA O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ PER ROLLAM pre športový zväz / športový klub / športovú organizáciu

24.12.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, JUDR. JAROSLAV RYBÁNSKY

ZMLUVA o CHARITATÍVNEJ REKLAME

23.12.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

3.5.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

25.3.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ, MGR. IGOR ŠUMICHRAST

VZOROVÉ STANOVY NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVAZU

17.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, IGOR ŠUMICHRAST, JUDR. MARCEL BLAŽO

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS