logologo_small

Zoznam najnov����ch odborn��ch ��l��nkov a stanov��sk expertov U��PS

Ako ďalej s daňovými licenciami v trestnom konaní?

1.12.2021 20:28

ESD konštatuje: Nemeckí prokurátori sú závislí od politiky, nie zákona – škandál

2.12.2021 16:37

Ukladanie pokynov štátnym zástupcom v Česku, Nemecku a Rakúsku

25.11.2021 04:34

Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela 2021

22.11.2021 17:38

FOTOGALÉRIA - Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021 17:54

Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021 17:55

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021 16:44

Výroky a myšlienky z DVOJ-konferencie 2021

10.11.2021 03:48

Od profesionálneho športu k moderovaniu

7.11.2021 18:30

POĎAKOVANIE

6.11.2021 21:44

Smútočná správa

8.11.2021 02:48

Úvodné slovo Petra Sepešiho

3.11.2021 02:08

Fotogaléria Šport a právo 2021

2.11.2021 16:08

Fotogaléria Šport a médiá 2021

1.11.2021 23:20

Konferencia Šport a médiá 2021

1.11.2021 23:50

Kniha Miroslava Mackulína - Mentalita víťaza

1.11.2021 23:41

Šport počas troch dní ukázal, že sa chce spájať: dvoj-konferencia „Šport a médiá 2021” a „Šport a právo 2021”

1.11.2021 22:46

Organizačné usmernenia z dôvodu COVID opatrení

24.10.2021 19:48

ZÁZNAM/ONLINE prenos

5.11.2021 01:01

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021 00:21

Mentalita víťaza

7.11.2021 00:26

AKTUÁLNE PANDEMICKÉ OPATRENIA dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

21.10.2021 18:53

PROGRAM dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

27.10.2021 07:26

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

25.9.2021 20:54

K použiteľnosti súkromných nahrávok ako dôkazu v trestnom konaní

3.9.2021 10:52

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021 14:16

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

25.9.2021 21:13

Hledají se studenti-sportovci. Můžou si říct o stipendia

19.7.2021 08:59

1 z 2