logologo_small

Zoznam najnov����ch odborn��ch ��l��nkov a stanov��sk expertov U��PS

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XV. ročník (21.10.2023)

18.9.2023 18:32

Golfový HCP turnaj právnických profesií 2023

3.9.2023 23:22

Peňažná sankcia ukladaná v denných sadzbách ... alebo "Je spravodlivé, aby bol peňažný trest ukladaný podľa pravidiel, ktoré výšku trestu určia primerane k majetkovým pomerom páchateľa ?"

3.9.2023 23:00

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023 00:04

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023 10:32

Systémové nastavenie technológií elektronického dohľadu v trestnej politike - zahraničné skúsenosti a výzvy pre slovenskú prax

15.6.2023 20:57

Ako vládna novela Trestného zákona podporuje rozšírenie používania elektronického monitoringu

30.5.2023 20:25

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023 10:56

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023 11:15

Legislatívny proces trochu inak

28.4.2023 00:31

Obzvlášť závažné zločiny (OZZ) podľa návrhu novely Trestného zákona

23.4.2023 00:27

Pozvánka na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

23.3.2023 08:17

Súhlas s trestným činom v návrhu novely Trestného zákona

26.2.2023 12:14

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022 08:25

Regulácia právneho postavenia futbalového agenta

14.12.2022 11:20

Pranie špinavých peňazí / Legalizácia príjmu z trestnej činnosti - trestné sadzby

7.12.2022 10:07

Úprava základu a hraníc výšok škody pri trestných činoch v SR a ČR (stav k 11/2022)

9.12.2022 13:23

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022 09:57

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO 2022

30.11.2022 12:55

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

9.12.2022 10:19

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022 09:25

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022 23:19

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

23.11.2022 23:06

Súdny dvor EÚ - smernica o zaistení a konfiškácii

23.11.2022 23:09

Výsledky XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

18.11.2022 09:11

Fotogaléria XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

15.11.2022 14:10

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022 22:14

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022) - vyžrebovanie a program

3.11.2022 21:59

1 z 2