logologo_small

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XV. ročník (21.10.2023)

18.9.2023

Golfový HCP turnaj právnických profesií 2023

3.9.2023

Peňažná sankcia ukladaná v denných sadzbách ... alebo "Je spravodlivé, aby bol peňažný trest ukladaný podľa pravidiel, ktoré výšku trestu určia primerane k majetkovým pomerom páchateľa ?"

3.9.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Systémové nastavenie technológií elektronického dohľadu v trestnej politike - zahraničné skúsenosti a výzvy pre slovenskú prax

15.6.2023

Ako vládna novela Trestného zákona podporuje rozšírenie používania elektronického monitoringu

30.5.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

24.9.2023

Úvodné slovo Petra Sepešiho

25.3.2022

Európsky prokurátor Novocký: Do stíhania politikov nebude môcť zasahovať ani premiér

30.5.2021

Rozhovor Pavla Dinku s básnikom a sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Martinom Vladikom

30.1.2021

Marica Pirošíková na TA3 ku kolúznej väzbe z pohľadu medzinárodnoprávnej ochrany základných práv a slobôd

12.1.2021

KLUBY, HRÁČI A PRESTUPOVÉ OBDOBIE

12.1.2021

Slovensko spĺňa podmienku Európskeho súdu pre ľudské práva

11.1.2021