logologo_small

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

4.5.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry.

20.5.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

Osobitné východisko športu 4 - "Podmienka povinného poistenia zamestnancov"

25.4.2020 | MGR. ING. PETER HENNEL

Osobitné východisko športu 3 - "Zaradenie subjektu do správnej skupiny Opatrenia pre uplatnenie práva na príspevok"

25.4.2020 | MGR. ING. PETER HENNEL

Osobitné východisko športu 1 - "Iný pracovnoprávny vzťah"

20.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

2. časť diskusnej relácie: Štátna pomoc v jazyku športovca - Paragrafové znenia pomoci

20.4.2020 | PETER SEPEŠI

Osobitné východisko (nielen) športu 2 - "Podnik v ťažkostiach"

25.4.2020 | UČPS TÍM, MGR. ING. PETER HENNEL

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (I.) - Športová obec očakáva väčšiu flexibilitu pri využívaní verejných financií

14.5.2020 | MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ, RÓBERT KOTIAN

Otvorený list UčPS tímu zaslaný s návrhmi krízových opatrení lídrom slovenskej spoločnosti i slovenského športu

21.4.2020 | UČPS TÍM

Kluby a športovci majú nárok na pomoc z tzv. balíčka prvej pomoci. Podľa Jaroslavy Lukačovičovej môžu kluby požiadať o pomoc štátu – ak sa predčasne nezľakli

20.4.2020 | RÓBERT KOTIAN

Jozef Mihál: Na tzv. balíček prvej pomoci majú nárok kluby aj profesionálni športovci

20.4.2020 | RÓBERT KOTIAN

Osobný list Jozefa Gönciho športovému hnutiu

22.3.2020 | MGR. JOZEF GÖNCI

Predseda LOSS Róbert Jano: Novela zákona o športe nerieši skutočnú príčinu problémov klubov

20.4.2020 | JUDR. RÓBERT JANO ML.