logologo_small

JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 25.3.2020 14:20
Autor: JUDr. Peter Sepeši, ID článku: 19764

Prinášame Vám vzorový disciplinárny poriadok odporúčaný najmä pre športové zväzy a športové organizácie, ktorý bol pôvodne aj prílohou návrhu zákona o športe predloženého do medzirezortného pripomienkového konania. Vzorový disciplinárny poriadok dopracovali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU (Peter Sepeši, Igor Šumichrast, Zuzana Zajíčková, Peter Mihál)

Jednotný disciplinárny poriadok je procesný predpis, ktorý upravuje v súlade so Zákonom o športe procesné pravidlá postupu disciplinárnych orgánov športovej organizácie v disciplinárnom konaní. 

Národné športové zväzy si vo svojich disciplinárnych poriadkoch upravia, čo sa bude v príslušnej športovej komunite považovať za disciplinárne previnenie a aké sankcie a ochranné opatrenia je možné za jednotlivé disciplinárne previnenia ukladať. 

Zjednotenie procesného postupu disciplinárnych orgánov v disciplinárnom konaní naprieč športovými zväzmi umožní využiteľnosť členov disciplinárnej komisie jedného zväzu aj v inom zväze (mnohé zväzy majú problém obsadiť disciplinárne orgány), čo bude viesť aj k postupnému zjednoteniu postupu pri rozhodovacej činnosti disciplinárnych komisií v celom slovenskom športe.

Pôvodne bol jednotný disciplinárny poriadok prílohou zákona o športe, ale z dôvodu vypustenia časti upravujúcej systém riešenia sporov v športe z návrhu zákona bola vypustená aj príloha s jednotným disciplinárnym poriadkom.

JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU (Sepeši, Šumichrast, Zajíčková, Mihál) - TU


JUDr. Peter Sepeši,