logologo_small

Vzory/Pomôcky

Ďalšie články v sekcii

Záznam z diskusnej relácie o budúcnosti slovenského športu alebo ... aké bude programové vyhlásenie vlády pre oblasť športu?

Včera | UČPS TÍM, FUTBALNET.TV, MARTIN ČÁNIK, IVAN HUSÁR

ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

31.3.2020 | UČPS TÍM

Šport v čase korony (I.)

31.3.2020 | RÓBERT KOTIAN

UčPS podala podnet na GP SR na posúdenie súladu novely zákona o športe s Ústavou SR

26.3.2020 | UČPS TÍM

Status profesionálnych športovcov v SR po novele zákona o športe účinnej od 1.2.2020

26.3.2020 | PETER SEPEŠI

Štát nekúpil štadión a odkaz doby znie: Pán Kmotrík, urobte dobrý skutok. Nechajte si ho.

25.3.2020 | MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD., MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Osobný list Jozefa Gönciho športovému hnutiu

22.3.2020 | MGR. JOZEF GÖNCI

K problematike falšovania priechodových pečiatok v cestovných dokladoch príslušníkov tretích krajín

18.3.2020 | JUDR. ING. TIMOTEJ BAĎO

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a zákona č. 335/2017 Z. z. s dôvodovou správou

18.3.2020 | PETER SEPEŠI

Prokuratúra Slovenskej republiky - postavenie a pôsobnosť (dvojjazyčný text)

18.3.2020 | JUDR. MARTINA KRÍŽOVSKÁ PHD.

Vážny poznatok UčPS tímu o zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorá je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia

13.1.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI A UČPS TÍM

Predseda LOSS Róbert Jano: Novela zákona o športe nerieši skutočnú príčinu problémov klubov

11.1.2020 | JUDR. RÓBERT JANO ML.