logologo_small

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

utorok, 01.03.2022|Posledná aktualizácia 1.3.2022 20:33
ID článku: 584437

41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. 1 písmena m) daňového zákona. Teraz však som dostal informáciu že VV SZĽH doporučuje uzatvoriť zmluvy pre ročník 2019 – 2020 ako SZČO a v plnej výške vyplácať odmeny. Napriek môjmu nesúhlasu sa dávali hráčom extraligového mužstva podpisovať zmluvy podľa Obchodného zákonníka a hráč je výslovne definovaný ako SZČO.

Prosím čo s tým ?

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00485 - 42. Chcel by som Vás poprosiť o právny výklad "vrcholového športu".

1.3.2022

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

FAQ00484 - 34. Chcel by som sa spýtať, či môže byť dobrovoľník v športe, registrovaný na úrade práce, zároveň vykonávať dobrovoľnícku činnosť bez toho, aby bol vyradený z evidencie UPSVaR? ...

1.2.2022

FAQ00476 - 7. Chceli by sme sa spýtať na Váš názor ohľadom možnosti osoby, ktorá nedosiahla plnoletosť, kandidovať do Najvyššieho orgánu. Vychádzame z toho, že:...

21.7.2021

FAQ00478 - 5. V obci máme 2 športové kluby, ktoré sa venujú futbalu. Každý klub je registrovaný v ISSF a má svoje IČO. Prvý je klub ŠK a druhý FC. ŠK doteraz zas...

21.7.2021

FAQ00479 - 4. Prijali sme zmenu stanov občianskeho združenia. Je potrebné poslať na ministerstvo komplet celé stanovy?

21.7.2021

FAQ00477 - 6. Je možné výborom občianskeho združenia prijať smernicu o elektronickom hlasovaní? Alebo takúto smernicu musí schváliť Valné zhromaždenie? Potrebuje...

21.7.2021

FAQ00444 - 32. Môže byť Zmluva o dobrovoľníckej činnosti napísaná na dobu neurčitú? ...

1.2.2022

FAQ00437 - 7. Porušuje štatutár zväzu Zákon o športe v časti “Konflikt záujmov”, ked “jeho firmy” (pozn. nebolo presne zadefinované, čo obsahuje pojem “jeho firm...

21.7.2021

FAQ00436 - 1. Dobrý deň Prečítala som si článok ktorý ste napísali o športovej činnosti dieťaťa.Ide o to, že som si dnes 18.11.2020 chcela uplatniť nárok na špor...

21.7.2021

FAQ00406 - 17. Sme športový klub, ktorý si našiel sponzora a chcel by s ním uzavrieť zmluvu o sponzorstve v športe. Príjímateľom sponzorského a teda "sponzorovan...

21.7.2021

FAQ00405 - 18. Môže byť v zmluve o sponzorstve v športe medzi firmou (sponzorom) a športovým klubom (sponzorovaným) dohodnutý účel na podporu športovej činnosti ...

21.7.2021

FAQ00404 - 19. Faktúrovanie sponzoringu. Chcel by som sa opýtať, či je to problém, ak by sa ku Zmluve o sponzorskom príspevku vystavila faktúra, aj keď je možné ...

21.7.2021

FAQ00381 - 23. Od 1.1.2021 v zmysle poslednej novely zákona o športe prechádza rozhodovanie dopingových prípadov na Komisiu pre konanie vo veci dopingu v prvom a...

21.7.2021

FAQ00378 - 3. PRÍPAD 1/ Informácia koľko aktívnych športovcov do 23 rokov má národný športový zväz. Podľa „Metodický manuál k predloženiu žiadosti o poskyt...

21.7.2021

FAQ00375 - 6. PRÍPAD 4/ Legálnosť/nelegálnosť oddielových súťaží na získavanie aktívnych športovcov do 23 rokov . Ako sú vnímané oddielové súťaže, ktoré ne...

21.7.2021

FAQ00372 - 9. PRÍPAD 7/ Spôsob vyplácania minimálne 15% z príspevku pomerným spôsobom medzi kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v roku 2020. ...

21.7.2021

FAQ00377 - 4. PRÍPAD 2/ Definícia oficiálnych súťaží národného športového zväzu Môžu byť aj oddielové súťaže oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobn...

21.7.2021

FAQ00370 - 11. PRÍPAD 9/ Čo s nevyplateným vypočítaným podielom z 15% príspevku (tzn. presne 15%) určeného pomerným spôsobom pre kluby podľa počtu aktívnych špor...

21.7.2021

FAQ00368 - 13. Prípad 11/ NŠZ stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v dôsledku zlého postupu pri vyplácaní 15% z príspevku od štátu (PUŠ). ...

21.7.2021

FAQ00367 - 14. Je iná cesta, ako sa má dostať športové odvetvie uznaného športu k financovaniu zodpovedajúcemu jeho výsledkom, popularite, spoločenskému prínosu ...

21.7.2021

FAQ00376 - 5. PRÍPAD 3/ Zverejnenie informácií o počtoch aktívnych športovcov do 23 rokov . Má národný športový zväz povinnosť zverejňovať priebežne aktual...

21.7.2021

FAQ00374 - 7. PRÍPAD 5/ Skreslený/nepravdivý počet aktívnych športovcov do 23 rokov . Ak národný športový zväz zámerne uvedie skreslený/nepravdivý počet ak...

21.7.2021

FAQ00373 - 8. PRÍPAD 6/ Rozsah vyplácania 15% z príspevku pomerným spôsobom medzi kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Zmluva o poskytnutí ...

21.7.2021

FAQ00371 - 10. PRÍPAD 8/ Národný športový zväz nevyplatil klubom vypočítaný podiel z 15% príspevku určeného pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov do...

21.7.2021

FAQ00366 - 15. Bude, v prípade vzniku novej strešnej organizácie, možná skoková náprava výpočtu príspevku danému uznanému športu v nasledujúcom roku, alebo tiež ...

21.7.2021

FAQ00365 - 16. Chcel by som Vás poprosiť o stanovisko k § 69 Zákona 440/2015 Zb. Jedná sa mi o nasledujúci problém. Predstavte si, že existuje Jožko Mrkvička, kt...

21.7.2021

FAQ00369 - 12. PRÍPAD 10/ Národný športový preukázateľne pochybil – aké sú možnosti nápravy pochybení? Národný športový zväz 3 roky nepostupoval v súlade ...

21.7.2021

FAQ00358 - 7. Môže hlavný tréner reprezentácie zmeniť nomináciu na preteky schválenú orgánom Národného športového zväzu? Je pre neho táto nominácia záväzná? Je p...

21.7.2021