logologo_small

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

utorok, 17.05.2022|Posledná aktualizácia 18.5.2022 15:04
ID článku: 610839


58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

Z dôvodu pandemickej situácie, ktorá bola v minulom ale aj v tomto roku, nebolo možné odohrať súťaž, čiže nemáme majstrov Slovenska za posledné dva roky. Podľa stanov - delegátmi na konferencii majú byť aj majstri Slovenska.

Ako máme postupovať v tomto prípade?

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

FAQ00123 - 54. Vzťahuje sa súhlas kvalifikovanej väčšiny najvyššieho orgánu NŠZ (§ 22 ZoŠ) aj na nadobudnutie obchodného podielu v dcérskej obchodnej spoločnosti...

9.3.2022

FAQ00122 - 55. Existuje iný inštitút posúdenia súladu stanov "uznaného športu" so Zákonom o športe 440/2015 Z. z., mimo hlavnej kontrolórky športu? ...

9.3.2022

FAQ00121 - 56. Je možný plynulý prechod kompetencií „uznaného športu“ z existujúcej organizácie na novovzniknutý subjekt (novú strešnú organizáciu vytvorenú všet...

9.3.2022

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

FAQ00248 - 84. Chceme sa opýtať ohľadom získavania odbornej spôsobilosti trénerov I. až III. stupňa. 1. Máme akreditáciu získanú v roku 2015 a jej platnosť skonč...

8.3.2022

FAQ00247 - 85. V klube máme trénerov, ktorí pracujú v štátnej správe ako policajti a vojaci. U nás v klube trénujú deti vo svojom voľnom čase a momentálne vykoná...

8.3.2022

FAQ00249 - 83. K zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6, ods. (3), písm e): "(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. ...

8.3.2022

FAQ00250 - 82. Ako postupovať pri získaní akreditácie pilates športového štúdia: 1. Čo všetko je potrebné pre akreditáciu pilates štúdia?2. Čo všetko je potrebné...

8.3.2022

FAQ00251 - 81. Sme hokejový klub a máme športových odborníkov - trénerov a oni sú zapísaní v registri športu (majú licenciu) a oni nám za služby fakturujú. Nemám...

8.3.2022

FAQ00252 - 80. Chcem vás poprosiť o pomoc so zákonom o športe, konkrétne ktorý paragraf sa vzťahuje na povinnosť trénera, že preberá zodpovednosť za zverencov po...

8.3.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00246

8.1.2021

FAQ00486 - 86. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyjadrenie odborného názoru týkajúceho sa činnosti športového odborníka. Máme v klube trénera, ktorý je zároveň učiteľom na základnej škole a stal na riaditeľom školy.

8.3.2022

Smernica o športových odborníkoch v rámci SFZ a členov SFZ (úplné znenie platné od 01.05.2018)

23.10.2019

FAQ00128 - 49. K výkladu paragrafu 22 ods. 2 ZoŠ: „(2) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného športového zväzu rozhod...

9.3.2022

FAQ00131 - 46. Je možné používať vlajku a označenie Kosova pri športových podujatiach organizovaných na Slovensku, keď Slovensko zatiaľ neuznalo nezávislosť Koso...

9.3.2022

Stanovisko UčPS ku kľúču delegátov

25.12.2019

FAQ00255 - 77. Máme záujem angažovať trénera hráčov "A" mužstva z Českej republiky. Mňa by zaujímalo, aký je postup v tomto prípade, ak má dotyčný tréner licenci...

8.3.2022

FAQ00256 - 76. Naša členka zväzu judo si spravila kurz inštruktora zjazdového lyžovania. Chce sa zaevidovať ako športový odborník, aby mohla podnikať ako inštruk...

8.3.2022

FAQ00257 - 75. Chcela by som sa vydať cestou inštruktorky jogy, ale úprimne netuším, čo všetko si k tomu (okrem kurzu) musím vybaviť. Viete ma prosím nasmerovať?...

8.3.2022

FAQ00267 - 65. V s.r.o. - som jediný spoločník a konateľ- jednou z činností bola aj "Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, okrem horskej vo...

8.3.2022

FAQ00169 - 8. Podľa § 19, ods.1, písm. f: f) najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov n...

23.10.2019

FAQ00176 - 1. Kandidát na volenú funkciu v orgánoch NŠZ. Na základe § 19 ods. 1 písm. j):j) každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch náro...

23.10.2019

FAQ00143 - 34. Mal by som otázku k zberu údajov o členoch zväzu podľa § 80. Rodné číslo je chránený osobný údaj a na jeho zber je potrebné splniť podmienky podľa...

23.10.2019

FAQ00166 - 11. Mám otázku k nasledovnému ustanoveniu § 19 ods. 1 písm. f)najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov discip...

23.10.2019

FAQ00150 - 27. Je v kolektívnych športoch počet súťažiacich družstiev jedinou podmienkou pre rozdelenie prostriedkov klubom? Alebo si môže národný zväz nastaviť ...

23.10.2019

FAQ00158 - 19. Keď si NŠZ na valnom zhromaždení zruší staré stanovy, a prijme nové, dá sa to podľa Vás urobiť tak, že prijatím nových sa zrušia staré?

23.10.2019

FAQ00159 - 18. Každý športový klub musí byť členom národného zväzu? Čo ak čisto teoreticky sme partia ľudí, ktorá nemá súťažné ambície, nechceme sa venovať mláde...

23.10.2019