logologo_small

FAQ00491 5. Náhrada za letenku reprezentantovi (amatérsky športovec)

utorok, 17.10.2023|Posledná aktualizácia 17.10.2023 17:10
ID článku: 674547

5. Náš zväz by chcel reprezentantovi (amatérsky športovec) preplatiť náhradu za letenku, ktorú si kúpil z dôvodu účasti na "významnom podujatí" - závode svetového pohára. Moja otázka znie - je možné takúto položku preplatiť z PUŠ bez náležitostí zákona o cestovných náhradách? Ak by sme sa totiž mali riadiť zákonom o cestovných náhradách letenku by sme preplatiť nemohli z dôvodu nesplnenia zaúčtovania výdavku do konca nasledujúceho mesiaca po vzniku výdavku a taktiež z dôvodu, že v prípade dodržania zákona o cestovných náhradách by nezvýšili financie na preplatenie všetkých náhrad, ktoré tento zákon určuje.


Ivan Greguška, Marcel Blažo
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

FAQ00486 - 86. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyjadrenie odborného názoru týkajúceho sa činnosti športového odborníka. Máme v klube trénera, ktorý je zároveň učiteľom na základnej škole a stal na riaditeľom školy.

8.3.2022

FAQ00247 - 85. V klube máme trénerov, ktorí pracujú v štátnej správe ako policajti a vojaci. U nás v klube trénujú deti vo svojom voľnom čase a momentálne vykoná...

8.3.2022

FAQ00248 - 84. Chceme sa opýtať ohľadom získavania odbornej spôsobilosti trénerov I. až III. stupňa. 1. Máme akreditáciu získanú v roku 2015 a jej platnosť skonč...

8.3.2022

FAQ00249 - 83. K zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6, ods. (3), písm e): "(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. ...

8.3.2022

FAQ00250 - 82. Ako postupovať pri získaní akreditácie pilates športového štúdia: 1. Čo všetko je potrebné pre akreditáciu pilates štúdia?2. Čo všetko je potrebné...

8.3.2022

FAQ00251 - 81. Sme hokejový klub a máme športových odborníkov - trénerov a oni sú zapísaní v registri športu (majú licenciu) a oni nám za služby fakturujú. Nemám...

8.3.2022

FAQ00252 - 80. Chcem vás poprosiť o pomoc so zákonom o športe, konkrétne ktorý paragraf sa vzťahuje na povinnosť trénera, že preberá zodpovednosť za zverencov po...

8.3.2022

FAQ00253 - 79. Ako žiak športovej triedy Gymnázia som úspešne absolvoval maturitnú skúšku zo základov športovej prípravy. Dostal som informáciu od môjho vyučujúc...

8.3.2022

FAQ00254 - 78. Prosím Vás o poskytnutie informácii. Sme hokejový klub zaregistrovaný pod národným športovým zväzom.V klube máme našich odchovancov, ktorí pomáhaj...

8.3.2022

FAQ00255 - 77. Máme záujem angažovať trénera hráčov "A" mužstva z Českej republiky. Mňa by zaujímalo, aký je postup v tomto prípade, ak má dotyčný tréner licenci...

8.3.2022

FAQ00256 - 76. Naša členka zväzu judo si spravila kurz inštruktora zjazdového lyžovania. Chce sa zaevidovať ako športový odborník, aby mohla podnikať ako inštruk...

8.3.2022

FAQ00257 - 75. Chcela by som sa vydať cestou inštruktorky jogy, ale úprimne netuším, čo všetko si k tomu (okrem kurzu) musím vybaviť. Viete ma prosím nasmerovať?...

8.3.2022

FAQ00258 - 74. Chcel by som sa Vás opýtať, aké šance a aký potenciál mám na slovenskom trhu v oblasti šport a fitnes, ak mám ukončenú školu Šport a Fitnes (ACSF)...

8.3.2022

FAQ00259 - 73. Existuje poistenie pre deti v čase tréningového procesu a počas súťaže, resp. existuje poistenie pre trénera - ( športového odborníka, ktorý je z...

8.3.2022

FAQ00260 - 72. Osvedčenie je podľa nášho názoru formálne nesprávne, pretože sa odvoláva nie na zákon o športe, ale na 444/2008, a podľa dostupných zdrojov, akred...

8.3.2022

FAQ00261 - 71. Otázky: Môže národný športový zväz vybudovať licencovaný program vzdelávania trénerov pre daný šport aj bez špecifických požiad...

8.3.2022

FAQ00262 - 70. Otázky: 1) Kto može školiť plavčíkov, resp. záchranárov na vodnej ploche?2) Ak nikto nemá akreditáciu, može hocikto, kto splní témy školenia v zmy...

8.3.2022

FAQ00263 - 69. V súvislosti s prijatým zákonom o športe (ZoŠ) sa na Vás obraciame s nižšie uvedenými otázkami, ktoré sa týkajú dopadu prijatého zákona na fungova...

8.3.2022

FAQ00265 - 67. Je možné zapísať do registra, trénerov na základe medzinárodne uznávaných trénerských titulov vydaných medzinárodnou športovou organizáciou?

8.3.2022

FAQ00266 - 66. Chcela by som sa informovať o možnostiach získania kvalifikácie podľa §83 a §84 zákona č. 440/2015 na výcvik žiakov základnej školy v zjazdovom ly...

8.3.2022

FAQ00267 - 65. V s.r.o. - som jediný spoločník a konateľ- jednou z činností bola aj "Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, okrem horskej vo...

8.3.2022

FAQ00268 - 64. Činnosť hokejových agentov nie je v novom zákone o športe upravená a ich činnosť nie je upravená ani v žiadnom predpise, smernici, stanovách, súťa...

8.3.2022

FAQ00269 - 63. Ak neexistujú špecializované športové činnosti (ako bol doteraz, napr. aerobik, fitnes, jóga, pilates, atď), na základe čoho budú vykonávať inštru...

8.3.2022

FAQ00270 - 62. Ak sú nejaké špecializované činnosti, kto bude robiť kurzy a vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na inštruktorov I. až III. kvalifikačného ...

8.3.2022

FAQ00271 - 61. Môže byť riaditeľ preteku a tréner pretekára - toho istého preteku jedna a tá istá osoba? Môže byť organizátorom preteku osoba, ktorá určuje rozh...

8.3.2022

FAQ00272 - 60. Môže osoba vo veku od 15 - 18 vykonávať činnosť pomocného trénera pod dozorom hlavného trénera?

8.3.2022