corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

pondelok, 02.05.2022|Posledná aktualizácia 5.5.2022 09:17
Autor: Štefan Hríb, Ján Šanta
Štefan Hríb, Ján Šanta
Mohlo by vás zaujímať

Prokurátor Honz: Myslím si, že Kotleba to naťahoval, lebo sa bál

20.10.2020

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

23.11.2022

Zákon o zodpovednosti pri výkone verejnej moci úradmi (súdnictvo a správa)

30.5.2021

Stanovisko č. 13(2018) CCPE: „Nezávislosť, zodpovednosť a etika prokurátorov“

18.7.2022

ESĽP: Rozsudok v prípade Žúbor proti Slovenskej republike

19.10.2019

Ústavný súd SR

19.10.2019

Závery strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky

19.10.2019

Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2010

12.4.2020

K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

9.9.2020

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.10.2020

ESĽP: Rozsudok v prípade V.C. proti Slovenskej republike

19.10.2019

Hospodársku a sociálnu radu OSN povedie slovenský diplomat

19.10.2019

Schválenie Slovenskou republikou iniciovanej novej medzinárodnej zmluvy o právach dieťaťa vo Valnom zhromaždení OSN

18.3.2020

Legislatívny proces (3.2.2010): Ďalší poslanecký návrh novely zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

19.10.2019