corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum
Ďalšie články v sekcii

Súhlas s trestným činom v návrhu novely Trestného zákona

26.2.2023

Pranie špinavých peňazí / Legalizácia príjmu z trestnej činnosti - trestné sadzby

7.12.2022

Úprava základu a hraníc výšok škody pri trestných činoch v SR a ČR (stav k 11/2022)

9.12.2022

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

9.12.2022

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

23.11.2022

Súdny dvor EÚ - smernica o zaistení a konfiškácii

23.11.2022

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

30.8.2022

Stanovisko č. 13(2018) CCPE: „Nezávislosť, zodpovednosť a etika prokurátorov“

18.7.2022

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022