corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

nedeľa, 08.08.2021|Posledná aktualizácia 25.9.2021 21:13
Autor: Michal Hricisin

V diskusiách, najmä politických, ale aj v niektorých článkoch v médiách či príspevkoch na sociálnych sieťach sa pomerne často zjednodušene charakterizuje fungovanie hierarchicky usporiadanej jednotnej sústavy orgánov prokuratúry na Slovensku ako "monokracia", či "monokratický systém".

Je takéto označenie primerané skutočnému nastaveniu zákonných pravidiel jej fungovania ?

Dáva takéto označenie verejnosti reálny neskreslený obraz o fungovaní prokuratúry na Slovensku alebo skôr prezrádza nedostatky v poznaní právneho systému, jeho bŕzd a protiváh, či politické alebo iné motívy a ciele toho, kto takéto označenie v súvislosti s dnešnou prokuratúrou na Slovensku používa ?

Dnes žijeme v dobe spochybňovania autorít, inštitúcií, právneho štátu a jeho pravidiel - v dobe spochybňovania všetkého.

Žijeme v dobe asi najnižšej dôvery, nielen k inštituciám, ale aj vzájomnej dôvery medzi ľuďmi.

V dobe vytvárania mediálnych obrazov "želanej pravdy" podľa toho, kto má "mediálmnu moc", kto mediálny obraz vytvára alebo si ho na stránkach médií a sociálnych sietí objedná.

Bežný človek nevie, čomu vlastne ešte dnes môže veriť. Mnohé autority sklamali v integrite svojich výrokov a skutkov, poctivosti svojich výsledkov (vysokoškolských, podnikateľských či politických) a nebola voči nim (zatiaľ) vyvodená zodpovednosť ani nimi samými a ani spoločnosťou.

Naopak, spoločnosť, občan - volič, ich ďalej musí tolerovať so sklamaním, rozčarovaním alebo niekedy až vzdorom, ... čo vieru a nádej Slovákov v lepšie, slušnejšie, prajnejšie Slovensko s vyššou dôverou ľudí v štát, jeho inštitúcie a ich predstaviteľov, určite neposilňuje.

Aby si každý sám mohol vytvoriť vlastnú mozaiku poznania a nebol odkázaný na nezriedka účelové názory iných, prinášame vám do mozaiky viaceré podstatné informácie o tom, ako funguje prokuratúra na Slovensku a tiež ako je na tom slovenská prokuratúra z hľadiska európskych štandardov.

Aby ste si o tom mohli prečítať, porozmýšľať a prípadne sa ďalej pýtať, ako to vlastne je s tou slovenskou prokuratúrou, s niektorými slovenskými politikmi, či s tými čo chcú vyvolať pochybnosť o objektivite postupu a rozhodovania prokuratúry s cieľom, aby sa nebodaj vyhli ich trestnému stíhaniu a postaveniu pred súd.

Nepoznať pravdu môže byť frustrujúce, ak ju chcete poznať.

Keď Vám však podsúvajú ako pravdu - ako fakt, účelové tvrdenia a snažia sa manipulovať Váš názor, je to frustrujúce oveľa viac.

Preto čítajte, premýšlajte a pýtajte sa, aby ste sa dostali k pravdivým odpovediam (nielen) o fungovaní systému orgánov prokuratúry na Slovensku.

Mohlo by vás zaujímať

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - RADY PROKURATÚRY V EURÓPE (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

2.5.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Sloboda prejavu má svoj rub aj líc - poslanec Baránik si svojimi výrokmi koleduje o hromadnú žalobu zo strany prokurátorov

29.4.2022

Rozbuškou pre zmenu a boj s mafiou bola vražda Jána Kuciaka

14.11.2020

Informácie o kandidátoch na generálneho prokurátora na stránke Národnej rady SR

28.10.2020

Prokurátor Honz: Myslím si, že Kotleba to naťahoval, lebo sa bál

20.10.2020

Návrh generálneho prokurátora podaný Ústavnému súdu SR voči vyhláseniu núdzového stavu

28.11.2020

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.10.2020

Rozhovor Juraja Novockého nového európskeho prokurátora za Slovensko o zásadnom míľniku v jeho viac ako 20-ročnej profesijnej kariére v rezorte prokuratúry

11.10.2020

K poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre a ďalších zákonov

14.7.2020