corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Rozhovor Juraja Novockého nového európskeho prokurátora za Slovensko o zásadnom míľniku v jeho viac ako 20-ročnej profesijnej kariére v rezorte prokuratúry

utorok, 04.08.2020|Posledná aktualizácia 11.10.2020 12:03
Autor: Prokurárorské fórum, JUDr. Juraj Novocký PhD.

Rada Európskej únie oficiálne potvrdila prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry JUDr. Juraja Novockého, PhD. do funkcie európskeho prokurátora ako zástupcu Slovenskej republiky. O svojich pocitoch pred výkonom tohto mandátu, o zmenách a jeho novej náplni práce sa náš kolega vyjadril pre Prokurátorské fórum.

Kedy a prečo ste sa rozhodli, že budete kandidovať na pozíciu európskeho prokurátora? Mali ste o tento post záujem hneď ako sa začali diskusie o kreovaní európskej prokuratúry alebo Vaše rozhodnutie dozrelo neskôr?

Úprimne musím priznať, že rozhodnutie prihlásiť sa do výberového konania u mňa dozrievalo pomerne dlhšie. Predsa len, nie je ľahké zmeniť úplne svoj život aj spôsob práce, presťahovať sa do inej krajiny, kde nemám vytvorené žiadne zázemie a pod. Napriek tomu som projekt vytvorenia Európskej prokuratúry sledoval po dobu viac ako 15 rokov. Od prvých viac-menej teoretických diskusií cez pomerne náročné rokovania v pracovnej skupine Rady EÚ až po prijatia legislatívneho nástroja, ktorým bola Európska prokuratúra zriadená. Je to projekt, ktorý ma dlhodobo fascinoval, a hoci som si to možno sám neuvedomoval, celkom prirodzene som sa k nemu približoval až do doby, keď som sa rozhodol uchádzať sa o pozíciu európskeho prokurátora ako zástupca Slovenskej republiky.

Máte bohaté lektorské a publikačné skúsenosti a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Pôsobili ste ako národný spravodajca Eurojustu pre záležitosti terorizmu, ako lektor OBSE ste viedli semináre k problematike organizácie prokuratúry a fungovania špecializovaných prokuratúr, spolupracovali ste s viacerými medzinárodnými organizáciami ako napríklad OSN, Rada Európy atď. Sú toto všetko skúsenosti, ktoré Vám k Vašej novej funkcii pomohli?

Nepochybne aj tieto moje aktivity a praktické skúsenosti s prácou a komunikáciou v medzinárodnom prostredí mi pravdepodobne pomohli v celom výberovom procese. Predsa len, je to niečo iné, ako keď sa o takú funkciu uchádza prokurátor, ktorý má síce veľmi dobré referencie na národnej úrovni, je dôvodne považovaný za rešpektovanú a nezávislú osobnosť, no na druhej strane nemal praktickú skúsenosť s medzinárodným prostredím, nemal možnosť výsledky svojej práce prezentovať v cudzom jazyku a pod. V dnešnej dobe už skutočne nestačí, ak je (nielen) prokurátor dobrý vo svojej práci, ale ak chce zastávať nejakú významnú funkciu, musí ku svojej práci pridať aj určitú „nadstavbu“. Či už pôjde o veľmi dobrú znalosť cudzieho jazyka (a najlepšie dvoch alebo aj viacerých), prednáškovú činnosť alebo účasť v hodnotiacich procesoch medzinárodných organizácií. To všetko predstavuje „pridanú hodnotu“, ktorá v konečnom dôsledku pri posudzovaní dvoch pracovne rovnocenných uchádzačov, môže zohrať rozhodujúcu úlohu.

Je mi ľúto, že napriek tomu, že prokuratúra v tomto smere poskytuje pomerne veľa príležitostí, ak ide napr. o účasť na zahraničných vzdelávacích podujatiach, niekedy je však pomerne ťažké obsadiť ich. A to nehovorím o prednáškovej činnosti, ale niekedy aj o účasť na vzdelávaní, kde sa predpokladá „len“ aktívna účasť na workshopoch. Verím, že postupnou generačnou výmenou prokurátorov budeme mať na Slovensku stále viac prokurátorov dobre jazykovo vybavených, ktorí budú využívať tieto príležitosti rozvíjať svoje odborné znalosti i profesionálne zručnosti, ako aj prezentovať tie vlastné.

Európska prokuratúra je nová inštitúcia, ide ako keby o pilotný projekt, je potrebné úplne nové nastavenie a zariadenie nielen personálnej, ale aj inštitucionálnej základne, neobávate sa týchto nových začiatkov?

Vznik každej novej inštitúcie je výzvou pre každého, kto sa na jej vzniku aktívne podieľa. Ja osobne sa takejto výzvy nebojím, vnímam ju pozitívne. Pevne verím, že si po uplynutí nielen môjho funkčného obdobia, spolu s kolegami budem môcť povedať, že sme „z ničoho“ vybudovali rešpektovanú a efektívnu inštitúciu, ktorá bude fungovať dávno po tom, ako my budeme naspäť vo svojich domovských štátoch. Začiatky určite nebudú jednoduché ale musíme to zvládnuť. Inú možnosť nemôžem pripustiť.

Váš mandát bude trvať šesť rokov (môže sa predĺžiť o tri roky), už ste si stanovili prioritné úlohy na úvodné obdobie?

Ako som už uviedol, začiatky budovania novej inštitúcie určite nebudú jednoduché. Vstupujeme do úplne nových, nepoznaných podmienok a niektoré problémy určite objavíme až potom, keď začneme svoju činnosť. Z môjho pohľadu bude určite kľúčovou úlohou vhodným spôsobom nastaviť vnútorné pravidlá fungovania Európskej prokuratúry, vrátane komunikácie medzi „centrálou“ v Luxemburgu a jednotlivými delegovanými prokurátormi v členských štátoch.

Veľkou výzvou tiež bude vytvorenie počítačového systému, v ktorom budú vedené jednotlivé trestné spisy. V podmienkach SR sa o podobnom systému hovorí už viac ako 10 rokov, buduje sa tiež niekoľko rokov a zatiaľ bez úspechu. Európska prokuratúra by takýto systém mala vytvoriť v priebehu necelých 2 rokov. Skutočne som zvedavý, ako sa nám podarí s touto úlohou vysporiadať.

Lauru Codrutu Kövesi, hlavnú európsku prokurátorku ste sprevádzali na jej prvej oficiálnej návšteve na Slovensku. Mali ste možnosť už bližšie spoznať aj zástupcov prokuratúr z ďalších štátov? Ako sa Vám na „prvý dojem“ pozdáva Váš nový pracovný tím?

Máte absolútnu pravdu, Laura Kővesi pred niekoľkými mesiacmi navštívila Slovensko a pevne verím, že odchádzala s pozitívnymi dojmami. Za pomerne krátky čas, mala možnosť stretnúť sa nielen s vedením generálnej prokuratúry ale aj s pani prezidentkou, ktorá nám venovala svoj čas. Hoci išlo o pomerne krátke pracovné stretnutie, určite malo svoj význam a vytvorilo predpoklad pre ďalšiu spoluprácu do budúcnosti. Je celkom pravdepodobné, že hlavná európska prokurátorka v blízkej budúcnosti opätovne navštívi Slovensko, samozrejme ako to situácia umožní. Podrobnosti si však zatiaľ ešte nechám pre seba.

Pokiaľ ide o ďalších kolegov, viacerých z nich poznám, pretože pôsobili na rôznych postoch, napríklad ako národní členovia Eurojust-u, či vyslaní národní experti. S niektorými sa poznám z rôznych odborných seminárov, konferencií a pod. V tomto smere preto nemám žiadne obavy. Hoci osobne sa všetci stretneme až začiatkom septembra v Luxemburgu, už teraz spolu pomerne intenzívne komunikujeme prostredníctvom elektronickej pošty. Takže po príchode do Luxemburgu našu komunikáciu len prenesieme do inej formy.

Koncom júla bolo realizované výberové konanie na funkciu európskeho delegovaného prokurátora za Slovenskú republiku v Európskej prokuratúre. Ako sa vyvíja toto výberové konanie?

Je to pravda, zatiaľ výberovým konaním prešli úspešne dvaja kandidáti, zhodou okolností moji kolegovia z Úradu špeciálnej prokuratúry. Celkovo máme pre Slovenskú republiku vyčlenených 5 miest pre tzv. delegovaných európskych prokurátorov, ktorí budú pôsobiť na Slovensku. Verím, že do ďalšieho výberového konania sa prihlásia aj ďalší záujemcovia tak, aby sme tieto miesta mohli obsadiť dostatočne kvalitnými prokurátormi. Nemusia sa pritom ničoho obávať, podmienky výberového konania sú nastavené tak, aby ich zvládol každý dostatočne schopný a kvalitný prokurátor, ktorý na komunikatívnej úrovni ovláda anglický či francúzsky jazyk a má skúsenosti s trestným stíhaním najlepšie v oblasti ekonomickej trestnej činnosti alebo s poskytovaním justičnej spolupráce v trestných veciach.

Už skoro dvanásť rokov pôsobíte ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ste aj mediálne známy z dozorovania viacerých závažných káuz, čo Vám bude najviac z Vašej súčasnej pracovnej agendy chýbať?

Priznám sa, na takto položenú otázku neviem odpovedať. Určite však môžem povedať, že mi budú chýbať moji kolegovia zo špeciálnej prokuratúry, najmä najbližší kolegovia z oddelenia boja proti organizovanej kriminalite, terorizmu a medzinárodnej kriminality. Boli sme a vlastne ešte stále sme pomerne malý kolektív – 6 prokurátorov, ktorí si však navzájom verili a dokázali sa v práci plne zastúpiť, ak to bolo potrebné. Myslím, že naše pracovné výsledky hovoria jasnou rečou. Ak si niekto prečíta knihu o Slovenskej mafii z pera Jána Petroviča, mal by vedieť, že všetci tí „sýkorovci”, „piťovci”, „sátorovci” či ďalší členovia zločineckých skupín, ktorí si v súčasnosti odpykávajú dlhoročné tresty odňatia slobody, sú výsledkom našej práce.

Skutočne mi je ľúto, že z tohto kolektívu odchádzam.

V súčasnom období mi nedá neopýtať sa na voľbu nového generálneho prokurátora v  a následne aj špeciálneho prokurátora. Ako vnímate, že na  čele týchto úradov by mohol byť aj neprokurátor? Mali ste možnosť o tejto problematika diskutovať aj s Vašimi kolegami na európskej úrovni?

Nie, so svojimi kolegami z európskej prokuratúry som o tejto téme nediskutoval. Vo všeobecnosti sú systémy fungovania prokuratúry v jednotlivých štátoch rôzne a je ťažké nájsť ideálny model, ktorý by vyhovoval všade a všetkým. Pokiaľ ide o môj osobný názor, som presvedčený, že by bolo vhodnejšie, aby napr. generálnym prokurátorom mohol byť len človek, ktorý má osobnú skúsenosť s fungovaním prokuratúry ako prokurátor, a nie len ako napr. advokát. Nepochybne aj medzi nimi sa nájdu odborne a osobnostne dostatočne kvalitní kandidáti, to však nezaručuje, aby od prvého dňa po vymenovaní dokázali plnohodnotne vykonávať všetky právomoci, ktoré generálnemu prokurátorovi patria. Na rozdiel od vlády, pri výkone jeho funkcie neplatí princíp „100 dní“, počas ktorých si môže zvykať na novú funkciu a prípadné chyby sa odpúšťajú. Generálny prokurátor ale aj špeciálny prokurátor od prvého dňa musia vykonávať svoje právomoci bez akejkoľvek „skúšobnej doby“ a akékoľvek pochybenie by malo závažné procesné dôsledky.

Na záver, na odľahčenie, už ste si pri Vašom nabitom programe vôbec stihli uvedomiť, že približne od novembra budete vykonávať funkciu európskeho prokurátora so sídlom v Luxemburgu, riešili ste už aj praktické otázky s tým spojené?

Samozrejme, plne si to uvedomujem. Predsa len, idem do úplne inej krajiny, ktorú až tak nepoznám, kde mám len niekoľko známych. Nájdenie vhodného ubytovania, otázky spojené so sťahovaním a pod., to je to čím v súčasnosti trávim asi najviac voľného času. Dúfam, že tieto problémy v krátkom čase vyriešim a potom si popri práci nájdem čas aj na iné aktivity a neskôr aj na spoznávanie Luxemburgu či jeho blízkeho okolia. Je tam čo spoznávať.

JUDr. Juraj Novocký, PhD.  pôsobí v rezorte prokuratúry od roku 1999, kedy začínal ako právny čakateľ na Okresnej prokuratúre v Námestove a Dolnom Kubíne. V rámci svojej pôsobnosti si prešiel všetkými rezortnými stupňami: okres – Námestovo, kraj – Žilina. Od roku 2005 pôsobil na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, najskôr ako prokurátor kancelárie generálneho prokurátora, od roku 2006 ako prokurátor trestného odboru. Do funkcie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na oddelenie organizovaného zločinu, terorizmu a medzinárodnej kriminality bol vymenovaný 1. 12. 2008.

Juraj, všetci kolegovia Ti úprimne želáme, aby sa Ti na novom pôsobisku darilo aspoň tak dobre ako na Tvojich doterajších pozíciách, aby si robil dobré meno Slovenskej republike, sebe i celému  prokurátorskému stavu.

Prokurátorské fórum

Prokurárorské fórum, JUDr. Juraj Novocký PhD.
Mohlo by vás zaujímať

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

25.9.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

4.6.2021

Európsky prokurátor Novocký: Do stíhania politikov nebude môcť zasahovať ani premiér

30.5.2021

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

2.5.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti (Iniciatíva pre otvorené vládnutie)

27.3.2022

Deklarácia otvoreného vládnutia

30.1.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Šéfka Európskej prokuratúry: Z politických tlakov nie som nervózna, zvládam ich veľmi dobre

12.1.2021

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Hamranom, znovuzvoleným prezidentom Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach - Eurojust

10.12.2020

Sloboda prejavu má svoj rub aj líc - poslanec Baránik si svojimi výrokmi koleduje o hromadnú žalobu zo strany prokurátorov

29.4.2022