logologo_small

Krst knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a otvorenie výstavy Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím

pondelok, 12.02.2024|Posledná aktualizácia 12.2.2024 17:38
Autor: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

V Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) pokrstili významnú knihu Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím.

Podujatie bolo zároveň vernisážou výstavy diel autorov so zdravotným postihnutím Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím. Výstavu tvoria diela zobrazujúce predstavy ľudí so zdravotným postihnutím o ich vlastných ľudských právach. Niektoré z týchto výtvarných prác sú uverejnené v samotnej knihe – ilustrujú jednotlivé kapitoly.

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.