logologo_small

Články podľa tagu§ (Paragrafy; Články):§ 6

MANUÁL k VYUŽÍVANIU DOBROVOĽNÍCTVA v ŠPORTE

19.3.2021 21:26

Futbalisti Muži hrajú bez zmlúv. Čo musíme splniť, aby sme im mohli poskytovať stravné, športovú obuv, prípadne uhradiť úrazové poistenie tak, aby tieto výdavky boli daňovo uznané?

23.10.2019 22:21

V meste máme výrazne podfinancovaný šport zo strany samosprávy. Vytvorili sme automat prerozdelenia financií medzi kluby v meste a predpripravili športovú legislatívu mesta. Snažíme sa však dostať do športu väčšie množstvo financií. Po dlhšej celospoločenskej debate sme dospeli k presvedčeniu, že najlepší model pre nás by bolo vytvorenie Fondu na podporu športu v meste, kde by mohli prispievať dotáciami na šport mesto a aj iné právnické osoby. Miestni podnikatelia sú ochotní začať prispievať v tomto modeli financiami na šport.Prednostka úradu (tým pádom aj primátor), ako aj niektorí zamestnanci mesta však tvrdia, že vytvorenie takéhoto fondu nemá oporu v zákone, pričom však nie sú ochotní dať vypracovať žiadnu právnu analýzu, ktorá by priniesla odborné stanovisko k tejto téme.Preto som Vás chcel poprosiť, keďže máte skúsenosti s legislatívou v oblasti športu, či by ste nám vedeli pomôcť odbornou radou, či názorom. Bolo by možné vytvoriť v podmienkach miestnej samosprávy Fond na podporu športu s vlastným štatútom, ktorý by spĺňal vyššie uvedené parametre? Čo všetko by to obnášalo?

23.10.2019 22:21

Ktorí športoví odborníci majú byť zapísaní v informačnom systéme športu?

23.10.2019 22:21

Chcela by som požiadať o výklad povinnosti zápisu športových odborníkov do registra fyzických osôb v športe.Vzťahuje sa táto povinnosť aj na fyzioterapeutov spolupracujúcich s národným športovým zväzom?

23.10.2019 22:21

Športovci a športové organizácie mali byť od 1.1.2016 zapísaní/é do registra a len vtedy sú športovcami podľa zákona o športe.Vzniká problém, ak sa títo športovci a športoví odborníci nezapísali do registra. Podľa výkladu Ministerstva financií sa napr. pri § 6 ods. 2 písm. e) ZDP považuje za športovca podľa osobitného predpisu, a to je podľa zákona o športe len ten, ktorý je zapísaný do informačného systému. Z daňového pohľadu uvedené znamená, že sa príjem športovcov/športových odborníkov nezapísaných do registra nemôže zaradiť medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP ale len do iných príjmov podľa § 8 ZDP (obmedzenie možnosti uplatnenia daňových výdavkov, nemožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov...)?Môže sa športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zaregistrovať na daňovom úrade pre účely zdaňovania príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP?

23.10.2019 22:21

Zamestnávanie hráčov mimo EÚModelový príklad:

23.10.2019 22:21

Ako je posudzovaný príjem z činnosti športovca podľa § 35 zákona o športe vo vzťahu k zdravotnému poisteniu?

23.10.2019 22:21

Koho môže subjekt sponzorovať, za akých podmienok a v akej výške?

23.10.2019 22:21

V prípade príjmu sponzorského od fyzickej osoby na športovú organizáciu, môže športová organizácia tieto prostriedky použiť na čiastočnú úhradu odmien hráčom?

23.10.2019 22:21

Chcem sa spýtať, či termín sponzorské zahŕňa aj vecné predmety alebo len finančné prostriedky?

23.10.2019 22:21

K § 50 ods. 1 ZoŠ:K § 5 a 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov:Môže byť sponzorom aj fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom - živnostníkom?

23.10.2019 22:21

1 z 2