logologo_small

Články podľa taguŠport - osoby:talentovaný športovec

„ZO ZMLUVY O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA K ZMLUVE O PODPORE DUÁLNEJ KARIÉRY ŠPORTOVCA“: ODPORÚČANÉ OPATRENIA NA SÚČASNÚ FINANČNÚ PODPORU ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCII I TALENTOVANÝCH SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV VO VEKU 15 AŽ 23 ROKOV PRI ROZVOJI ICH DUÁLNYC

19.10.2019 15:25

Stanovisko k zmluvnému základu podpory talentovaných športovcov v rezortných športových strediskách

25.12.2019 23:48

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

23.10.2019 22:25

PREVENTÍVNE TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV

23.10.2019 22:24

Pohľad odborníka na tvorbu normatívu pre stredné športové školy

23.10.2019 22:25

Budú normatívy pre stredné športové školy motivujúce ? Alebo sa z nich stanú neatraktívne školy pre študentov i pedagógov/trénerov ...

23.10.2019 22:25

Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 až 2020

23.10.2019 22:24

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

23.10.2019 22:22

Pripomienky Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva k novelizácii Zákona o športe

23.10.2019 22:22

Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov

23.10.2019 22:22

Zákon o športe a jeho novelizácia z pohľadu telovýchovných lekárov

23.10.2019 22:22

Vyhlášky upravujúce lekárske prehliadky športovcov a zoznam zakázaných látok a metód v športe boli publikované v elektronickej Zbierke zákonov

23.10.2019 22:21

1 z 2