logologo_small

Články podľa taguAutor OBSAHU:UčPS tím

Záznam z diskusnej relácie o budúcnosti slovenského športu alebo ... aké bude programové vyhlásenie vlády pre oblasť športu?

05.4.2020 21:08

ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

31.3.2020 17:50

UčPS podala podnet na GP SR na posúdenie súladu novely zákona o športe s Ústavou SR

26.3.2020 16:06

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

05.1.2020 13:43

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

19.3.2020 14:42

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019 15:25

Financovanie športovej infraštruktúry národného významu v SR v rokoch 2016 - 2019 zo zdrojov štátneho rozpočtu a (ne)jasné pravidlá jej financovania.

19.10.2019 15:25

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení zvýhodní od 1.1.2020 zmluvu o výkone činnosti športového odborníka pre študentov a dôchodcov

19.10.2019 15:24

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 15:25

POZVÁNKA na konferenciu "Šport a právo 2019"

19.10.2019 15:25

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 15:25

Harmonogramy prípravy novely zákona

19.10.2019 15:25

1 z 16