logologo_small

Články podľa taguOsoba (status; profesia):sponzor

FAQ00422 - 1. Koho môže subjekt sponzorovať, za akých podmienok a v akej výške?

23.10.2019 22:21

FAQ00421 - 2. Čo sa stane, ak klub sponzorovanú sumu nezdokladuje (odmietne zdokladovať, nebude schopný zdokladovať) a ten, kto sponzoruje, táto suma mu bude nás...

23.10.2019 22:21

FAQ00420 - 3. Potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa (sponzorujem vo februári a zmenia sa okolnosti v októbri) – čo s tým?

23.10.2019 22:21

FAQ00419 - 4. Zákon o športe hovorí o sponzoringu. Je oblastný futbalový zväz (ObFZ) ako riadiaci zväz pre oblastné súťaže futbalu oprávnený prijať sponzorské od...

23.10.2019 22:21

FAQ00418 - 5. K § 50 ZoŠ a ZoDP: Ak poskytne sponzorské obchodná spoločnosť z Čiech… ako je to s daňovo uznateľným výdavkom? Prípadne akákoľvek iná zahraničná p...

23.10.2019 22:21

FAQ00417 - 6. K § 50 ods. 1 ZoŠ: K § 5 a 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov:Môže byť sponzorom aj fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom - živnostníkom?

23.10.2019 22:21

FAQ00416 - 7. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém športu pripr...

23.10.2019 22:21

FAQ00415 - 8. Chcela by som sa informovať, ako postupovať, keď spoločnosť ide uzavrieť so športovcom Zmluvu o sponzorstve v športe, ktorej obligatórnou súčasťou ...

23.10.2019 22:21

FAQ00414 - 9. Patrí príjem zo sponzorského do príjmu z verejných prostriedkov?

23.10.2019 22:21

FAQ00413 - 10. Chcem sa spýtať, či termín sponzorské zahŕňa aj vecné predmety alebo len finančné prostriedky?

23.10.2019 22:21

FAQ00412 - 11. Mám otázku ohľadom sponzorskej zmluvy podľa zákona o športe. Občianske združenie (národný športový zväz) má založenú obchodnú spoločnosť, ktorá má...

23.10.2019 22:21

FAQ00411 - 12. Aký je rozdiel v sponzorovaní amatérskeho športovca a športovca s profesionálnou zmluvou z pohľadu daňových náležitostí SPONZORA v zmysle novelizo...

23.10.2019 22:21

1 z 2