logologo_small

Články podľa taguTéma:Športová reprezentácia SR

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 15:52

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

04.5.2020 22:32

Štát nekúpil štadión a odkaz doby znie: Pán Kmotrík, urobte dobrý skutok. Nechajte si ho.

25.3.2020 00:50

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z. s dôvodovou správou

23.10.2019 22:24

Stanovisko k zmluvnému základu podpory talentovaných športovcov v rezortných športových strediskách

25.12.2019 23:48

Môže mať profesionálny športovec v klube iný status, keď je nominovaný do športovej reprezentácie?

23.10.2019 22:22

Aké sú základné a nevyhnutné body pre štatút reprezentanta? Štatútov je veľa, takže príkladov je dosť, len by sme chceli vedieť, či má štatút reprezentanta aj nejakú „predpísanú šablónu“. Zákon o športe nič také nedefinuje.

23.10.2019 22:22

Je možné reprezentovať bez akejkoľvek dohody? Uzatvára sa naozaj podľa § 43 zákona o športe resp. ako to teda v takomto prípade funguje?

23.10.2019 22:22

Chceli by sme opýtať na príspevok športovému reprezentantovi, ktorý žije v SR viac ako 50 rokov, no nie je občanom SR. Športový reprezentant spĺňal všetky pôvodné podmienky určené zákonom, ale podľa zákona č. 112/2015 platného od 1.1. 2016, po zmene podmienky občianstva, nemá nárok na tento príspevok a zákon sa javí ako diskriminačný.

23.10.2019 22:22

Dobrý deň, pokiaľ má športovec s klubom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a počas trvania tejto zmluvy je povolaný do reprezentácie, kde mu zväz dáva odmenu za reprezentovanie (napr. 15 euro za deň) akú zmluvu má federácia so športovcom podpísať a ako má legálne zabezpečiť, že športovec nevykonáva povedzme mesiac prácu pre klub alebo pre zväz? Má to byť dohoda o vykonávaní práce mimo pracovný pomer?

23.10.2019 22:22

Je škola povinná uvoľniť žiaka/študenta na sústredenia, prípravné súťaže a významné súťaže, ktoré sú v pláne práce reprezentačného družstva a na ktoré bol nominovaný?

23.10.2019 22:22

Táto otázka sa týka usporiadania súťaží. Po novom má byť nejaký centrálny register súťaží. Je potrebné do neho nahlasovať aj oddielové súťaže, ktoré si zorganizujeme sami bez akéhokoľvek príspevku od štátu alebo mesta? Alebo urobíme začiatočníkom na konci školského roka súťaže medzi sebou, aj takéto súťaže musíme nahlásiť?

23.10.2019 22:21

1 z 9