logologo_small

Články podľa taguTéma:Informačný systém športu (IS športu)

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

03.5.2020 02:01

Zmluva o vykonávaní činnosti športového odborníka (ako podnikanie podľa Obchodného zákonníka)

25.3.2020 14:16

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

05.1.2020 12:26

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

05.1.2020 13:43

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

19.3.2020 14:42

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 23:59

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: Informačný systém športu

27.12.2019 00:09

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: NÁHRADA SUBJEKTÍVNEHO ROZHODOVANIA POLITIKOV A PRIESTOR NA NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE VÝPOČTU

19.10.2019 15:25

Návrh zákona o Fonde na podporu športu

10.9.2020 18:34

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

12.1.2020 00:03

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

23.10.2019 22:25

Táto otázka sa týka usporiadania súťaží. Po novom má byť nejaký centrálny register súťaží. Je potrebné do neho nahlasovať aj oddielové súťaže, ktoré si zorganizujeme sami bez akéhokoľvek príspevku od štátu alebo mesta? Alebo urobíme začiatočníkom na konci školského roka súťaže medzi sebou, aj takéto súťaže musíme nahlásiť?

23.10.2019 22:21

1 z 3