logologo_small

Golfový HCP turnaj právnických profesií 2022

streda, 10.08.2022|Posledná aktualizácia 10.8.2022 17:37
Autor: Slovenská advokátska komora

Vážená dáma, vážený pán,

týmto by sme Vás chceli informovať o tom, že Slovenská advokátska komora organizuje 3. ročník "Golfového HCP turnaja právnických profesií" v Green Resort Hrubá Borša, dňa 6.9.2022 (utorok) so začiatkom o 11.00 hod. 

Podľa svojho názvu je určený širšiemu okruhu golfistov a golfistiek – právnikom a právničkám, a teda zástupcom všetkých právnických profesií. Čiže nielen advokátom, ale aj notárom, exekútorom, sudcom, súdnym úradníkom, prokurátorom, vysokoškolským pedagógom učiacim na Právnických fakultách, podnikovým právnikom (vrátane štátnych a samosprávnych inštitúcií), koncipientom/čakateľom uvedených právnických profesií, skrátka všetkým, ktorí vyštudovali niektorú z právnických fakúlt, a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Účelom turnaja je skĺbiť zábavu, športové zápolenie, príjemne strávený čas, no najmä prispieť k (opätovnému) zbližovaniu právnických profesií.


Propozície turnaja:

Názov turnaja:           
Golfový HCP turnaj právnických profesií – 3. ročník

Hrací deň:                 
6.9.2022 (utorok)

Miesto konania:        
G
reen Resort Hrubá Borša
https://golfborsa.sk/

Štart:                         
11.00 hod
. Postupný štart z jamky 1. a 10. podľa štartovky, ktorá bude zverejnená po uzavretí prihlášok. Pokiaľ bude málo hráčov, bude sa štartovať iba z jamky č. 1.

Počet jamiek:           
18 

Doplnkové súťaže:    
Nearest to pin
 a Longest drive (jamka sa vyberie v deň turnaja)

Vyhodnotenie:          
Po turnaji, cca o 17.30 hod. (čas sa môže upravovať podľa počtu prihlásených)

Prihlásiť sa môžete:     
a)      e-mailom na adrese kutan@sak.sk
b)      na linke: https://skga.sk/turnaj_detail/83143136
c)      na tomto formulári 
https://forms.office.com/r/pduzG47HSH (najmä pre tých, ktorí ešte nie sú registrovaní v SKGA alebo im prihlásenie cez SKGA portál nejde):

Štartovné:                  
25 EUR
, v štartovnom je zahrnuté welcome drink a drobné občerstvenie, ovocie, voda a bageta do bagu, občerstvenie po polovici ihriska, večera po turnaji vrátane nápoja. Zvyšok hradí SAK resp. partneri. 

Poplatok za hru:        
hradí sa individuálne pri príchode do rezortu

Podmienky účasti:    
Všetky právnické profesie (advokáti, notári, exekútori, prokurátori, sudcovia a súdni úradníci, koncipienti/čakatelia uvedených právnických profesií, podnikoví právnici, vysokoškolskí pedagógovia, všetci absolventi právnických fakúlt na Slovensku, ako aj v zahraničí) 

Súťažné kategórie:   
A
: spoločná HCP 0 – 18
B
: spoločná HCP 18,1 – 36
C
: spoločná HCP 37 – 54
D
: netto rany (špeciálna kategória)

Systém súťaže:         
kategória A stableford netto
kategória B stableford netto
kategória C stableford netto
kategória D netto rany

Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku. Neregistrovaní hráči budú hodnotení individuálne, s počiatočným HCP 54.

Vyhodnocovanie:

V kategórii A budú odmenení vecnými cenami prví traja hráči s najvyšším počtom stableford netto
V kategórii B budú odmenení vecnými cenami prví traja hráči s najvyšším počtom stableford netto
V kategórii C budú odmenení vecnými cenami prví traja hráči s najvyšším počtom stableford netto.
V kategórii D budú odmenení víťazi v rámci jednotlivých samostatných právnických profesií, s najnižším počtom netto rán.

Ak by bolo málo hráčov do niektorej z kategórií A - C, budú 2 kategórie, a to od 0 po 27 a od 28 do 54, všetko stableford netto.

V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení: lepší výsledok na posledných 15-tich, 12-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke. Ak sú všetky súčty zhodné a hráči sa umiestnia na rovnakom mieste, umiestnenie hráčov za nimi sa posunie o počet hráčov na delenom mieste.Slovenská advokátska komora