logologo_small

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022)

utorok, 04.10.2022|Posledná aktualizácia 15.11.2022 10:54
Autor: UčPS tím

Dňa 6. novembra 2022 (nedeľa) sa uskutoční štrnásty ročník športovo-spoločenského podujatia známeho v právnickej obci pod názvom Memoriál Milana Hanzela, ktorý sa tento rok organizuje ako „Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela”.

Základné informácie o podujatí:

Názov podujatia: XIV. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

Typ podujatia: športovo-spoločenské stretnutie reprezentantov právnických povolaní na počesť priateľa a kolegu JUDr. Milana Hanzela, CSc. Podujatie nie je prístupné širokej verejnosti. Vstup je povolený iba pre zúčastnených zástupcov právnických povolaní, pre ich rodinných príslušníkov a blízke osoby a pre ďalších členov právnickej komunity.

Termín konania: 6. novembra 2022 (nedeľa), so začiatkom športovej časti o 12,30 hod.

Miesto konania športovej i spoločenskej časti podujatia: Bratislava, futbalové ihrisku s umelou trávou Mladá Garda, Račianska 103, Bratislava
(
http://stusport.sk/sportovisko/futbalove-ihrisko/#galria, na mape).

Pre najmenších bude vyhradené jedno z troch ihrísk, kde si budú môcť zahrať futbal, či zakopať.

Športová disciplína: malý futbal

Účastníci: predpokladá sa účasť ôsmich až desiatich družstiev.

Súťažiace družstvá:

 1. družstvo Advokáti 1;
 2. družstvo Advokáti 2;
 3. družstvo Exekútori + Advokáti 3;
 4. družstvo právnikov Krajských súdov;
 5. družstvo právnikov Najvyššieho správneho súdu SR a Ministerstva spravodlivosti SR;
 6. družstvo Prokurátori;
 7. družstvo Prokurátorov Maďarska;
 8. družstvo právnikov UčPS (členovia a priatelia UčPS)
 9. družstvo Vysokoškolských pedagógov

(Družstvo štátnych zástupcov Českej republiky sa ospravedlnilo)


Program

ŠPORTOVÁ ČASŤ:

 • Vyžrebovanie: 26.10.2022 o 17.00 hod. organizátori podujatia za účasti vedúcich družstiev vyžrebujú družstvá do 2 skupín
 • Začiatok športovej časti: 6.11.2022 o 12:30 hod.
 • Priebeh stretnutí v skupinách: podľa časového rozpisu
 • Začiatok stretnutí o umiestnenie: o 15:50 hod. 
 • Finálové stretnutie: o 16:15 hod.
 • Koniec športovej časti: o 16:35 hod.

Poznámka: pre účastníkov podujatia a pozvaných hostí bude zabezpečený teplý i studený bufet a pitný režim

SPOLOČENSKÁ ČASŤ:

 • dňa 6.11.2022 (nedeľa) od 17.00 - 20.00 hod., v spoločenskej miestnosti Internátu Mladá Garda po ukončení turnaja -  
  priateľské stretnutie reprezentantov právnických povolaní, vyhodnotenie športovej časti s krátkymi príhovormi; odovzdávanie ocenení, voľné priateľské posedenie s malým občerstvením.

Účastníci: rodina, najbližší priatelia a kolegovia Milana Hanzela, účastníci športovej časti (podľa súpisiek družstiev), pozvaní hostia a zástupcovia právnických povolaní s rodinami, blízkymi osobami a priateľmi, ako aj ďalší členovia právnickej komunity.

Poznámka: Počet účastníkov spoločenskej časti môže byť z organizačných (kapacitných) dôvodov obmedzený.


Súťažné pravidlá:

Športová disciplína: malý futbal

Turnajový kľúč: družstvá budú vyžrebované do dvoch 4 alebo 5 členných skupín (podľa počtu družstiev). Na základe poradia v skupinách sa hrajú stretnutia o konečné umiestnenie (bez semifinálových stretnutí).

Súpiska družstiev: maximálne 15 členná (hráči + realizačný tím) oprávňuje všetkých aj k účasti na spoločenskej časti.

VÝNIMKY na súpiskách:
Vzhľadom k tomu, že cieľom podujatia je priateľské stretnutie reprezentantov hlavných právnických povolaní, na súpiske družstva by mali byť uvedení primárne zástupcovia týchto právnických povolaní (advokáti, sudcovia, prokurátori, exekútori, notári, vysokoškolskí pedagógovia), ktorých ambíciou nie je súťažiť s aktívnymi hráčmi alebo študentmi.

Iba výnimočne na súpiskách môžu byť zamestnanci jednotlivých rezortov/úradov - maximálne 2 hráči v každom družstve a brankár (napr. čakatelia, koncipienti, súdni úradníci, a iní zamestnanci) pri dodržaní týchto pravidiel:

 1. Pre hráčov, ktorí v čase turnaja vykonávajú funkciu sudcu, prokurátora, exekútora, advokáta, notára alebo vysokoškolského pedagóga neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia uvedené v bode 3.
 2. Za vysokoškolského pedagóga (§ 75 odsek 1 zákona o VŠ) sa nepovažujú doktorandi (ide o doktorandské štúdium podľa § 54 zákona o VŠ).
 3. V každom družstve sú povolené najviac dve výnimky pre hráčov a jedna pre brankára, ktoré musia byť na súpiske označené, pri dodržaní nasledovných pravidiel:
 4. výnimka - HRÁČ; vek nad 25 rokov; z právnického prostredia; nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. súťažný futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
 5. výnimka - BRANKÁR; vek nad 30 rokov; nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. súťažný futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
 6. Pre dámy/hráčky - právničky, prípadne študentky práva, neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia a takéto výnimky sa nazarátavajú ani medzi výnimky uvedené v bode 3.

Počet hráčov na ihrisku: 6 hráčov v poli + 1 brankár (podľa pôvodnej dohody z I. ročníka; v prípade dohody väčšiny družstiev je možné upraviť na 5+1)

Hrací čas: podľa konečného počtu zúčastnených družstiev a turnajového kľúča (trvanie zápasu v skupinách 1x15 min. alebo 1x 20 min, stretnutia o umiestnenie 2x 10 min); posledné jedna alebo dve minúty sa hrá čistý čas, ak rozdiel v skóre nie je vyšší ako 2 góly.

Odporúčaná obuv:

CENY:
Hlavná cena turnaja: okrem dobrého pocitu z priateľského stretnutia a športu aj putovný pohár Milana Hanzela, ktorý bude vystavený s vygravírovaným názvom víťaza turnaja v reprezentačných priestoroch budovy Generálnej prokuratúry SR (prípadne po dohode s víťazným družstvom na čestnom mieste v priestoroch jeho sídla).


Organizátori podujatia:

Organizátorom podujatia je občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o.z. (UčPS), ktoré pripravuje podujatie v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a so zástupcami právnických stavovských organizácií (Slovenská advokátska komora, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora SR), so zástupcami Univerzity Komenského v Bratislave, Prokuratúri, NSSSR, MSSR a Krajských súdov.

XIV. ročník Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela ako partneri podujatia podporili:

 • ÚZ Centrum akademického športu STU - poskytnutím priestorov na zorganizovanie podujatia
 • Minerálne vody, a. s. Prešov - minerálne vody
 • Baston s. r. o. - strážna služba
 • Slovenská advokátska komora - finančný príspevok
 • Slovenský futbalový zväz - zapožičanie dresov, vecné ocenenia

Ďakujeme! 

Organizačný výbor podujatia tvoria dobrovoľníci, ktorí sa budú podieľať na organizácii podujatia, bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

Kontaktné osoby:

 • vedúci organizačného výboru: Mgr. Ján Kutan - kutan@kutan.sk
 • zástupca vedúceho organizačného výboru: Simoneta Sepešiová - simona.sepesi@gmail.com; tel: 0903 841 924
 • pre športovú časť: Jozef Hanzel; sala@seznam.cz; tel: 0903 243 885

FINANCOVANIE PODUJATIA:
Podujatie je financované z účastníckych príspevkov družstiev, darov a príspevkov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sa rozhodli podujatie podporiť.

Cieľom a poslaním podujatia nie je tvorba zisku, ale iné oveľa významnejšie nefinančné hodnoty. Prípadný prebytok bude použitý na financovanie projektov rozvoja internetového portálu pre právnikov - www.ucps.sk a internetovej platformy sportnet.online, prípadne na financovanie vydávania odborného právnického časopisu Magister Officiorum, ktorý je distribuovaný čitateľom bezodplatne.

Účastnícky príspevok: min. 300 € / družstvo

ÚHRADA účastníckeho príspevku:
prevodom na dole uvedený bankový účet UčPS (ako účel platby je potrebné uviesť: "startovne + názov družstva" (bez diakritiky), napr. "startovne sudcovia").

Nákladové položky podujatia:
Budú ich tvoriť najmä vecné ceny, odmeny pre rozhodcov, úhrada za zdravotnícku službu, za prenájom priestorov a cateringového vybavenia, občerstvenie počas športovej a spoločenskej časti.

Transparentnosť ekonomiky podujatia: je zabezpečená evidenciou príjmov a výdavkov podujatia na osobitnej verejne prístupnej internetovej stránke - názov stránky je: PREHĽAD PRÍJMOV a VÝDAJOV PODUJATÍ UčPS.
Stránku spravuje Učená právnická spoločnosť, pričom tam budú uvedené všetky nákladové a príjmové položky podujatia aj s ich popisom. Na tejto stránke nájdete aj prehľad príjmov a výdajov minulých ročníkov podujatia.


Identifikačné údaje občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, o. z.:
UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ, o. z.
sídlo: TRNAVSKÁ CESTA 100, 821 01 Bratislava
IČO: 42 171 318
DIČ: 2023213907

Bankové spojenie:
FIO banka

IBAN SK69 8330 0000 0026 0096 8006
BIC (SWIFT) FIOZSKBA

webové sídlo: www.ucps.sk, beta.ucps.sk
tel.: (+421) 0905 24 24 00

Ďalšie kontaktné údaje: TU

 

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Partneri XV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

5.11.2023

Výsledky XV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

5.11.2023

Fotogaléria XV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

30.10.2023

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XV. ročník (21.10.2023)

9.12.2023

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO 2022

30.11.2022

Výsledky XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

18.11.2022

Fotogaléria XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

15.11.2022

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022) - vyžrebovanie a program

3.11.2022

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

Súťaž o vstupenky

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022