logologo_small

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

streda, 14.09.2022|Posledná aktualizácia 12.10.2022 10:33
Autor: UčPS tím

Program

Program konferencie ŠPORT a PRÁVO 2022

13. októbra 2022 (štvrtok) „Aká je spoločenská zodpovednosť športu?“

08:30 – 09:30 Registrácia a ranná káva

09:30 – 09:45 Úvodné príhovory
● Peter Sepeši – zakladajúci člen UčPS
● Ján Kováčik – prezident SFZ
● Anton Siekel – prezident SOŠV

09:45 – 11:25 Šport v EÚ a na Slovensku
Obsahom diskusie bude budúcnosť športu v kontexte Európskej únie a optiky slovenského zákonodarcu. Tému doplní obsah Stratégie slovenského športu 2030 a Koncepcia športu 2022 – 2026 s cieľom zodpovedania otázky, v akom stave sa nachádza “šport” na Slovensku.

● Jacob Kornbeck - Former Policy Officer in the Sport Unit of the European Commission (2001-14), external lecturer German Sports University in Cologne (videoprezentácia)
● Ladislav Križan – predseda správnej rady FNPŠ; stály člen UčPS
● Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ
● Ján Kováčik – prezident SFZ
● Gábor Asványi – výkonný riaditeľ SOŠV

11:25 – 11:40 Coffee break

11:40 – 13:30 Šport a legislatíva
Dve na seba nadväzujúce panelové diskusie zamerané na oblasť zákonodarstva v oblasti športu, a nato nadväzujúcej judikatúry súdov a konceptu “alternatívneho riešenia sporov” v oblasti športu. Diskusia bude zameraná na zákon o športe a jeho kvalitu, riešenie sporov v športe a príklady aktuálnej slovenskej ale aj svetovej judikatúry v oblasti športu.

Panelová diskusia - legislatíva
● Ján Svák – profesor PF UK Bratislava
● Peter Sepeši – prokurátor GP SR, člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
● Žaneta Surmajová - generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVaŠ, členka Rady UčPS, Komora na riešenie sporov (SFZ) - podpredseda
● Ivan Husár - bývalý štátny tajomník MŠVVaŠ

Panelová diskusia - judikatúra
● Peter Vojčík – profesor PrF UPJŠ Košice, advokát
● Ján Svák – profesor PF UK Bratislava
● Jaroslav Čollák – docent PrF UPJŠ Košice, Komora na riešenie sporov (SFZ) - predseda, stály člen rady UčPS, advokát
● Marcel Blažo - advokát, člen UčPS, člen Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni

13:30 – 14:30 Obed

14:30 – 16:00 Šport a zdravie
Krátke prezentácie a panelové diskusie. Ako športovať rekreačne či vrcholovo, aby sa nenaplnilo staré známe „športom k trvalej invalidite” ? Čo je potrebné systémovo upraviť, aby telovýchovné lekárstvo a jeho poznatky boli dostupné pre všetkých, ktorí to práve potrebujú a aké sú trendy týchto otázok v Európe. Čo znamená projekt bezpečný futbal pre deti a ako rozpoznať násilie páchané na deťoch.

Panelová diskusia - psychické zdravie
● Mária Berdisová – členka VV SFZ pre marketing a strategické plánovanie
● Kristína Čermáková - psychologička, občianske združenie IPčko
● Pavel Malovič – lekár (telovýchovné lekárstvo), výživový expert, manažér zdravotnej starostlivosti SFZ
● Michala Bednáriková - prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie, viceprezidentka Európska federácia športovej psychológie (FEPSAC), športová psychologička

Panelová diskusia - fyzické zdravie
● Milan Gašpárek - fyzioterapeut - individuálne športy
● Lenka Skaličanová - fyzioterapeut - kolektívne športy
● Peter Bakalár – pedagóg fakulty športu, Prešovská univerzita v Prešove
● Pavel Malovič – lekár (telovýchovné lekárstvo), výživový expert, manažér zdravotnej starostlivosti SFZ

16:00 – 16:15 Coffee break

16:15 – 17:30 Šport a život
Prednáška a diskusia o prekvapivom vzťahu života a športu. Aká je vlastne spoločenská zodpovednosť športu? Našu civilizovanosť vytvoril homo ludens (človek hrajúci sa)...a nie naopak.

● Vladimír Synek – minister šťastia

18:00 - 20:00 večera, voľný program
18:15 - 19:15 futbalový zápas na ihrisku NTC Poprad (hneď vedľa AquaCity, záujemcovia o aktívne športovanie by si so sebou mali priniesť príslušnú obuv a oblečenie)

20:30 – 22:00 Spoločenský večer – raut pri príležitosti 10. výročia konferencie Šport a právo

● Koncert Pavol Hammel
● Čaša vína
● Najvýznamnejšie momenty predchádzajúcich ročníkov konferencie


Program konferencie ŠPORT a PRÁVO 2022

14. októbra 2022 (piatok): “Kto tvorí šport a koľko ho to stojí?”

08:30 – 09:00 Registrácia a ranná káva

09:00 – 11:00 Šport a ekonomika
Krátke prezentácie a panelová diskusia, ktorá bude primárne venovaná rastúcim nákladom na prevádzku športovísk za elektrinu a plyn a možným riešeniam pre rok 2023

● Karol Kučera - splnomocnenec Vlády SR pre šport
● Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ
● Martin Schwarc - krízový manažér Steel Arény v Košiciach
● Michal Kaliňák - ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS
● Milan Ladiver – rozvojový manažér SZĽH

11:00 – 11:20 Coffee break

11:20 – 13:00 Šport a zápas
„Tripartitná“ diskusia na pomedzí hráč, klub, zväz vrátane problematiky majetkových pomerov a vlastníckych štruktúr v športe s cieľom zodpovedania otázky, kto “tvorí šport”. Zodpovieme otázku, ako tieto subjekty medzi sebou koexistujú, ako sa ovplyvňujú a ako (veľmi) sú od seba nezávislé?

● Lukáš Pitek - vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ
● Marek Rojko - prezident Slovenskej volejbalovej federácie
● Miroslav Lažo - člen výkonného výboru SZĽH za hráčov
● Róbert Jano - predseda LOSS, predstaviteľ hráčskej asociácie
● Michal Martikán - predseda Slovenskej asociácie olympionikov (online)
● Ivan Kozák - prezident Únie ligových klubov

13:00 – 13:20 Šport a právo – posledný hvizd
Zhodnotenie a záver konferencie

● Tím Učenej právnickej spoločnosti

13:20 – 14:20 Obed

PROGRAM JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

23.3.2023

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO 2022

30.11.2022

Výsledky XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

18.11.2022

Fotogaléria XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

15.11.2022

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022) - vyžrebovanie a program

3.11.2022

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022)

15.11.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

Súťaž o vstupenky

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Pozvánka na XIII. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022“

25.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022