logologo_small

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

streda, 14.09.2022|Posledná aktualizácia 12.10.2022 10:33
Autor: UčPS tím

Program

Program konferencie ŠPORT a PRÁVO 2022

13. októbra 2022 (štvrtok) „Aká je spoločenská zodpovednosť športu?“

08:30 – 09:30 Registrácia a ranná káva

09:30 – 09:45 Úvodné príhovory
● Peter Sepeši – zakladajúci člen UčPS
● Ján Kováčik – prezident SFZ
● Anton Siekel – prezident SOŠV

09:45 – 11:25 Šport v EÚ a na Slovensku
Obsahom diskusie bude budúcnosť športu v kontexte Európskej únie a optiky slovenského zákonodarcu. Tému doplní obsah Stratégie slovenského športu 2030 a Koncepcia športu 2022 – 2026 s cieľom zodpovedania otázky, v akom stave sa nachádza “šport” na Slovensku.

● Jacob Kornbeck - Former Policy Officer in the Sport Unit of the European Commission (2001-14), external lecturer German Sports University in Cologne (videoprezentácia)
● Ladislav Križan – predseda správnej rady FNPŠ; stály člen UčPS
● Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ
● Ján Kováčik – prezident SFZ
● Gábor Asványi – výkonný riaditeľ SOŠV

11:25 – 11:40 Coffee break

11:40 – 13:30 Šport a legislatíva
Dve na seba nadväzujúce panelové diskusie zamerané na oblasť zákonodarstva v oblasti športu, a nato nadväzujúcej judikatúry súdov a konceptu “alternatívneho riešenia sporov” v oblasti športu. Diskusia bude zameraná na zákon o športe a jeho kvalitu, riešenie sporov v športe a príklady aktuálnej slovenskej ale aj svetovej judikatúry v oblasti športu.

Panelová diskusia - legislatíva
● Ján Svák – profesor PF UK Bratislava
● Peter Sepeši – prokurátor GP SR, člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
● Žaneta Surmajová - generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVaŠ, členka Rady UčPS, Komora na riešenie sporov (SFZ) - podpredseda
● Ivan Husár - bývalý štátny tajomník MŠVVaŠ

Panelová diskusia - judikatúra
● Peter Vojčík – profesor PrF UPJŠ Košice, advokát
● Ján Svák – profesor PF UK Bratislava
● Jaroslav Čollák – docent PrF UPJŠ Košice, Komora na riešenie sporov (SFZ) - predseda, stály člen rady UčPS, advokát
● Marcel Blažo - advokát, člen UčPS, člen Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni

13:30 – 14:30 Obed

14:30 – 16:00 Šport a zdravie
Krátke prezentácie a panelové diskusie. Ako športovať rekreačne či vrcholovo, aby sa nenaplnilo staré známe „športom k trvalej invalidite” ? Čo je potrebné systémovo upraviť, aby telovýchovné lekárstvo a jeho poznatky boli dostupné pre všetkých, ktorí to práve potrebujú a aké sú trendy týchto otázok v Európe. Čo znamená projekt bezpečný futbal pre deti a ako rozpoznať násilie páchané na deťoch.

Panelová diskusia - psychické zdravie
● Mária Berdisová – členka VV SFZ pre marketing a strategické plánovanie
● Kristína Čermáková - psychologička, občianske združenie IPčko
● Pavel Malovič – lekár (telovýchovné lekárstvo), výživový expert, manažér zdravotnej starostlivosti SFZ
● Michala Bednáriková - prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie, viceprezidentka Európska federácia športovej psychológie (FEPSAC), športová psychologička

Panelová diskusia - fyzické zdravie
● Milan Gašpárek - fyzioterapeut - individuálne športy
● Lenka Skaličanová - fyzioterapeut - kolektívne športy
● Peter Bakalár – pedagóg fakulty športu, Prešovská univerzita v Prešove
● Pavel Malovič – lekár (telovýchovné lekárstvo), výživový expert, manažér zdravotnej starostlivosti SFZ

16:00 – 16:15 Coffee break

16:15 – 17:30 Šport a život
Prednáška a diskusia o prekvapivom vzťahu života a športu. Aká je vlastne spoločenská zodpovednosť športu? Našu civilizovanosť vytvoril homo ludens (človek hrajúci sa)...a nie naopak.

● Vladimír Synek – minister šťastia

18:00 - 20:00 večera, voľný program
18:15 - 19:15 futbalový zápas na ihrisku NTC Poprad (hneď vedľa AquaCity, záujemcovia o aktívne športovanie by si so sebou mali priniesť príslušnú obuv a oblečenie)

20:30 – 22:00 Spoločenský večer – raut pri príležitosti 10. výročia konferencie Šport a právo

● Koncert Pavol Hammel
● Čaša vína
● Najvýznamnejšie momenty predchádzajúcich ročníkov konferencie


Program konferencie ŠPORT a PRÁVO 2022

14. októbra 2022 (piatok): “Kto tvorí šport a koľko ho to stojí?”

08:30 – 09:00 Registrácia a ranná káva

09:00 – 11:00 Šport a ekonomika
Krátke prezentácie a panelová diskusia, ktorá bude primárne venovaná rastúcim nákladom na prevádzku športovísk za elektrinu a plyn a možným riešeniam pre rok 2023

● Karol Kučera - splnomocnenec Vlády SR pre šport
● Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ
● Martin Schwarc - krízový manažér Steel Arény v Košiciach
● Michal Kaliňák - ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS
● Milan Ladiver – rozvojový manažér SZĽH

11:00 – 11:20 Coffee break

11:20 – 13:00 Šport a zápas
„Tripartitná“ diskusia na pomedzí hráč, klub, zväz vrátane problematiky majetkových pomerov a vlastníckych štruktúr v športe s cieľom zodpovedania otázky, kto “tvorí šport”. Zodpovieme otázku, ako tieto subjekty medzi sebou koexistujú, ako sa ovplyvňujú a ako (veľmi) sú od seba nezávislé?

● Lukáš Pitek - vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ
● Marek Rojko - prezident Slovenskej volejbalovej federácie
● Miroslav Lažo - člen výkonného výboru SZĽH za hráčov
● Róbert Jano - predseda LOSS, predstaviteľ hráčskej asociácie
● Michal Martikán - predseda Slovenskej asociácie olympionikov (online)
● Ivan Kozák - prezident Únie ligových klubov

13:00 – 13:20 Šport a právo – posledný hvizd
Zhodnotenie a záver konferencie

● Tím Učenej právnickej spoločnosti

13:20 – 14:20 Obed

PROGRAM JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na XV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2024“

22.2.2024

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Pozvánka na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

23.3.2023

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO 2022

30.11.2022

Výsledky XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

18.11.2022

Fotogaléria XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

15.11.2022

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022) - vyžrebovanie a program

3.11.2022

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022)

15.11.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

Súťaž o vstupenky

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022