corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Povinnosť mlčanlivosti svedka v trestnom konaní

12.5.2021

K PROBLEMATIKE FALŠOVANIA PRIECHODOVÝCH PEČIATOK V CESTOVNÝCH DOKLADOCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

25.2.2021

K problematike stíhania právnickej osoby ako jediného páchateľa trestného činu

24.10.2020

Ako naformulovať skutkovú vetu

17.4.2020

K PROBLEMATIKE VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI POLICAJTOV A PRÁVNEHO PONÍMANIA ČASU PRI VYKONÁVANÍ OBHLIADKY MIESTA ČINU

23.10.2019

Aplikácia materiálneho korektívu ústavne konformným výkladom skutkových podstát

23.10.2019