logologo_small

Britský najvyšší súd rozhodol, že Brexit musí schváliť parlament

utorok, 24.01.2017|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:22
Autor: BBC, Spracoval: UčPS tím

Najvyšší súd v Británii dnes rozhodol, že vláda nemôže spustiť brexit sama. Aktivovanie článku 50 o vystúpení Británie z EÚ musia najskôr schváliť obe komory britského parlamentu.

Predseda najvyššieho súdu David Neuberger oznámil, že tento krok odhlasovala väčšina z 11 členov súdu, a to v pomere 8 ku 3. Súd tiež jednomyseľne rozhodol, že brexit nie je nutné prekonzultovať so Škótskom, Walesom a Severným Írskom.

Kancelária britskej premiérky Theresy Mayovej dnes vyhlásila, že v prípade rokovaní o brexite bude rešpektovať rozhodnutie britského najvyššieho súdu. "Rešpektujeme rozhodnutie najvyššieho súdu, a parlamentu čoskoro predložíme naše ďalšie kroky,“ uviedla kancelária vo vyhlásení. 


Zdroj: BBC
BBC, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU

25.3.2020

ZRIADENIE KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV A ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO SÚDU V LEGISLATÍVE SFZ A V PRAXI - ZHODNOTENIE

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné nové znenie (schválené VV SFZ dňa 5.9.2016)

23.10.2019

Registračný a prestupový poriadok SFZ - OTÁZKY A ODPOVEDE

23.10.2019

Volebný poriadok SFZ účinný do 4.6.2016

23.10.2019

Rokovací poriadok SFZ

23.10.2019

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 274/2014 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

23.4.2020

Novela Trestného zákona a Trestného poriadku je v legislatívnom procese

23.10.2019

Judikát roka 2016

23.10.2019

STÁVA SA ŠPORTOVÉ PRÁVO SAMOSTATNÝM PRÁVNYM ODVETVÍM?

27.9.2020

Tlačová beseda k pripravovanému novému zákonu o športe

23.10.2019

Správa zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské práva

12.4.2020

Najslávnejší klub v Rumunsku je bez názvu, klubových farieb a znaku

23.10.2019

Povaha sociálnej siete Facebook nie je jednoznačne súkromná alebo verejná a orgány činné v trestnom konaní musia pri zaisťovaní dát z tejto sociálnej siete postupovať v súlade s trestným poriadkom

23.10.2019