logologo_small

Registračný a prestupový poriadok SFZ - OTÁZKY A ODPOVEDE

nedeľa, 16.07.2017|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:19
Autor: pracovná skupina SFZ, Spracoval: UčPS tím

V rámci prijatia Registračného a prestupového poriadku SFZ vyvstali ľuďom z praxe viaceré praktické otázky, na ktoré odpovedajú odborníci z pracovnej skupiny SFZ, ktorá pripravovala návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ.

OTÁZKA č.1: Možno som to pri čítaní prehliadol, ale ak som správne pochopil zruší sa hosťovanie hráčov v štatúte amatéra a zostane len trvalý prestup so stratou práv na daného hráča?


OTÁZKA č.2: A druhou otázkou je, že ak sa zruší hosťovanie, ako sa bude riešiť situácia v ktorej máme dvoch 17 ročných chalanov na hosťovaní v iných kluboch nakoľko my nemáme dorastenecké mužstvo, ale nechceme stratiť právo na nich keďže chceme aby v budúcnosti nastúpili u nás za A mužstvo?

OTÁZKA č.3: Článok 37 - Odstupné za amatéra - Chcel by som sa opýtať, keby hráč, ktorý hráva súťaž 3. ligu a chce prestúpiť do ObM a má 26 rokov, aké by bolo odstupné?

OTÁZKA č.4: Chcem sa spýtať na odstupné ktoré je uvedené v novom RaPP poriadku. Konkrétne sa chcem spýtať či je v prvom (vyznačenom) stĺpci klub, ....Z … ktorého hráč prestupuje alebo klub, ... DO ... ktorého hráč prestupuje. Napr. … my sme klub pôsobiaci v ObFZ a máme záujem kúpiť 27 ročného hráča pôsobiaceho v 4. lige. Aké bude teda odstupné ??? 750 Eur alebo 150 Eur ???


OTÁZKA č.5: Prosím o výklad Článok 37 - Odstupné za amatéra. Nárok na jednotlivé odstupné je dané podľa toho DO akej ligy ide hráč prestúpiť alebo Z akej ligy ide prestúpiť. t.j konkrétny príklad: 23.ročný hráč 5.ligy chce prestúpiť do OBFZ - 2. trieda. Materský klub ma nárok na 250EUR alebo na 1000EUR?


OTÁZKA č.6: Chcem sa spýtať ako to bude po novom v prípade prestupu a hosťovania amatéra, poprípade zrušenia hosťovania,hlavne mládeže nakoľko trénujem dorast? Ďakujem za odpoveď.


OTÁZKA č.7: Čo v prípade a to sa nám stáva, že hráč dorastenec ide na hosťovanie na rok,v polke súťaže sa chce vrátiť,my matersky klub dáme žiadosť o zrušenie hosťovania,klub v ktorom hosťuje tuto žiadosť zamietne,musí tento hráč čakať do konca hosťovania alebo je iná možnosť?

OTÁZKA č.8: Ak hráč prestúpi podľa teraz platných predpisov a po 15.06.2015 podpíše prvú profesionálnu zmluvu, vznikne nárok na výchovné podľa nového RaPP, aj keď nový klub uhradil výchovné v minulosti?


OTÁZKA č.9: PRVÁ HLAVA - Registrácia fyzických a právnických osôb, článok 11 - Zrušenie a obnova registrácie člena SFZ, bod (5): Fyzickou osobou je myslený hráč, ktorý na vlastnú žiadosť požiada o zrušenie registrácie v SFZ a odoberie sa mu RP, potom ten istý hráč môže požiadať znovu o členstvo v SFZ (zaregistrovať sa a vystaviť nový RP) opätovne po šiestich mesiacoch?


OTÁZKA č.10: TRETIA ČASŤ - Klubová príslušnosť hráča, článok 18 - Transfer hráča, bod (12): Podľa článku 37 síce sú uvedené čiastky (v prípade prestupu amatéra) nároku na odstupné, v bode 12 sa však uvádza, že "pokiaľ sa kluby nedohodnú inak": Znamená to, že ak sa kluby dohodnú napríklad na prestupe zadarmo alebo za menšiu čiastku aká je uvedená v článku 37, ako sa to bude riešiť prostredníctvom úhrady na mesačnej zbernej faktúre SFZ?


OTÁZKA č.11: TRETIA ČASŤ - Klubová príslušnosť hráča, článok 37 - Odstupné za amatéra, bod (1): V tomto bode sa uvádza, že ide o jednorazové odstupné. To znamená, že nový klub požiada o prestup hráča, materskému klubu sa podľa priloženej tabuľky vyplatí jednorazová suma a hráč je už natrvalo v novom klube? A ako sa to rieši pri hosťovaniach pri tomto istom prípade?


OTÁZKA č.12: V čl. 37 – odstupné za amatéra č. 1) je uvedené: Za TRANSFER amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorázové odstupné..... Nie je tam uvedené, že za prestup ... lebo vo vymedzení pojmov v čl. 3 k) sa za transfer považuje buď prestup alebo hosťovanie, takže by to bolo dobré upresniť, že za transfer – prestup sa platí odstupné za amatéra?


OTÁZKA č.13: Čl. 18 transfer hráča – bod 16 - Čo ak materský klub prihlási v ďalšom ročníku dorast do súťaže, musí sa vrátiť hráč-dorastenec aj bez súhlasu klubu v ktorom je na hosťovaní do ukončenia dorasteneckého veku do materského klubu? (má ešte dorastenecký vek)


OTÁZKA č.14: Čl. 19 Registračné obdobia – bod 7 - Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami. Správne tomu chápem... napr. hráč ohlási hosťovanie od 1.7. do 30.9. končiť musí najskôr 31.12. resp. ak ohlási v čase od 1.1. do 15.3 končiť môže najskôr 30.6.?


OTÁZKA č.15: Čl. 37 odstupné za amatéra – bod 4 - Ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50 zo sumy odstupného podľa odseku 1. Neodporuje si tento čl. s čl. 15/5? (klub môže urobiť nanovo registráciu bez toho, aby platil odstupné) Ak zanikne klub bez právneho nástupcu alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže alebo odhlásil družstvo zo súťaže.............zanikne aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo v klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže......... V takom prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa čl. 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.4- 30.6.


OTÁZKA č.16: Príloha 2 – Poplatky - Za matričný úkon, ktorý je spoplatnený sa považuje aj zamietnutý transfer resp. zamietnutá registrácia? Napr. Hráč sa nevyjadrí v lehote 3dní k transferu (čl. 18/9), matrikár žiadosť klubu zamietne a prináleží tam pridať aj poplatok za transfer?

OTÁZKA č.17: Aký je rozdiel medzi barážou a kvalifikačným stretnutím vo futbale podľa predpisov SFZ?

 

pracovná skupina SFZ, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

20.1.2022

Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela 2021

22.11.2021

FOTOGALÉRIA - Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Od profesionálneho športu k moderovaniu

7.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

3.11.2021

Mentalita víťaza

7.11.2021

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00479

21.7.2021

FAQ00478

21.7.2021

FAQ00477

21.7.2021

FAQ00476

21.7.2021