logologo_small

FAQ00483 - 33. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, sme malý volejbalový klub a potrebujeme pri šúťažných zápasoch zapisovateľa s ktorým by som chceli uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníctve. ...

pondelok, 18.10.2021|Posledná aktualizácia 1.2.2022 18:23
ID článku: 590667

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, sme malý volejbalový klub a potrebujeme pri šúťažných zápasoch zapisovateľa s ktorým by som chceli uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníctve. Náš kontrolór dotácií nám vyčíta, že nie sú zapísaný v informačnom systéme špotru. Chcela by som vedieť či všetky osoby, ktoré pomáhajú pri organizácii podujatia musia byť zapísené v ISŠ.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00484 - 34. Chcel by som sa spýtať, či môže byť dobrovoľník v športe, registrovaný na úrade práce, zároveň vykonávať dobrovoľnícku činnosť bez toho, aby bol vyradený z evidencie UPSVaR? ...

1.2.2022

FAQ00444 - 32. Môže byť Zmluva o dobrovoľníckej činnosti napísaná na dobu neurčitú? ...

1.2.2022

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022

FAQ00451 - 25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako ...

1.2.2022

FAQ00452 - 24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ...

1.2.2022

FAQ00453 - 23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na vý...

1.2.2022

FAQ00454 - 22. Je vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný pripraviť dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti špor...

1.2.2022

FAQ00455 - 21. Kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? Môžu využiť dobrovoľnícku činnosť napr. obce pri organizovaní športových poduj...

1.2.2022

FAQ00456 - 20. Musí byť výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu dlhodobý/krátkodobý, pravidelný/nepravidelný? K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníc...

1.2.2022

FAQ00457 - 19. Je športová organizácia povinná vydať dobrovoľníkovi potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti? Čo musí obsahovať takéto potvrdenie? K § 4 ods. ...

1.2.2022

FAQ00458 - 18. Poučovacia povinnosť voči dobrovoľníkovi o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti. K § 4 ods. 8, § 5 ods. 5 zákona č. 406/2011 Z. z....

1.2.2022

FAQ00459 - 17. Akým spôsobom a za akých podmienok sa poskytujú dobrovoľníkovi v športe náhrady (za stratu času, cestovné náhrady a pod.)? Je dobrovoľník vykonáva...

1.2.2022

FAQ00460 - 16. Je vysielajúca organizácia povinná uzatvoriť s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti? K § 4 ods...

1.2.2022

FAQ00461 - 15. Ako je zabezpečená ochrana bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Je prijímateľ dobrovoľníckej ...

1.2.2022

FAQ00462 - 14. Je ustanovená povinnosť uzatvoriť v prospech dobrovoľníka poistnú zmluvu? K § 4 ods. 4, § 5 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o z...

1.2.2022

FAQ00463 - 13. Aký je vzťah medzi zákonom o športe a zákonom o dobrovoľníctve? K § 1 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niekto...

1.2.2022

FAQ00464 - 12. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti oprávnený vybrať si dobrovoľníka podľa vlastných kritérií (napr. športová organizácia vyberajúca si športové...

1.2.2022

FAQ00465 - 11. Za akých podmienok môžu cudzinci na území Slovenskej republiky vykonávať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu? Môže dobrovoľník vykonávať dobrov...

1.2.2022

FAQ00466 - 10. Je dobrovoľnícka činnosť vekovo ohraničená? Aký dopad má vek dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti? K § 3 ods. 2 písm. e) a ods. 3, § 4 o...

1.2.2022

FAQ00467 - 9. Aké náležitosti musí mať písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a dop...

1.2.2022

FAQ00468 - 8. Môže byť dobrovoľníkom v športe napr. aj rodič, ktorý pomáha rozvážať deti na tréningy alebo inak svojou činnosťou podporuje športovú organizáciu? ...

1.2.2022

FAQ00469 - 7. Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia povinná viesť evidenciu, resp. registráciu dobrovoľníkov? K § 3 písm. k) bod 6,...

1.2.2022

FAQ00470 - 6. Na základe akého právneho vzťahu vykonáva dobrovoľník v športe dobrovoľnícku činnosť? Musí mať uzatvorenú zmluvu? K § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o ...

1.2.2022

FAQ00471 - 5. Pre koho vykonáva dobrovoľník na účely zákona o športe dobrovoľnícku činnosť? K § 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení ...

1.2.2022