logologo_small

FOTOGALÉRIA - Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

utorok, 16.11.2021|Posledná aktualizácia 16.11.2021 17:54
Autor: Miroslava Petrášová

Na trnavskom štadióne Antona Malatinského sa 11.11.2021 stretli reprezentácie Slovenska proti Slovinsku vo futbale. Študenti právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy mali možnosť v rámci stáže z predmetu športové právo nie len dozvedieť sa viac o úkonoch pred a počas verejného športového podujatia, obhliadnuť si rôzne miestnosti jedného z najmodernejších slovenských štadiónov, ale aj pozrieť si samotný zápas.

Miroslava Petrášová,
Mohlo by vás zaujímať

Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela 2021

22.11.2021

Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020

Informácia o medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu na uzavretie dohovoru Rady Európy č. 218 Slovenskou republikou

19.10.2019

ŠPORTOVÉ PRÁVO PRINÁŠA NOVÉ MOŽNOSTI PRE MLADÝCH PRÁVNIKOV

19.10.2019

Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218) - slovenské znenie dohovoru

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Poprade dňa 01.03.2019)

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 02.02.2018)

13.4.2020

Porovnanie výšky príspevku uznanému športu pre futbal a ľadový hokej

23.10.2019

Centrum pre nezávislú žurnalistiku - otázky na tému štátny tajomník pre šport

23.10.2019

ROZHOVOR hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (úplné znenie)

4.1.2020

Členstvo fyzických osôb v Slovenskom futbalovom zväze - súčasnosť, resp. (možno) blízka budúcnosť

19.10.2019

Právne akty EÚ k tematike športu a futbalu

19.10.2019

Konferencia SFZ schválila návrh nových Stanov SFZ - novú ústavu slovenského futbalového hnutia

19.10.2019