logologo_small

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

nedeľa, 17.10.2021|Posledná aktualizácia 26.10.2021 00:21
Autor: UčPS tím

DVOJ-konferencia "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021" je určené predovšetkým zástupcom športovej obce, práva a médií a jej cieľom je poskytnúť formou diskusií s odborníkmi pri okrúhlych stoloch čo najviac aktuálnych informácií k vybraným témam slovenského športu.

ZÁŠTITU nad konferenciou "Šport a médiá 2021" prijala:

  • pani prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

ZÁŠTITU nad DVOJ-konferenciou "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021" prevzalo:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Súťaž o vstupenky

9.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

14.4.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

20.4.2022

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2021

14.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022