logologo_small

Šport počas troch dní ukázal, že sa chce spájať: dvoj-konferencia „Šport a médiá 2021” a „Šport a právo 2021”

pondelok, 01.11.2021|Posledná aktualizácia 1.11.2021 22:46
Autor: Eva Kolarovská

V konferenčných priestoroch popradského hotela AquaCity sa od 27. do 29. októbra 2021 konala trojdňová dvoj-konferencia. Riešilo sa mnoho tém, avšak hlavnú myšlienku mali spoločnú. Rozvoj slovenského športu bol v centre pozornosti.

Konferenčná sála
autor: Miroslava Petrášová

Tri dni plné diskusií zamerané na kvalitu Slovenského športu sú za nami a konferenčná sála vo svojich priestoroch privítala množstvo odborníkov, množstvo skúsených a vzdelaných ľudí. Diskutovali o vážnych témach, zdieľali svoje názory, dojmy, predstavy a plány.

Dvoj-konferencia, ako nekomerčné odborné podujatie, organizované občianskym združením, Učenou právnickou spoločnosťou (UčPS), s podporou Slovenského futbalového zväzu a ďalších partnerov, prebiehala formou 13 diskusných okrúhlych stolov. Záštitu nad konferenciou "Šport a médiá 2021" prijala Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy prostredníctvom dekanky Ivety Radičovej a záštitu nad dvoj-konferenciou "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021" prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky. Úvodný príhovor konferencie Šport a médiá predniesol prezident slovenského futbalového zväzu, Ján Kováčik a následne bývalá predsedníčka vlády Slovenskej republiky Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., ktorá sa žiaľ mohla zúčastniť iba online formou.

Prvý deň patril druhému ročníku odbornej konferencie „Šport a médiá 2021“ a nasledujúce dva dni sa venovali deviatemu ročníku odbornej konferencie „Šport a právo 2021." Odbornosť diskusií bola počas všetkých troch dní skutočne vysoká.

Podujatie a jeho jednotlivé diskusie sa niesli v príjemnej, miestami aj pracovne napätej atmosfére preplnenej ambíciami, myšlienkami a výmenami názorov odborníkov vo svojich odvetviach. Sami poznamenali, že považujú dôležitosť diskusií tohto typu za veľmi vysokú. Množstvo skutočností bolo objasnených a vysvetlených. Aj po tom, čo oficiálne diskusie skončili, bolo zrejmé, že odborníci do Popradu skutočne prišli s otvorenými mysľami, keď pokračovali v diskusiách o slovenskom športe do neskorých nočných hodín.

Na podujatí pracoval zohratý tím mnohých ľudí a odviedli skvelú prácu. Moderátori Martin Čánik, Juraj Čurný a Róbert Kotian sprevádzali hostí profesionálnymi diskusiami. Ich schopnosti, skvelá forma komunikácie, argumentácie a ich sčítanosť boli jednými s hlavných faktorov, ktoré sa postarali o zaujímavý a plynulý priebeh každej z diskusii.

Hostia, ktorí sa približne po každej hodine na pódiu menili, mali šancu vyjadriť svoj názor a oboznámiť nielen svojich kolegov, ale aj publikum o myšlienkach súvisiacich so zlepšovaním slovenského športu. Pozvánku prijali ľudia ako štátny tajomník pre šport, splnomocnenec vlády pre šport, dvaja koaliční a dvaja opoziční poslanci, ďalej lídri Fondu na podporu športu a predsedovia ZMOS-u a Únie miest Slovenska. Pozvanie prijali aj viacerí štátni úradníci a poradcovia, viacerí primátori slovenských miest či šéfovia významných športových zväzov, medzi ktoré patria športy ako futbal, hokej, tenis, atletika, streľba, volejbal a ďalšie. Nechýbali ani niektorí bývalí vrcholoví športovci, ktorí dnes už pracujú v médiách či na iných pozíciách zaoberajúcich sa problematikou športu. Takisto nechýbala ani dekanka mediálnej vysokej školy, autor knihy Mentalita víťaza, organizátori významných športových podujatí, zástupcovia významných printových, či elektronických médií, novinári, moderátori a ďalší. Zostava týchto odborníkov analyzovala situácie z rozličných uhlov pohľadu a snažila sa dospieť objektívnym a racionálnym riešeniam a ich návrhom. Diváci, ktorí mali možnosť dvoj-konferenciu sledovať online mali priestor klásť otázky cez web stránku www.slido.com (ďalej len „slido”). Zaujímavé osobnosti, s ktorými by sa bežný človek na ulici otvorene porozprával iba ťažko, tak radi odpovedali aj na otázky položené cez slido. Všetci prišli, pretože je faktom, že jedine diskusia je to, čo môže skutočne pomôcť na ceste k racionálnemu riešeniu. Po úvodných príhovoroch nasledovala prvá diskusia, ktorá sa zaoberala tým, či je u študentov fakulty masmédií záujem o písanie o športových témach.

Priebeh podujatia

Ako poukázali slová pani profesorky Radičovej: „Súčasná novinárčina je o to náročnejšia, že sú médiá priam zamorené obrovským množstvom informácií. Šport vyvoláva emócie, prirodzene emócie každého druhu. Ako je možné mať v poriadku štát, keď to škrípe v jednotlivých oblastiach života?“ pýtala sa. Tiež podotkla, že v športe by nemala vládnuť agresívna atmosféra, kde poukázala na nedávny futbalový incident zápasu Trnava-Slovan.

Svojimi slovami pripomenula, aký obrovský vplyv šport skutočne má na rozvoj ľudí a akú veľkú rolu v tom zohrávajú médiá. „To, ako udalosti opisujú, ako sa k nim stavajú a čím zaplnia čítané, sledované a počúvané zdroje, odkiaľ verejnosť informácie čerpá skutočne nie je jedno.“

Celý prvý deň bol zameraný na to, ako médiá v športe pôsobia a akú rolu skutočne zohrávajú. Nechýbalo ani predstavenie knihy „Mentalita víťaza” samotným autorom Miroslavom Mackulínom. Deň zakončilo predstavenie filmu natočeného podľa emotívneho, skutočného príbehu jedného z najtalentovanejších slovenských futbalistov súčasnosti Martina Murcka, ktorému osud do cesty postavil obrovskú nečakanú prekážku.

Druhý deň sa už viezol v atmosfére športu a práva. Deň bol zahájený úctivou spomienkou na zosnulých kolegov zástupcom UčPS a zároveň aj hlavným organizátorom, Petrom Sepešim. Nasledoval príhovor prezidenta SFZ Jána Kováčika a štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára.

Dve diskusie o zákone o športe, jedna o školskom športe a nakoniec diskusia o športe na Slovensku z pohľadu poslancov zaplnili deň vysokou odbornosťou, zaujímavými informáciami a názormi. Deň zakončila finálna diskusia zameraná na otvorené otázky zodpovedané štátnym tajomník pre šport MŠVVaŠ Ivanom Husárom, prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom a generálnym sekretárom Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igorom Moškom, ktorý zastúpil Richarda Galoviča, športového manažéra a predsedu sekcie divokých vôd, ktorý sa žiaľ na poslednú chvíľu nemohol zúčastniť.

Tretí, finálny deň sa sústredil predovšetkým na športovú infraštruktúru a jej financovanie, o ktorej sa horúčkovito diskutovalo už aj predchádzajúci deň a koncentroval sa aj na úlohy a možnosti územnej samosprávy pri podpore športu.

Tradičné zhrnutie a záver podujatia

Pred záverečným zhrnutím, z ktorého sa na tomto podujatí stala istá tradícia, moderátor Martin Čánik ešte vyjadril svoju vďaku a dodal: „Neskromne poviem, že takúto kvalitnú akciu sme asi ešte neurobili. Nezažil som tu všetky ročníky, ale obsahovo, objemovo, počtom diskutujúcich a aj pestrosťou to bol pre mňa jeden z veľmi výnimočných ročníkov. Chcem sa Vám veľmi krásne poďakovať.“ Následne poprosil, aby na pódium prišiel zástupca UčPS, Peter Sepeši, ktorý ako hlavný organizátor podujatie záverečne zhrnul.

Vyjadril vďaku, že sa stretli ľudia so spoločným svetonázorom na transparentnosť v športe a dodržiavanie pravidiel. Podotkol aj aká dôležitá je profesionalita, v ktorej sa diskusie niesli, a tiež verejná prístupnosť informácií a materiálov o pripravovanej legislatíve a iných projektoch, aby následne nevznikali zbytočne domýšľané vysvetlania a spory.

K priebehu konferencie povedal: ,,Ťažko je rekapitulovať výstupy jednotlivých blokov, bolo ich až 13, je ale veľmi dôležité, že sa stretli na top úrovni manažéri štátu, športu a samosprávy. Že sú tu zástupcovia akademickej obce a zjednocujeme si optiku na fungovanie športu a na to, ako ho urobiť lepším."

Poukázal na to, že bolo veľmi dobré aj to, že si spolu sadli lídri zväzov. Že si hokejový prezident mal možnosť neformálne pohovoriť s futbalovým prezidentom a že viceprezidenti a ďalší funkcionári Slovenského olympijského a športového výboru a aj ďalší hostia a účastníci konferencie spolu trávili čas aj mimo času oficiálneho programu a spoločnými silami sa snažili dosiahnuť zlepšenie športu či už z finančného alebo aj iného hľadiska.

„Je dôležité, že títo ľudia sa po večeroch stretli a do neskorých hodín si neukazovali fotky z dovolenky, ale do druhej a včera ešte dlhšie, sme diskutovali ako šport zlepšiť. Šport je taká diagnóza," s úsmevom dodal.

Po stručnom zhrnutí tém, o ktorých sa tri dni horúčkovito diskutovalo ešte vyjadril vďaku moderátorom, všetkým prítomným a všetkým, čo sa zúčastnili. Na záver srdečne pozval na budúci, desiaty ročník konferencie prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru a verí, že sa stretnú aj zástupcovia samosprávy a ďalší významní hostia. Teší sa aj na formálne a aj na neformálne stretnutia, ktoré ako podotkol, sú niekedy možno ešte dôležitejšie.

Na záver sa ešte priklonil k myšlienke Henryho Forda, že základ je spolu komunikovať, potom sa stretávať a potom spolu možno budeme vedieť aj spolupracovať. Potom možno vznikne dôvera a potom môže vzniknúť niečo takéto ako je táto konferencia. Dodal ešte myšlienku, že tak, ako v živote aj tu je dôležité vysloviť to, čo nás bolí, aby sme sa potom mohli posunúť ďalej.

Veľká vďaka patrila hotelu AquaCity Poprad za ich výbornú spoluprácu a taktiež nápoju 3XP, ktorého iontové nápoje sprevádzali celú akciu.

Špeciálne poďakovanie patrilo Slovenskému futbalovému zväzu a jeho prezidentovi Jánovi Kováčikovi za jeho profesionalitu a, pripravenosť - znalosťou zväzových predpisov zahanbí niekedy aj právnikov, a za to, že bol prítomný na všetkých doterajších 9 ročníkoch konferencie Šport a právo.

Nechýbalo ani poďakovanie všetkým prítomným členom organizačného tímu, pekné gesto darovania ruže každej žene, ktorá bola súčasťou konferencie, nespočetné množstvo úsmevov, potlesk a spoločná fotka.


autor: Miroslava Petrášová
Eva Kolarovská
Mohlo by vás zaujímať

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Partneri DVOJ-konferencie 2021

16.2.2022

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Výroky a myšlienky z DVOJ-konferencie 2021

8.1.2022

Od profesionálneho športu k moderovaniu

7.11.2021

POĎAKOVANIE

6.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

25.3.2022

Fotogaléria Šport a právo 2021

2.11.2021

Fotogaléria Šport a médiá 2021

1.11.2021

Konferencia Šport a médiá 2021

1.11.2021

Kniha Miroslava Mackulína - Mentalita víťaza

1.11.2021

Organizačné usmernenia z dôvodu COVID opatrení

24.10.2021

ZÁZNAM/ONLINE prenos

4.1.2022

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021