logologo_small

Výroky a myšlienky z DVOJ-konferencie 2021

streda, 10.11.2021|Posledná aktualizácia 10.11.2021 03:48
Autor: Marcel Blažo

Program konferencie "ŠPORT a MÉDIÁ 2021"
27. októbra 2021 (streda)

Moderátori: Martin Čánik, Róbert Kotian a Juraj Čurný

Motto konferencie Šport a médiá 2021:
„Cieľom argumentácie alebo diskusie by nemalo byť víťazstvo, ale pokrok.”

/Joseph Joubert/


 Program konferencie "ŠPORT a PRÁVO 2021"
28. októbra 2021 (štvrtok)

Moderátor: Martin Čánik, Róbert Kotian a Juraj Čurný

Motto konferencie Šport a právo 2021:
„Cieľom argumentácie alebo diskusie by nemalo byť víťazstvo, ale pokrok.”
(Joseph Joubert) 

Úvodné príhovory

  • pán Peter Sepeši ako zástupca hlavného organizátora Učenej právnickej spoločnosti okrem iného s ohľadom na aktuálnu pandemickú dobu konštatoval, že Konferencie majú význam, predovšetkým prezenčne, ako prvok spolupráce, komunikácie a diskusie za účelom vyjasnenia si postojov či niekedy aj prípadných až nedorozumení prameniacich z nedostatku a obmedzenia priestoru pre diskusie a ďalej vyslovil myšlienku, že sa ak sú zákony, predpisy “zlé”, je potrebné v diskusiách vyhodnotiť všetko čo sa týka konštatovania niekoho, že zákon či predpis je “zlý” a na základe analýzy pracovať na zmenách a úpravách zákonov a predpisov a nie len z dôvodu, že podľa názoru niekoho je zákon, predpis “zlý”, sa tento zákon alebo predpis nebude dodržiavať.
    Celé úvodné slovo Petra Sepešiho si môžete prečítať na stránke UčPS: https://beta.ucps.sk/uvodne-slovo-petra-sepesiho
  • pán Ján Kováčik, prezident SFZ ako zástupca hlavného partnera Konferencie, ktorým bol Slovenský futbalov zväz na pozadí situácie zápasu Slovanu Bratislava a Spartaku Trnava poukázal na to, že pravidlá sú vždy dôležité a súčasná situácia (dôsledky zápasu) sa musí vyriešiť podľa prijatých noriem a pravidiel, s ktorými tí, ktorí ich prijali sami súhlasili v čase pohody, kedy si určili pravidlá a normy podľa ktorých hodlali riešiť veci aj v čase nepohody a teda, aby sa všetko okolo dôsledkov zápasu a neštastnej situácie riešilo podľa týchto platných noriem a pravidiel a aby sa tieto pravidlá a normy neohýbali.
  • pán Ivan Husár, štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR poďakoval za pozvanie Učenej právnickej spoločnosti a uviedol, že sa de facto stal štátnym tajomnikom pre šport aj vďaka ľuďom okolo Učenej právnickej spoločnosti, ktorí mu v minulých rokoch priniesli znalosť získavanú okrem iného aj prostredníctvom účasti na predchádzajúcich ročníkoch na Konferencie Šport a právo. Z prostredia Učenej právnickej spoločnosti vyšlo mnoho ľudí odborníkov, ktorých si váži a zabezpečili to, že šport má dnes pravidlá, ktoré on a jeho spolupracovníci na MŠVVaŠ SR chcú len vylepšiť. Uviedol, že politika a šport sú tak veľmi previazané, a pritom to je len úplne malý segment politiky štátu, kedysi síce vedel, že to tak je, ale že až natoľko, pochopil až pri výkone funkcie štátneho tajomníka pre šport.
Mohlo by vás zaujímať

Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela 2021

22.11.2021

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Od profesionálneho športu k moderovaniu

7.11.2021

POĎAKOVANIE

6.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

3.11.2021

Fotogaléria Šport a právo 2021

2.11.2021

Fotogaléria Šport a médiá 2021

1.11.2021

Konferencia Šport a médiá 2021

1.11.2021

Kniha Miroslava Mackulína - Mentalita víťaza

1.11.2021

Šport počas troch dní ukázal, že sa chce spájať: dvoj-konferencia „Šport a médiá 2021” a „Šport a právo 2021”

1.11.2021

Organizačné usmernenia z dôvodu COVID opatrení

24.10.2021

ZÁZNAM/ONLINE prenos

5.11.2021

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021

Mentalita víťaza

7.11.2021

AKTUÁLNE PANDEMICKÉ OPATRENIA dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

21.10.2021