logologo_small

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

piatok, 03.06.2022|Posledná aktualizácia 3.6.2022 14:48
Autor: Ján Letko

Príjemný dobrý deň,

dovoľte, aby som Vás všetkých privítal na 3. ročníku konferencii Šport a Médiá 2022.

Hneď v úvode by som si dovolil osobitne poďakovať p. prof. Ivete Radičovej a Paneurópskej vysokej škole za prijatie záštity nad týmto podujatím, a taktiež Slovenskému futbalovému zväzu za dlhoročnú podporu nielen tejto, ale aj iných konferencií organizovaných UčPS.

Ambíciou konferencie Šport a médiá je od jej vzniku v roku 2019 vytvárať prostredie nie pre každodennú a rutinnú, ale strategickú komunikáciu oboch týchto segmentov, ktoré sú, ak chcú dobre a zmysluplne fungovať, odsúdené na spoluprácu.

Cieľom tejto konferencie je popri konferencii “Šport a právo”, ktorá je zameraná na legislatívne a právne problémy v športe, zmapovať súčasný stav, pomenovať problémy a hľadať riešenia v oblasti monetizácie, komunikácie, prezentácie a medializácie športu ako spoločenskej, zdravotnej, kultúrnej, výchovnej a vzdelávacej hodnoty.

Šport je prirodzená súčasť kultúrneho života, nielen v našich dedinách a mestách, ale aj pri prezentácii Slovenska v zahraničí ako moderného kultúrneho štátu, a preto aj dnes budeme diskutovať na tému “Šport, médiá, politika a sociálna zodpovednosť”. Tú sociálnu zodpovednosť smerom k športu majú všetci – politici, médiá a samozrejme v prvom rade zástupcovia športu prostredníctvom národných športových zväzov a iných športových organizácií. Ponúkneme Vám pohľady a názory troch významných ľudí, ktorí majú priamu skúsenosť s každou z týchto oblastí.

V ďalších témach diskusií sa budeme dnes športu venovať primárne ako produktu na komerčnom trhu.

Osobitne by som sa dotkol témy monetizácii športu.

Každé euro, ktoré príde do športu systémovými opatreniami od štátu, prináša zvýšenie kvality športu ako produktu, ktorý je následne lepšie monetizovateľný a komunikovateľný. S týmto asi budeme všetci súhlasiť a nech sa to už volá voľnočasový poukaz, športový poukaz alebo akokoľvek inak, dôležité je aby celý systém fungoval efektívne a po ceste k “zákazníkovi”, sa veľká časť tejto investície nestratila. Ďalšia príležitosť už v tomto smere asi nebude, “nepokazme si to”, alebo skôr “politici, nepokazte nám to”.

Monetizácia športu ako produktu z pohľadu klubov, zväzov a médií má aj svoje ďalšie stabilné piliere, napríklad stávkové spoločnosti alebo lokálne komerčné, malé aj veľké spoločnosti, ktoré tiež potrebujú svojmu normálnemu prežitiu slušné, vecné, politicky aj ekonomicky stabilné prostredie aby mohli investovať do športu. Aké to prostredie v skutočnosti je budeme diskutovať v popoludňajších hodinách.

Na monetizácii športu sa prirodzenou formou podieľa aj nákup a predaj licenčných práv, aj tých slovenských. Prechod do online priestoru mení biznis plány a príjem z reklamných kanálov poprípade predplatného ale vznikajú aj nové športové produkty. Aké sú ciele, vízie, biznis plány, budeme diskutovať v sekciách “Šport sa tlačí na obrazovky” a “Športovo-mediálne fenomény”. 

Po 12. tich rokoch “hlboko v športe” mám už aj osobnú skúsenosť z budovania športového portálu a až v jeho záverečnej fáze som získal pravdivý obraz reálneho sveta financií, vzťahov v športe a v športových médiách. Nečakal som ani nekonečné voľné zdroje, ale realita bola a je boľavá a potvrdzuje sa mi stará dobrá múdrosť, že toto bude síce cesta dlhšia, ale o to ťažšia.

Je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že "Nemôžeme vyriešiť problémy rovnakým myslením, aké sme mali, keď sme ich vytvorili.", tento výrok povedal Albert Einstein a osobná skúsenosť mi hovorí, že v tomto výroku je obrovský kus pravdy a skúsenosti. 

Zmena myslenia pri hľadaní riešení je nevyhnutná.

Dovoľte, aby som Vám na záver poprial príjemný deň, hodnotnú konferenciu a príjemné diskusie počas celého dňa na tému “Šport a médiá” a poďakoval partnerom konferencie za dlhodobú podporu, hosťom, že prijali pozvanie do diskusií a budú tu dnes osobne k dispozícii aj na neformálne rozhovory počas konferencie, a taktiež všetkým účastníkom, že si našli čas a cestu sem, na konferenciu Šport a médiá 2022.

Ďakujem za pozornosť.

Ján Letko
Mohlo by vás zaujímať

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Príhovor pri príležitosti 30. výročia činnosti Najvyššieho súdu SR

11.12.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO 2022

30.11.2022

Výsledky XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

18.11.2022

Fotogaléria XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

15.11.2022

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022) - vyžrebovanie a program

3.11.2022

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022)

15.11.2022

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19

17.5.2022

Súťaž o vstupenky

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022