logologo_small

AKTUÁLNE PANDEMICKÉ OPATRENIA dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

štvrtok, 07.10.2021|Posledná aktualizácia 21.10.2021 18:53
Autor: UčPS tím,

Prinášame Vám AKTUÁLNE informácie o pandemických opatreniach pripravovanej dvoj-konferencie "Šport a médiá 2021" a “Šport a právo 2021”, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. - 29. októbra 2021 v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade.


DÔLEŽITÉ !!!

PANDEMICKÉ OPATRENIA platné pre týždeň od 25.10.2021 do 31.10.2021.  

Podujatie bude organizované podľa doteraz platného covid semaforu v režime „OTP”, aby sme umožnili účasť čo najväčšiemu počtu účastníkov.

Podľa vyhlášky č. 241, paragraf 7, odsek 3, písmeno a):

§ 7 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru
(3) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje pri usporadúvaní hromadných podujatí kultúrneho charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. g) dodržiavať nasledovné kapacity:
a) maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 150 sediacich osôb v interiéri alebo 200 sediacich osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,

Do budovy rezortu vstupujú klienti ktorí:

  • sa vedia preukázať negatívnym testom na COVID 19 – AG, PCR nie starším ako 72 hodín, respektíve antigénovým testom nie starším ako 48 hodín
  • prekonali Covid-19, vedia sa preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia /platné 180dní po prekonaní ochorenia/
  • sú kompletne zaočkovaní podľa podmienok UVZ SR.

Všetci účastníci podujatia pri vstupe do priestorov hotela AquaCity v Poprade sú povinní preukázať sa Digitálnym COVID preukazom EÚ, v ktorom bude informácia o vakcinácii, vykonaní testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia.

POZOR: Nestačí potvrdenie v papierovej, sms ani e-mailovej forme, je potrebné sa preukázať Digitálnym COVID preukazom EÚ.

Na tejto stránke si môžete stiahnuť alebo odoslať na email svoj Digitálny COVID preukaz EÚ - https://covidforms.nczisk.sk/

V mieste konania podujatia je možné si dať urobiť Ag test (cena 5,- eur).

Osoby ktoré potrebujú zabezpečiť testovanie, prosíme o nahlásenie sa najneskôr do pondelka, 25.10.2021, na e-mailovej adrese: kongres@aquacity.sk.


PANDEMICKÉ OPATRENIA platné do 24.10.2021.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vydal súhlasné stanovisko k organizovaniu DVOJ-konferencie "Šport a médiá 2021" a “Šport a právo 2021”, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. - 29. októbra 2021 v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade v zmysle vyhlášky číslo 241/2021, § 7, ods. 3, písm. a) a c):

§ 7 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru

(3) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje pri usporadúvaní hromadných podujatí kultúrneho charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. g) dodržiavať nasledovné kapacity:

a) maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 150 sediacich osôb v interiéri alebo 200 sediacich osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,

c) maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 250 osôb v interiéri alebo 500 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,


Konferencia bude prebiehať podľa písmena a), keď okres bude v bordovej farbe.
Konferencia bude prebiehať podľa písmena c), keď okres bude v červenej farbe.


Všetci účastníci podujatia pri vstupe do priestorov hotela AquaCity v Poprade sú povinní preukázať sa Digitálnym COVID preukazom EÚ, v ktorom bude informácia o vakcinácii, vykonaní testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia.

POZOR: Nestačí potvrdenie v papierovej, sms ani e-mailovej forme, je potrebné sa preukázať Digitálnym COVID preukazom EÚ.

Na tejto stránke si môžete stiahnuť alebo odoslať na email svoj Digitálny COVID preukaz EÚ - https://covidforms.nczisk.sk/

V mieste konania podujatia je možné si dať urobiť Ag test (cena 5,- eur).

V prípade otázok ohľadom pandemických opatrení, testovania a COVID prekazov sa môžete obrátiť priamo na odborníka pre túto oblasť - p. Krajňák Nika, telefón: +421 907 833 146.

UčPS tím,
Mohlo by vás zaujímať

Organizačné usmernenia z dôvodu COVID opatrení

Včera

ONLINE prenos DVOJ-konferencie "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

17.10.2021

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

17.10.2021

Mentalita víťaza

15.10.2021

PROGRAM dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

23.10.2021

Prihlasovanie na DVOJ-konferenciu "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

11.10.2021

Príprava dvoj-konferencie "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

14.9.2021

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

Prihlasovanie účastníkov na II. ročník konferencie ŠPORT a MÉDIÁ a na IX. ročník konferencie ŠPORT a PRÁVO

6.9.2020

Oznámenie o príprave dvojkonferencie "Šport a médiá 2020" a "Šport a právo 2020"

29.6.2020

Úvodné slovo konferencie Šport a právo 2019

26.12.2019

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019

Súťaž v písaní esejí 2017

23.10.2019

Štatút súťaže

23.10.2019

Návrhy, podnety a závery V. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2016”

23.10.2019