logologo_small

AKTUÁLNE PANDEMICKÉ OPATRENIA dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

štvrtok, 07.10.2021|Posledná aktualizácia 21.10.2021 18:53
Autor: UčPS tím

Prinášame Vám AKTUÁLNE informácie o pandemických opatreniach pripravovanej dvoj-konferencie "Šport a médiá 2021" a “Šport a právo 2021”, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. - 29. októbra 2021 v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade.


DÔLEŽITÉ !!!

PANDEMICKÉ OPATRENIA platné pre týždeň od 25.10.2021 do 31.10.2021.  

Podujatie bude organizované podľa doteraz platného covid semaforu v režime „OTP”, aby sme umožnili účasť čo najväčšiemu počtu účastníkov.

Podľa vyhlášky č. 241, paragraf 7, odsek 3, písmeno a):

§ 7 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru
(3) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje pri usporadúvaní hromadných podujatí kultúrneho charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. g) dodržiavať nasledovné kapacity:
a) maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 150 sediacich osôb v interiéri alebo 200 sediacich osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,

Do budovy rezortu vstupujú klienti ktorí:

  • sa vedia preukázať negatívnym testom na COVID 19 – AG, PCR nie starším ako 72 hodín, respektíve antigénovým testom nie starším ako 48 hodín
  • prekonali Covid-19, vedia sa preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia /platné 180dní po prekonaní ochorenia/
  • sú kompletne zaočkovaní podľa podmienok UVZ SR.

Všetci účastníci podujatia pri vstupe do priestorov hotela AquaCity v Poprade sú povinní preukázať sa Digitálnym COVID preukazom EÚ, v ktorom bude informácia o vakcinácii, vykonaní testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia.

POZOR: Nestačí potvrdenie v papierovej, sms ani e-mailovej forme, je potrebné sa preukázať Digitálnym COVID preukazom EÚ.

Na tejto stránke si môžete stiahnuť alebo odoslať na email svoj Digitálny COVID preukaz EÚ - https://covidforms.nczisk.sk/

V mieste konania podujatia je možné si dať urobiť Ag test (cena 5,- eur).

Osoby ktoré potrebujú zabezpečiť testovanie, prosíme o nahlásenie sa najneskôr do pondelka, 25.10.2021, na e-mailovej adrese: kongres@aquacity.sk.


PANDEMICKÉ OPATRENIA platné do 24.10.2021.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vydal súhlasné stanovisko k organizovaniu DVOJ-konferencie "Šport a médiá 2021" a “Šport a právo 2021”, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. - 29. októbra 2021 v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade v zmysle vyhlášky číslo 241/2021, § 7, ods. 3, písm. a) a c):

§ 7 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru

(3) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje pri usporadúvaní hromadných podujatí kultúrneho charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. g) dodržiavať nasledovné kapacity:

a) maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 150 sediacich osôb v interiéri alebo 200 sediacich osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,

c) maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 250 osôb v interiéri alebo 500 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,


Konferencia bude prebiehať podľa písmena a), keď okres bude v bordovej farbe.
Konferencia bude prebiehať podľa písmena c), keď okres bude v červenej farbe.


Všetci účastníci podujatia pri vstupe do priestorov hotela AquaCity v Poprade sú povinní preukázať sa Digitálnym COVID preukazom EÚ, v ktorom bude informácia o vakcinácii, vykonaní testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia.

POZOR: Nestačí potvrdenie v papierovej, sms ani e-mailovej forme, je potrebné sa preukázať Digitálnym COVID preukazom EÚ.

Na tejto stránke si môžete stiahnuť alebo odoslať na email svoj Digitálny COVID preukaz EÚ - https://covidforms.nczisk.sk/

V mieste konania podujatia je možné si dať urobiť Ag test (cena 5,- eur).

V prípade otázok ohľadom pandemických opatrení, testovania a COVID prekazov sa môžete obrátiť priamo na odborníka pre túto oblasť - p. Krajňák Nika, telefón: +421 907 833 146.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Partneri DVOJ-konferencie 2021

16.2.2022

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Výroky a myšlienky z DVOJ-konferencie 2021

8.1.2022

Od profesionálneho športu k moderovaniu

7.11.2021

POĎAKOVANIE

6.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

25.3.2022

Fotogaléria Šport a právo 2021

2.11.2021

Fotogaléria Šport a médiá 2021

1.11.2021

Konferencia Šport a médiá 2021

1.11.2021

Kniha Miroslava Mackulína - Mentalita víťaza

1.11.2021

Šport počas troch dní ukázal, že sa chce spájať: dvoj-konferencia „Šport a médiá 2021” a „Šport a právo 2021”

1.11.2021

Organizačné usmernenia z dôvodu COVID opatrení

24.10.2021

ZÁZNAM/ONLINE prenos

4.1.2022