logologo_small

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

sobota, 04.01.2020|Posledná aktualizácia 25.3.2022 00:10
Autor: Róbert Kotian, Ing. Ján Letko

Funkčný informačný systém je jedným z kľúčových predpokladov aplikácie zákona o športe, dokonca keď sa tento zákon schvaľoval, mal sa stať jeho kostrou. Diskusia odbornej verejnosti .pod lampou ukázala, že tomu tak ani zďaleka nie je.

V akom stave je informačný systém športu (ISŠ) a prečo má tak ďaleko od optimálnej podoby, hovoríme s Jánom Letkom, výkonným manažérom ISSF (informačný systém slovenského futbalu), ktorý digitalizoval agendu slovenského futbalu a je autorom platformy sportnet.online.

V nedeľu, ak je hrací deň, navštívi ISSF viac ako sedemtisíc osôb za minútu

ISŠ mal byť kostrou slovenského športu, aspoň zákon o športe s tým počítal. Čo ste si pod touto formuláciou predstavovali, a čo ste od ISŠ očakávali predovšetkým?

Predstavovali sme si hlavne funkčný nástroj na efektívnu komunikáciu športových organizácií, nielen zväzov, ale aj klubov a iných inštitúcií so štátnou správou a hlavne ministerstvom školstva. Predovšetkým nám išlo o základné registre športovcov a športových odborníkov a ich aktualizáciu. Taktiež sme očakávali, že aj iné agendy - ako register zmlúv, žiadosti o dotácie a príspevky - pôjdu transparentne cez elektronickú podateľňu a každý si bude môcť sledovať svoje žiadosti online. V neposlednom rade sme očakávali aj komplexné verejné výkazníctvo použitých verejných zdrojov, aby šport nebol považovaný za „čiernu dieru“, ale za transparentnú súčasť našej spoločnosti, ktorú treba rešpektovať a podporovať.

Prečo ISŠ neplní pôvodné očakávania, kde teda urobili „súdruhovia z NDR chybu“ - a kto sú vlastne súdruhovia z NDR?

Podľa môjho osobného názoru nemá dostatočnú podporu na ministerstve školstva, na sekcii športu konkrétne. Tam sa to celé začína a končí. Taktiež nemá podľa môjho názoru stabilné financovanie nielen rozvoja, ale aj prevádzky. Mne osobne veľmi prekáža, že na sekcii športu nie je človek, ktorý by bol lídrom pre IS športu, mal by ho v gescii, komunikoval by so zväzmi, zbieral podnety a pripomienky, riešil implementáciu a hlavne by zodpovedal za rozvoj a efektívnu prevádzku. Podľa mňa sa na IS športu nehľadí ako na „strategický manažérsky nástroj“, ale skôr ako na nejaký podružný register a to je chyba.

Správcovia súčasného ISŠ tvrdia, aspoň tak to zaznelo v spomínanej diskusii .pod lampou, že je vo veľmi slušnom stave – čo je v dosť príkrom rozpore s Vaším tvrdením, že je v stave katastrofálnom. Prečo si to myslíte? Nie je základný rozpor už vo východiskách, čo od ISŠ očakávate? 

Môj pohľad je iný ako je pohľad niektorých ľudí v Národnom športovom centre (NŠC), ktorý prevádzkuje IS športu. Som jedným zo spoluautorov Zákona o športe a bol som pri všetkých analýzach procesov, ako sa dajú agendy zo Zákona o športe digitalizovať, aby to nebol administratívny moloch. Preto keď vidím, v akom stave je implementácia procesov, nemôžem súhlasiť s nadšením kolegov z NŠC. Rozpor je práve v tom, čo kto očakáva od IS športu. Ja som očakával a očakávam podstatne viac funkcionalít, ktoré zjednodušia život hlavne športovcom, športovým odborníkom a športovým organizáciám. O doplnkových funkcionalitách typu služby pre testovanie športových odborníkov a podobne radšej ani nehovorím, a to som sa ešte nedotkol školského športu, športových poukazov, vzdelávania a podobne.

Aké služby poskytuje ISŠ už v súčasnosti? Čo mu chýba najviac?

IS športu poskytuje služby pre administráciu základných registrov športovcov, športových odborníkov, športových organizácií a register zmlúv. Dokonca sa podarilo, okrem registra zmlúv, sfunkčniť aj API rozhranie pre automatizované zasielanie dát do IS športu. Zdalo by sa, že je všetko ok, veď ministerstvo nič viac nepotrebuje ... ja si však myslím, že je to len základ a treba dorobiť ďalšie funkcionality, čo je však na dlhšiu debatu a hlavne diskusiu národných športových zväzov s ministerstvom, sekciou športu. V každom prípade IS športu chýba, podľa mňa, hlavne „Vízia a koncepcia“.

Aké sú vaše predstavy, čo by mal ISŠ obsahovať a ako by sa k tomuto stavu dalo dopracovať?

Podľa mňa si treba najskôr ujasniť koncepciu a víziu IS športu, aké služby má priniesť, komu má primárne slúžiť, aké agendy má riešiť a aký má byť „biznis model“ prevádzky služieb pre koncových používateľov. Niektoré služby sú spoločné pre všetkých, niektoré len pre väčšie športové zväzy, niektoré len pre menšie, niektoré len pre účely ministerstva, ako napríklad športové poukazy, dotácie, príspevky a hlavne školský šport. Zákon o športe definuje základné služby síce nepriamo, ale podľa mňa dosť jasne. 

Podľa vašich slov aj podľa slov Andreja Petrovaja (Stengl) akoby v roku 2016 sa skončila akákoľvek komunikácia správcov ISŠ s pracovnou skupinou aj s firmou Stengl – ktorá ISŠ v jeho pôvodnej podobe vypracovala.

Áno, bohužiaľ, je to tak. Osobne ma to veľmi mrzí, lebo sa nám podarilo v pracovnej skupine pripraviť „wishlist“ funkcionalít, služieb, ktoré by športu i štátu veľmi pomohli, ale bohužiaľ aj kvôli častým zmenám vo vedení sekcie športu sme sa reálne nikam neposunuli, uskutočnilo sa „len“ prvé kolo.

Zrejme sa odlišujú aj očakávania a možnosti veľkých a menších zväzov od súčasného ISŠ – a od možností vypracovať vlastný zväzový IS, prepojený s centrálnym ISŠ. Ako podľa vás vyzerá optimálna verzia IS menších zväzov a asi desiatky väčších, aby spĺňal aj nároky a požiadavky zákona o športe?

Už som to spomínal vyššie, niektoré služby sú spoločné (registrácie, matriky) a niektoré odlišné (súťaže). Rozdiel je hlavne vo finančných možnostiach zväzov a tiež v ľudských zdrojoch, ktoré sú obmedzené. Keďže viac ako 9 rokov analyzujem procesy nielen vo futbale, ale aj v iných športoch, som presvedčený, že len veľké zväzy, ktoré majú dosť špecifické požiadavky, musia investovať do vlastných IS. Pre stredné a menšie zväzy podľa mňa stačí implementovať služby typu sportnet.online a pokiaľ by ich mal napríklad IS športu a jeho koncepcia by bola podobná (čo netuším aká je), bolo by to vyriešené. Podobný princíp už existuje v praxi, aká náhoda, že práve na ministerstve školstva, kde je aj sekcia športu. Školy používajú na napĺňanie „IS škôl“ (RIS - rezortný informačný systém) produkt ASC agenda, čo je len iná forma služieb sportnet.online, ale princíp je rovnaký a školy si zaň normálne platia, pretože nič nie je zadarmo. 

Na stránke ministerstva školstva sa nachádza Informačný systém športu, ktorý obsahuje množstvo informácií, rovnako aj registre fyzických aj právnických osôb pôsobiacich v športe. Kde vidíte jeho silné miesta a nedostatky? Čím sa tento systém odlišuje od ISSF?

Som presvedčený, že spĺňa základné požiadavky Zákona o športe a nateraz aj požiadavky sekcie športu. Či je však aktuálne celkové riešenie IS športu vhodné, o tom úplne presvedčený nie som. Podľa môjho názoru by sa to dalo spraviť lepšie, modernejšie, efektívnejšie, ale to je samozrejme môj názor a tiež otázka finančných, kapacitných a odborných možností sekcie. Totiž nejde len o registre (aby sme sa vedeli v športe spočítať), ale hlavne ide o digitalizáciu športovej agendy pomocou jednoduchých procesov, elektronickú komunikáciu, z čoho vyplývajú nové marketingové a obchodné možnosti pre financovanie športových zväzov a ostatných športových organizácií, hlavne klubov a športovcov. Štvrtá priemyselná revolúcia „Industry 4.0“ zasiahne šport veľmi silno a kto nebude pripravený, bude mať existenčné problémy. Nesmieme zabudnúť ani na www.skolskysport.sk, ktorý by mal byť súčasťou celej koncepcie IS športu, o ktorom sa však vôbec nerozpráva. 

Aby sme len neteoretizovali, pozrime sa na vaše doterajšie výsledky pri zavádzaní informačného systému slovenského futbalu. V akom je stave?

Vo výbornom, čo viem podložiť tým, že ho kluby (1724) a zväzy (45) denne používajú. Papierová agenda vo futbale je skôr rarita ako štandard. Okrem toho stále dopĺňame ďalšie funkcionality, zjednodušujeme procesy podľa skúseností z praxe a podnetov od klubov a zväzov. V apríli 2018 sme spustili aj kompletný register všetkých typov zmlúv nielen podľa Zákona o športe.
V júli 2017 sme zaviedli povinnú registráciu všetkých športových odborníkov podľa Zákona o športe, nielen trénerov, delegátov, rozhodcov a podobne, ale aj hlásateľov, lekárov, usporiadateľov, zapisovateľov, videotechnikov, ekonómov a iných funkcionárov, športových odborníkov (takmer 14-tisíc osôb).
Všetky potrebné údaje z ISSF odovzdávame online na verejný portál slovenského futbalu futbalnet.sk a tým robíme futbal atraktívnejším a transparentnejším.

Aké služby ešte chýbajú v ISSF?

Momentálne žiadne „základné“, dopĺňame už len vylepšenia podľa podnetov používateľov.

Venuje sa ISSF iba futbalu? 

ISSF je interný systém na riadenie športovej agendy nielen vo futbale, SFZ podporuje aj futsal a plážový futbal. Ďalší vývoj budeme venovať verejnej prezentácii futbalu, futsalu, plážovému futbalu na futbalnet.sk. Už teraz budujeme systém doplnkových služieb pre efektívnu komunikáciu, marketing, vzdelávanie a testovanie športových odborníkov, videoarchív zápasov, špeciálny e-shop, tvorbu www stránok pre kluby a zväzy a podobne na novej platforme sportnet.online.

Kto všetko v rámci SFZ používa ISSF?

To by bol dlhý zoznam, možno dobrá otázka by bola, kto ho nepoužíva. Priamo ho používajú všetci, čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení futbalu - od matrikárov, cez komisie až po delegátov, rozhodcov, klubových a tímových manažérov, ekonómov a podobne. Ich kompletná agenda je už niekoľko rokov výhradne elektronická.

Tento systém zrejme obhospodaruje aj finančné toky v rámci SFZ...

Dokonca vyplácanie delegovaných osôb a všetky platby za služby matričného alebo iného charakteru sú elektronické. Členské poplatky viac ako 100-tisíc členov ročne sa platia výhradne elektronicky. Podklady na výplaty delegovaných osôb generuje ISSF, kluby dostávajú výhradne elektronické faktúry (viac ako 1700 mesačne). Doteraz je to viac ako 33 886 986 eur, ktoré prešli transparentne cez ISSF od roku 2012, čo je takmer 190-tisíc faktúr. Nepriamo ho používa viac ako 2 milióny fanúšikov ročne, ktorí navštevujú verejný, nielen výsledkový, portál futbalnet.sk.

Kto tento projekt zrealizoval? Koľko stál doteraz a koľko stojí jeho prevádzka futbalový zväz ročne?

Projekt ISSF pre nás realizuje a prevádzkuje spoločnosť TEMPEST, a.s., ktorá vyhrala výberové konanie spomedzi 28 spoločností (tri zahraničné). Doteraz sa na vývoj použilo niečo vyše milióna eur (9 rokov vývoja). Prevádzka stojí okolo štyroch tisíc eur mesačne - v tom sú však započítané komplexné služby spojené s prevádzkou, ako servery, správa databáz, úložný priestor, Helpdesk, Servicedesk a podobne. Treba si uvedomiť, že ide o špecifický systém, ktorý je pod plnou záťažou v nedeľu, keď sa súčasne hrá viac ako tisíc zápasov a na verejnom portáli je návštevnosť viac ako sedemtisíc osôb za minútu.

Dá sa váš IS využiť aj inde, pre iné zväzy? Mohol sa stať základom informačného systému slovenského športu? 

Samozrejme, s týmto zámerom sme systém už od roku 2011 vyvíjali. Plne si uvedomujeme veľkosť „futbalovej rodiny“ a už v roku 2011 sme mysleli na to, že nie je efektívne, aby si každý zväz na Slovensku budoval vlastný IS za niekoľko desiatok až stoviek tisíc eur. Mnohé oblasti základnej agendy, ako sú registrácie, transfery hráčov, správa agendy komisií, platby členských poplatkov, ako aj platieb a fakturácie, sú univerzálne, jediný rozdiel je v riadení súťaží, ale doplniť ich nie je žiadny veľký problém. V apríli 2015 som ISSF prezentoval aj pánu Pellegrinimu (vtedajšiemu ministrovi školstva), ktorému sa systém páčil, bohužiaľ, krátko na to odišiel z ministerstva školstva a už nebol priestor na ďalšiu diskusiu na túto tému.

Aké sú výhrady iných zväzov, klubov či jednotlivcov voči tomuto systému?

Osobne nepoznám žiadne výhrady, skôr evidujem stále nové požiadavky od zväzov patriacich pod SFZ. Čo sa týka iných národných športových zväzov, som presvedčený, že by takýto systém určite uvítali. Dnes sa skôr príležitostne „povyhrážam“ niektorým kolegom na iných zväzoch pod SFZ, že im vypnem systém a prejdú znovu na papierovú agendu... oni si to už ani nevedia predstaviť. Čo sa týka SFZ, systém používa všetkých 45 zväzov a viac ako 1700 klubov už od roku 2012.

Do akej miery je ISSF bezpečný? Predsa len sa v ňom nachádzajú citlivé údaje.

Od roku 2012 neevidujeme ani my, ani náš prevádzkovateľ, žiadny problém s bezpečnosťou. Celé riešenie je postavené na moderných technológiách, systém programujú a testujú skúsení ľudia. Sme veľmi opatrní, uvedomujeme si citlivosť dát v ISSF.

Koordinujete svoj systém s ministerstvami financií a školstva?
Zrejme je dôležitá aj komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami...

Sme pripravení na integráciu s akýmkoľvek systémom verejnej správy. Aktuálne už existuje integrácia ISSF na IS športu (na MŠVVŠ) a my sme boli pripravení na integráciu už od roku 2013.

Ako by mali byť prepojené jednotlivé informačné systémy, aby boli kompatibilné? 

To závisí od toho, akú koncepciu IS športu prijme ministerstvo školstva. Osobne som ešte ako člen pracovnej skupiny nového zákona o športe navrhol, aby IS národných športových zväzov boli prepojené s IS športu štandardizovaným integračným rozhraním, REST API rozhraním, aby si vedeli medzi sebou vymieňať potrebné údaje online.


Róbert Kotian, Ing. Ján Letko
Mohlo by vás zaujímať

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022