logologo_small

Informácia o vzniku Únie horských povolání ČR

štvrtok, 10.09.2020|Posledná aktualizácia 10.9.2020 17:05
Autor: UčPS tím | ID článku: 35993

Organizace sdružující jednotlivé horské profese založily Unii horských povolání, která má za cíl zvýšení bezpečnosti na českých horách a zlepšení kvality služeb v oblasti horského cestovního ruchu. To je před zimou dobrá zpráva.

Unie bude koordinovat užší spolupráci mezi organizacemi a nově hájit zájmy svých členů i v jednáních se státní správou a samosprávami. Zakládajícími členy Unie horských povolání jsou Horská služba ČR, Asociace lanové dopravy, Česká asociace horských vůdců, Český spolek horských průvodců a profesní svaz Eduski ČR, zahrnující akreditovaná vzdělávací zařízení, lyžařské školy a instruktory lyžování a snowboardingu.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Ukladanie pokynov štátnym zástupcom v Česku, Nemecku a Rakúsku

25.11.2021

FAQ00443 - 1. Existuje konflikt záujmov pri súčasnom výkone funkcie člena Revíznej komisie SFZ a výkone funkcie delegáta konferencie SFZ tou istou osobou?

23.10.2019

FAQ00442 - 2. Potrebovala by som Vašu radu. Podľa par. 20 ods. 1 písmeno b. by vo výkonnom orgáne zväzu nemal byť dodávateľ tovarov a služieb. V našom výkonnom v...

23.10.2019

FAQ00441 - 3. Chcela by som sa spýtať, či na základe §20, bod 1b: Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená ne...

23.10.2019

FAQ00440 - 4. Môže byť člen výkonného výboru športového zväzu zastupujúci športovcov súčasne aj štátnym trénerom (reprezentačným)?

23.10.2019

FAQ00439 - 5. Nie je stret záujmov, ak reprezentačný tréner je aj členom Výkonného výboru a v prípade ak áno, na koho sa je potrebné obrátiť?

23.10.2019

FAQ00438 - 6. Je konfliktom záujmu, ak štatutár zväzu je zároveň štatutárom obchodnej spoločnosti, v ktorej má zväz 100% podiel a je zrejmé, že obchodná spoločno...

23.10.2019

FAQ00354 - 1. Mám nasledovnú otázku k povinnosti vyhotovovať výročnú správa podľa § 9, ods.4 Zákona o športe: § 9 (4) Športová organizácia, ktorá má právnu for...

23.10.2019

FAQ00353 - 2. § 9 Hospodárenie športovej organizácieŠportová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov,[...

23.10.2019

FAQ00352 - 3. Žiadosť o usmernenie - písomnú odpoveď ohľadom povinnosti auditu za rok 2015 v športovom zväze v zmysle zákona o športe: § 9 odst. 4. Rozumieme p...

23.10.2019

FAQ00351 - 4. Veta "Členské príspevky sú príjmom športovej organizácie oslobodeným od dane z príjmov." platí len za predpokladu, že na tieto členské príspevky my...

23.10.2019

FAQ00350 - 5. Čo musí študent pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu splniť? Musí sa registrovať na daňovom úrade? Je povinný platiť odvody do ...

23.10.2019