logologo_small

Manuál kontrolnej činnosti pre kontrolórov športových organizácií

streda, 01.05.2024|Posledná aktualizácia 2.5.2024 14:41
Autor: Ing. Mariana Dvorščíková, MPA, Ing. Jozef Kučera, MSc, JUDr. Ján Bracho, MBA

Prinášame Vám užitočnú pomôcku pre kontrolórov športových organizácií vychádzajúcu zo zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorú pre športovú obec vypracovala pani hlavná kontrolórka športu Mariana Dvorščíková s jej spolupracovníkmi, za čo jej patrí poďakovanie a rešpekt.

Pani hlavná kontrolórka športu tým vzorne napĺňa svoju kompetenciu vychádzajúcu z § 61 ods. 1 písm. e) Zákona o športe podľa ktorého “hlavný kontrolór športu pri vykonávaní odbornej kontroly v športe:

“e) metodicky usmerňuje plnenie úloh kontrolórov podľa § 13 a vzdelávanie kontrolórov,”.

Ing. Mariana Dvorščíková, MPA, Ing. Jozef Kučera, MSc, JUDr. Ján Bracho, MBA
Mohlo by vás zaujímať

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

26.3.2022

MANUÁL – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

3.5.2020

MANUÁL k VYUŽÍVANIU DOBROVOĽNÍCTVA v ŠPORTE

19.3.2021

MANUÁL K POUŽÍVANIU ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE

3.5.2020

Manuál pre editorov portálu UčPS

23.10.2019

Manuál pre prijímateľov 2% z dane, Zmeny v mechanizme 2% od 1.1.2010

19.10.2019