logologo_small

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

utorok, 27.08.2019|Posledná aktualizácia 26.3.2022 00:38
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám odborné podklady z konferencie ŠPORT a PRÁVO 2018, konanej v dňoch 25. - 26. októbra 2018 v konferenčných priestoroch hotela Horizont Rezort v Starej Lesnej.

PREZENTÁCIE k VYSTÚPENIAM na KONFERENCII "ŠPORT a PRÁVO 2018" - TU

ZÁZNAMKONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2018"

  • Šport a právo 2018 | prehľad 11 videí z blokov konferencie - TU

PREZENTÁCIE k VYSTÚPENIAM na KONFERENCII "ŠPORT a PRÁVO 2017" - TU

ZÁZNAMKONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2017"


NÁVRHY, PODNETY a ZÁVERY KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2016" - TU

PODKLADY NA KONFERENCIU "ŠPORT a PRÁVO 2016" - TU

ZÁZNAM KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2016"

Projekt implementácie zákona o športe do praxe

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 súvisiace s oblasťou športu a zdravým životným štýlom obyvateľstva so zameraním sa na deti a mládež

Dohovor o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach otvorený na podpis 4. júla 2016 v Paríži (CETS 218) 

Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží z 9. júla 2016 (CETS 215)

Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch z 19.8.1985 (CETS 120)

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

Podklady na konferenciu "ŠPORT a PRÁVO 2018" budú priebežne aktualizované.

Mohlo by vás zaujímať

Manuál kontrolnej činnosti pre kontrolórov športových organizácií

2.5.2024

Pozvánka na XV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2024“

22.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Pozvánka na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

23.3.2023

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022