logologo_small

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

utorok, 27.08.2019|Posledná aktualizácia 26.3.2022 00:38
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám odborné podklady z konferencie ŠPORT a PRÁVO 2018, konanej v dňoch 25. - 26. októbra 2018 v konferenčných priestoroch hotela Horizont Rezort v Starej Lesnej.

PREZENTÁCIE k VYSTÚPENIAM na KONFERENCII "ŠPORT a PRÁVO 2018" - TU

ZÁZNAMKONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2018"

  • Šport a právo 2018 | prehľad 11 videí z blokov konferencie - TU

PREZENTÁCIE k VYSTÚPENIAM na KONFERENCII "ŠPORT a PRÁVO 2017" - TU

ZÁZNAMKONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2017"


NÁVRHY, PODNETY a ZÁVERY KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2016" - TU

PODKLADY NA KONFERENCIU "ŠPORT a PRÁVO 2016" - TU

ZÁZNAM KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2016"

Projekt implementácie zákona o športe do praxe

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 súvisiace s oblasťou športu a zdravým životným štýlom obyvateľstva so zameraním sa na deti a mládež

Dohovor o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach otvorený na podpis 4. júla 2016 v Paríži (CETS 218) 

Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží z 9. júla 2016 (CETS 215)

Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch z 19.8.1985 (CETS 120)

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

Podklady na konferenciu "ŠPORT a PRÁVO 2018" budú priebežne aktualizované.

Mohlo by vás zaujímať

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Medzinárodná vedecká konferencia "Košické dni súkromného práva IV"

2.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Pozvánka na XIII. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022“

25.3.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022