logologo_small

Program konferencie "Šport a právo 2018"

štvrtok, 25.10.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: Michael Válek

PROGRAM

VII. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2018”PROGRAM

VII. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2018”

„ŠPORT a PRÁVO 2018
Chceme pomôcť slovenskému športu stať sa lepším“.

ŠTVRTOK - 25. októbra 2018

09:30 - 10:00 Registrácia účastníkov a vybavenie administratívnych záležitostí
10:00 - 10:30 Otvorenie konferencie a úvodné príhovory hostí

 • Jaroslav Čollák (odborný asistent na Právnickej fakulte UPJŠ; advokátsky koncipient, stály člen Rady UčPS, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a LPaEK SFZ)
 • Peter Haňdiak (advokát GARANT PARTNER legal s. r. o., zakladajúci člen Rady UčPS)
 • Ján Kováčik (prezident Slovenského futbalového zväzu)
10:30 – 12:30 Ako sa šport financuje v krajinách EÚ a aká je realita na Slovensku
10:30 – 11:50Prezentácie venované financovaniu športu v Slovinsku, Českej republike, Rumunsku a Slovensku, hostia:
 • Mladen Čičmir - Slovinsko (vedúci hlavného úradu Slovinského futbalové zväzu)
 • Jan Pauly - Česká republika (vedúci kancelárie predsedu FAČR a riaditeľ právneho oddelenia FAČR)
 • Adrian Stangaciu - Rumunsko (vedúci právneho oddelenia Rumunskej futbalovej federácie)
 • Alica Fisterová (hlavný kontrolór športu)
11:50 – 12:30 Panelová diskusia venovaná aktuálnemu stavu financovania športu na Slovensku, hostia:
 • zástupca MŠVVaŠ SR
 • Mária Berdisová (právny poradca pre strategické projekty Slovenského futbalového zväzu)
 • Irena Adámková (prezidentka Slovenskej plaveckej federácie)
 • Alica Fisterová (hlavný kontrolór športu)
 • Ivan Greguška (projektový manažér Slovenského tenisového zväzu)

12:30 - 13:30 Prestávka na obed
13:30 – 15:00 Ako ďalej s odvodmi profesionálnych športovcov, alebo čaká nás úpadok klubov po 01.01.2019

Okrúhly stôl - hostia v diskusii:

 • Ján Kováčik (prezident Slovenského futbalového zväzu)
 • Peter Sepeši (prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva GP SR; zakladajúci člen Rady UčPS, člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky)
 • Peter Hennel (senior manažér na oddelení daňového poradenstva spoločnosti deloitte)
 • Daniel Jendrichovský (Young Angels Academy Košice)
 • Ivan Kozák (prezident Únie ligových klubov
 • Alena Bašistová (poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci)
 • Ladislav Balódi (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky)
 • Jozef Burian (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky)
 • Jozef Mihál (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky)
 • prof. Tomáš Gábriš (vedúci Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského, členom Slovenskej advokátskej komory, člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského futbalového zväzu, člen UčPS)
 • Jaroslav Čollák (odborný asistent na Právnickej fakulte UPJŠ; advokátsky koncipient, stály člen Rady UčPS, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a LPaEK SFZ)
 • zástupca MŠVVaŠ SR
 • predkladateľ návrhu zákona
15:00 – 15:15 Prestávka na občerstvenie
15:15 – 16:15 Pomoc športu cez nové projekty
Prezentácie aktuálnych projektov zameraných na podporu športu
 • Tomáš Medveď (riaditeľ Klubu ligových kanonierov) - Prezentácia Klubu ligových kanonierov, jeho poslania a cieľov
 • Miroslav Mackulin (mentálny tréner) - Pozitívny koučing Slovensko
 • Ladislav Križan (stály člen Rady UčPS, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) - Predstavenie projektu UčPS "Lepšie riešenia pre riadenie, správu, podporu a rozvoj športu a osobitne športovej infraštruktúry na úrovni územnej samosprávy"
 • Vladimír Lupták (hlavný koordinátor Grassroots projektov SFZ) & Janoško Cyril (administratívno-organizačný pracovník Grassroots futbalu SFZ) - Projekt „Dajme spolu gól“
 • prof. Ján Svák (vedúci oddelenia ústavného práva a štátovedy PEVŠ, profesor) - Projekt - vydanie diela: "Šport, futbal a právo vo svetle rozhodnutí Odvolacej komisie SFZ"
16:1517:30 Kto háji záujmy slovenského športu?
Panelová diskusia venovaná sumarizácii programového vyhlásenia vlády v oblasti športu, strešnej organizácii športu a aktuálnym očakávaniam športovej obce z pohľadu systémovej pomoci, hostia:
 • zástupca MŠVVaŠ SR
 • Alica Fisterová (hlavný kontrolór športu)
 • Mária Berdisová (právny poradca pre strategické projekty Slovenského futbalového zväzu)
 • Peter Dedík, (zástupca GS pre operatívne riadenie / manažér integrity futbalu SFZ)
 • Ján Kováčik (prezident Slovenského futbalového zväzu)
 • Richard Pavlikovský (predseda komisie Rozvojového centra hokejový región Trenčín)
 • Jaroslav Rybánsky (poradca pre legislatívno-právne otázky SFZ)
 • Peter Sepeši (prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva GP SR; zakladajúci člen Rady UčPS, člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky)
Aktívny relax - futbal v Tatranskej Lomnici na umelej tráve (prípadne pri hoteli na multifunkčnom ihrisku), návšteva wellnessu, večera, neformálne rozhovory, spoločné sledovanie futbalového prenosu FC Spartak Trnava vs. Dinamo Záhreb

PIATOK - 26. októbra 2018

08:00  08:55 Raňajky
09:00 – 10:35 Zachráňme naše deti - je to ich hra, ich život a s čím sa stretávame v profi kariérach
 • Jurij Čerňak (zástupca rodičov športujúcich detí) - Ako sa rodičia správajú na športoviskách
 • Žaneta Surmajová (generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVaŠ SR, členka Rady UčPS) - Stredná športová škola, aké systémové zmeny a nové možnosti prináša pre duálnu kariéru športovcov - reformy na Slovensku sa nerodia ľahko
 • Jozef Pšenka (riaditeľ športového gymnázia v Trenčíne), Daniela Hilčíková (vedúca odboru školstva a kultúry - Trenčiansky samosprávny kraj), Richard Pavlikovský (predseda komisie Rozvojového centra hokejový región Trenčín) - Best practice trenčianskeho gymnázia
 • Peter Kuračka (športový psychológ, kouč) - Štart športovca po skončení aktívnej športovej kariéry - aké sú možnosti a aká je realita?
  Klaudia Melanovská (životný kouč (life coach) pre športovcov po ukončení ich aktívnej športovej kariéry)
10:35  11:00 Prestávka na občerstvenie a odovzdanie izieb
11:00 – 12:45 Súbor aktuálnych športových tém
 • Milan Andrejkovič (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - UVROS) - Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO) schválený v NR SR dňa 23.10.2018; aktivity UVROS v oblasti ekonomiky MNO v roku 2018; výskum slovenského športového sektora prostredníctvom národného projektu UVROS s názvom „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti" financovaného z OP EVS
 • Peter Reisz (advokát, člen disciplinárnej komisie SFZ, člen UčPS) & Peter Mihál (prokurátor okresnej prokuratúry Skalica, podpredseda disciplinárnej komisie SFZ, kontrolór UčPS) & Peter Dedík (zástupca GS pre operatívne riadenie / manažér integrity futbalu SFZ) - Manipulácia súťaží súbeh disciplinárneho a trestného konania; Možnosti a povinnosti klubov a orgánov zväzu v právnych postupoch po zistení podozrenia z manipulácie súťaží
 • Jaroslav Čollák (odborný asistent na Právnickej fakulte UPJŠ; advokátsky koncipient, stály člen Rady UčPS, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ) - Limity a vlastnosti združovacieho práva: športové organizácie vs. všetci ostatní.
 • Jaroslava Lukačovičová (poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií) - Financovanie športovej organizácie využitím rôznych možností zdrojov financovania
 • Jakub Čavoj (asistent integrity futbalu SFZ) - Národná platforma podľa Dohovoru proti manipulácii športových súťaží
12:45  13:00 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie
Zhrnutie podstatných podnetov, názorov a záverov:
 • Žaneta Surmajová
 • Peter Sepeši
 • Peter Dedík
 • Ivan Greguška
 • Jaroslav Čollák
 • Ladislav Križan
 • Ján Letko
 • Marcel Blažo,
 • Zuzana Zajíčková
 • Lukáš Pitek
 • prof. Tomáš Gábriš

od 13:00 Obed a následný individuálny odchod účastníkov


Ďalší partneri konferencie Šport a právo 2018 a projektu Implementácie zákona o športe do praxe 2018:

STZ_COLOR

APEX logo_PEVS__


ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV:

Pre bezproblémový priebeh konferencie Vás prosíme dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • Minimalizovať súkromnú (individuálnu) komunikáciu počas jednotlivých vystúpení (v prednáškovej sále).
 • Na mobilných komunikačných zariadeniach prosíme nastaviť hlasitosť zvonenia na tichý režim.
 • Dodržiavať časové aspekty - najmä trvanie prezentácie, ale napr. aj trvanie prestávok, t.j. návrat na svoje miesta s dostatočným predstihom pred pokračovaním programu a pod. 
 • Počas jednotlivých vystúpení minimalizovať pohyb v priestoroch prednáškovej sály (najmä príchody a odchody počas prezentácií môžu rušiť prezentujúcich) 
 • V rámci diskusie prosíme formulovať otázky a pripomienky jasne, jednoznačne a zrozumiteľne, aby sa poskytol priestor čo najväčšiemu počtu záujemcov pre kladenie otázok, resp. účasť v diskusii. Privítali by sme, ak by ste zaslali položenú otázku aj písomne na email: sumichrast@ucps.sk 
 • Prosím, zoberte na vedomie, že oficiálna časť konferencie je v režime on-line prenosu. 
 • Počas celého podujatia, prosíme, postupovať podľa pokynov organizátora. 
Michael Válek
Mohlo by vás zaujímať

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

18.5.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Medzinárodná vedecká konferencia "Košické dni súkromného práva IV"

2.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

Dnes

Konferencia "Šport a médiá 2022"

20.4.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Pozvánka na XIII. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022“

25.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022