logologo_small

Pozvánka na XIII. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022“

piatok, 25.03.2022|Posledná aktualizácia 25.3.2022 18:11
Autor: UčPS tím

Slovenská advokátska komora usporiada
pri príležitosti 32. výročia prijatia zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii

XIII. ročník medzinárodného šachového turnaja
„ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022“
Ad honorem IM JUDr. Júliusa Kozmu

Miesto a čas konania: Slovenská advokátska komora, budova UNIQA, IV. poschodie, Kolárska 6, Bratislava
22. – 23. apríla 2022

P r o g r a m:
piatok 22. apríla 2022

14.00 - 14.30 hod. Prezencia účastníkov šachového turnaja
14.30 hod. Slávnostné otvorenie
14.45 - 15.30 hod. Prednáška rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. na tému Výzvy moderného vzdelávania a úloha univerzít v ňom (s osobitným zreteľom na vzdelávanie právnické)

P r e s t á v k a

15.45 - 16.15 hod. 1. kolo
16.25 - 16.55 hod. 2. kolo
17.05 - 17.35 hod. 3. kolo
17.45 - 18.15 hod. 4. kolo
18.30 hod. Spoločenské posedenie, budova UNIQA, Kolárska 6, IV. poschodie

sobota 23. apríla 2022

09.30 - 10.00 hod. 5. kolo
10.10 - 10.40 hod. 6. kolo
10.50 - 11.20 hod. 7. kolo
11.30 - 12.00 hod. 8. kolo
12.10 - 12.40 hod. 9. kolo
13.00 - 13.20 hod. Vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie turnaja

Právo účasti: Advokáti, prokurátori, sudcovia, notári, exekútori, advokátski koncipienti, čakatelia na výkon ostatných právnických povolaní, kolegovia z právnickej akademickej obce a študenti právnických fakúlt, podnikoví právnici a pozvaní hostia – registrovaní aj neregistrovaní šachisti. Počet účastníkov je ohraničený organizačnými možnosťami usporiadateľa.

Systém a tempo hry: Švajčiarsky systém na 9 kôl, 2 x 15 minút na partiu

Kritériá pre určenie konečného poradia:
O konečnom poradí účastníkov v turnaji rozhoduje počet získaných bodov.
Pri rovnosti bodov sa poradie určí podľa nasledovných kritérií:

  1. upravený Buchholz (nezapočíta sa súper s najnižším počtom bodov)
  2. počet víťazstiev
  3. úplný Buchholz (započítajú sa body všetkých súperov)

Cenový fond turnaja je garantovaný v prípade účasti minimálne 30 hráčov. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nižšieho počtu účastníkov cenový fond znížiť.

Zmena programu v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie vyhradená.

Hlavné ceny: 

  1. cena 350 eur, putovný pohár a pohár JUDr. Antona Blahu, CSc.
  2. cena 300 eur
  3. cena 200 eur
  4. cena 100 eur
  5. cena 50 eur

Osobitné ceny: 
Najlepší šachista – advokát – 100 eur – osobitná cena JUDr. Antona Blahu, CSc.
Najlepšia šachistka
Najlepší neregistrovaný hráč
Najlepší študent/študentka

V prípade rovnosti bodov viacerých účastníkov sa ceny nedelia. Predseda organizačného výboru si vyhradzuje právo počet cien rozšíriť.

JUDr. Anton BLAHA, CSc., predseda organizačného výboru


Záväzná prihláškaUčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na XV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2024“

22.2.2024

Pozvánka na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

23.3.2023

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Kurz HELP: ŠPORT A ĽUDSKÉ PRÁVA

10.5.2022

Konferencia Šport a médiá 2021

1.11.2021

Kniha Miroslava Mackulína - Mentalita víťaza

1.11.2021

PROGRAM dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

27.10.2021

Golfový HCP turnaj právnických profesií 2021

23.9.2021

Informácie o kandidátoch na generálneho prokurátora na stránke Národnej rady SR

28.10.2020

Program XI. ročníka Vianočného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

29.12.2020

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

26.3.2022

Predbežná informácia o konferencii Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019

Program konferencie "Šport a médiá 2019"

19.10.2019

Program jubilejného X. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

23.10.2019