logologo_small

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

štvrtok, 03.10.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: UčPS tím, Spracoval: UčPS tím

SLEDUJTE ON-LINE PRENOS Z KONFERENCIEPrinášame Vám program pripravovaného VIII. ročníka konferencie “Šport a právo 2019”, ktorú organizuje UčPS s podporou SFZ a ďalších partnerov a podporovateľov v dňoch 3. - 4. októbra 2019 (štvrtok a piatok) v hoteli Aquacity v Poprade.

Po veľmi dobrej skúsenosti z konferencie Šport a médiá 2019 budú v rámci programu konferencie znovu dominovať moderované diskusné stoly.

Na záver prvého dňa konferencie by mal účastníkom spríjemniť program galavečer UčPS, po ktorom budú voľne pokračovať neformálne diskusie o prienikoch a možných synergiách športu a práva.

Slovensko potrebuje poctivú pluralitnú odbornú diskusiu zameranú na podstatu veci a fakty, a nie na zneváženie diskusného partnera.

The aim of argument, or of discussion, should not be victory, but progress. (Joseph Joubert)

Program konferencie "ŠPORT a PRÁVO 2019"

3. októbra 2019 (štvrtok)

8:30 - 9:30 Registrácia a ranná káva

9:30 - 10:00 Úvodné príhovory

 • zástupca hlavného organizátora (UčPS) Peter Potásch, dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, zakladajúci člen UčPS

 • zástupca hlavného partnera (SFZ) Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

10:00 - 11:30 Okrúhly stôl s titulom: “Ako ovplyvňujú paragrafy fungovanie športových zväzov a ich členov ?”

Ako hodnotia končiace volebné obdobie zástupcovia národných športových zväzov? 

Aké vysvedčenie by dostalo programové vyhlásenia vlády v oblasti športu? 

Čo sa podarilo uskutočniť alebo aspoň začať a kde sú ešte rezervy? Ktoré nesplnené ciele môžu slovenskú športovú verejnosť  mrzieť najviac?

Na čo by sa mala nastupujúca vláda v oblasti športu prioritne zamerať? 

Ktoré kľúčové systémové zmeny by zväzy privítali ?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v úvodnej diskusii so zástupcami štátu, zväzov, legislatívy a športovej obce.

Diskutujúci:

 • Miloš Drgoň – prezident, Slovenská basketbalová asociácia

 • Pavel Ižarik – prezident, Slovenská asociácia Taekwondo WT

 • Ján Kováčik – prezident, Slovenský futbalový zväz

 • Peter Sepeši – stály člen Rady UčPS, ktorý sa podieľal na príprave návrhu Zákona o športe

 • Žaneta Surmajová - generálna riaditeľka, sekcia legislatívno-právna Ministerstva, školstva, vedy výskumu a športu SR, člen Rady UčPS, dočasne poverená podpredsedníčka Komory SFZ pre riešenie sporov

11:30 - 11:50 Coffee break

11:50 - 13:10 Okrúhly stôl s titulom: “Šport na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí; kde sme a kde by sme chceli/mohli byť ?”

Moderovaná diskusia o postavení športu v komunálnej politike, problémoch a o možných systémových riešeniach, ktoré by mohli vytvoriť predpoklady pre celoplošné zvýšenie záujmu o športové aktivity detí/občanov a podporu zdravého životného štýlu, ktorý determinuje naše zdravie i náklady na zdravotnú starostlivosť.

Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v diskusii so zástupcami ministerstva školstva, zákonodarného zboru, legislatívy, odbornej právnickej obce a športovej obce.

Diskutujúci:

 • Peter Antal primátor Mesta Žiar nad Hronom, poslanec Národnej Rady SR 

 • Daniel Jendrichovský športový manažér basketbalového klubu Young Angels Košice a člen výkonného výboru SBA
 • Miroslav Kollár – výkonný viceprezident Únie miest Slovenska a primátor Mesta Hlohovec
 • Jozef Turčány – výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska

13:10 - 14:00 Obed

14:00 - 16:20 Okrúhly stôl s titulom: “Čím sa pokúsia politické strany zaujať voliča v oblasti športu pred blížiacimi sa voľbami do NRSR ?”

Čo budú mať vo svojich volebných programoch uvedené politické subjekty vo vzťahu ku športu? 

Čo môže športová obec očakávať v prípade ich volebného úspechu? 

Bude na ministerstve zabezpečená kontinuita, alebo príde ku zmenám? Aké sú stanoviská jednotlivých zástupcov politických strán ku vybraným športovým témam? 

Aké sú postoje jednotlivých politických strán k financovaniu športu? 

Pomôžu mládeži športové poukazy? 

Uvažujú o samostatnom ministerstve alebo inom ústrednom orgáne štátnej správy ako tu bol napr. koncom 40-tych rokov 20. storočia ? 

O strategických ale aj konkrétnych riešeniach z programov politických strán uchádzajúcich sa o voliča v najbližších parlamentných voľbách budeme diskutovať so samotnými predstaviteľmi politických subjektov. 

Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v diskusii so zástupcami relevaných politických strán, ktorý sa zaoberajú oblasťou športu. V duchu fair play budú mať všetci zástupcovia politických strán vymedzený rovnaký časový priestor.

Diskutujúci:

 • Ladislav Balódi, zástupca strany MOST-HÍD, poslanec Národnej rady SR
 • Jozef Burian - zástupca strany SMER - sociálna demokracia, poslanec Národnej rady SR
 • Jozef Mihál - podpredseda strany SPOLU - občianska demokracia, zástupca koalície PS - Spolu, poslanec Národnej rady SR
 • Richard Sulík - predseda strany Sloboda a Solidarita, do 1.7.2019 poslanec Európskeho parlamentu
 • Dušan Tittel - zástupca strany Slovenská národná strana, poslanec Národnej rady SR

16:20 - 16:45 Coffee break

16:45 - 18:00 Prednáška Vladimíra Syneka, zakladateľa Ministerstva šťastia na tému “Šport, srdce a rozum”

Exkluzívna interaktívna prednáška ušitá na mieru pre konferenciu Šport a právo 2019, v ktorej nájdeme odpovede na otázky: Ako sa tvorí identita štátu a športu? Čo má spoločné anatómia hrdinstva so športom? Je dobré robiť šport len pre peniaze? Sú v športe úspešnejší “srdciari”? Prečo šport potrebuje pravidlá? Ako reprezentovať na medzinárodnej úrovni? Existuje anatómia lásky k športu?

18.30 - 19.30 Relaxačný program (futbal a wellness v Aquacity)

19:00 - 21:00 Večera 

21:00 - 22:15 Slávnostný galavečer UčPS

Pripomenutie míľnikov a osobností, ktoré prispeli k napísaniu histórie 10 rokov UčPS. Predstavenie platformy „Šport pre Slovensko” ... to všetko premostené príjemným ľahkým hudobným vystúpením.


4. októbra 2019 (piatok)

8:00 - 9:00 Registrácia a ranná káva

9:00 - 10:45 Nové projekty v slovenskom športe - prezentácie športových projektov

Aké nové projekty sa na Slovensku podarilo realizovať v rámci tohto roka?
S čím sa ich organizátori stretávajú? Čo by im pomohlo?

Prezentujúci:

 • Ján Letko - vedúci projektu "Sportnet online - online služby pre šport"
 • Richard Pavlikovský - poradca prezidenta SZĽH pre strategický rozvoj a verejnú správu - "Hokejová akadémia Trenčín"
 • Andrej Petrovaj - manažér IT firmy pôsobiacej v športe stengl. a. s. - projekt "Monitorovací systém ako súčasť komplexnej platformy pre zabezpečenie rozvoja tréningového procesu mládeže v slovenskom hokeji"
 • Ľuboš Sarnovský - riaditeľ pre obchod, marketing a PR ženskej floorball extraligy - "10 vecí, ktoré menia floorball na Slovensku"
 • Jaroslav Šišolák - leader projektu Sportlabs "Si pripravený na vstup na nové ihrisko?"
 • Miroslav Mackulin - mentálny tréner a športový kouč (spoluprezentujúci Erik Mako) - projekt "Chcem byť reprezentnantkou Slovenska"

10:45 - 11:15 Coffee break

11:15 - 12:45 Okrúhly stôl s titulom: “Vymožiteľnosť práva v športe - štátne nástroje vs. nástroje športovej komunity.”

Takmer každý mesiac sa v športovej obci objaví „nejaká kauza“, ktorá okrem dopadov na samotného športovca, resp. zväz zvýši vášne v športovej obci, aj medzi bežnými ľuďmi. Ako sa na vybrané spory pozerá litera zákona? Ako dokážu paragrafy utlmiť alebo rozdúchať vášne? Kedy príde tá doba, keď sa dodržiavanie pravidiel skutočne "oplatí"? S akými problémami sa v športe stretávame najčastejšie? Aké nástroje by pomohli v eliminácii sporov, resp skráteniu ich lehoty trvania? Aká je preventívna kontrola v rámci zväzov? Pomohol by športový súd? Akú by mal mať formu? Aké sú príklady systému vymožiteľnosti práva v NŠZ? Ako mala byť vykonávaná pôsobnosť hlavného kontrolóra športu podľa platného zákona o športe a ako sa to darí napĺňať v praxi? Čo by sme potrebovali v oblasti “športového kontrolórstva a poradenstva” nastaviť inak - lepšie a ako?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v diskusii so zástupcami štátu, legislatívy, odbornej právnickej obce a športovej obce.

Diskutujúci:

 • Jaroslav Čollák - dočasne poverený predseda Komory SFZ pre riešenie sporov, člen legislatívnoprávnej a etickej komisie SFZ, advokát, stály člen Rady UčPS, PRF UPJŠ v Košiciach - Katedra občianskeho práva - odborný asistent 
 • Alica Fisterová - hlavný kontrolór športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Peter Mihál - podpredseda Disciplinárnej komisie SFZ, prokurátor, kontrolór UčPS
 • Zuzana Zajíčková - advokát, člen UčPS, dlhoročný expert na športovú legislatívu a riešenie sporov v športe
 • Ján Svák - podpredseda Odvolacej komisie SFZ, generálny riaditeľ Sekcie edičných činností Ministerstva spravodlivosti SR

12:45 - 13:00 Sumarizácia priebehu a záverov konferencie 

13:00 - 14:00 Obed a záver konferencie
The aim of argument, or of discussion, should not be victory, but progress.
(Joseph Joubert)
UčPS tím, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na XV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2024“

22.2.2024

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Pozvánka na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

23.3.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022