logologo_small

POZVÁNKA na konferenciu "Šport a právo 2019"

nedeľa, 01.09.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: UčPS tím

Pozvánka na VIII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou "ŠPORT a PRÁVO 2019".

Bude konať v dňoch 03. – 04. októbra 2019 (štvrtok, piatok) v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade.

PRIHLÁSIŤ sa na konferenciu ŠPORT A PRÁVO 2019 - TU). 

The aim of argument, or of discussion, should not be victory, but progress. 

(Joseph Joubert)

P O Z V Á N K A
Učená právnická spoločnosť s podporou Slovenského futbalového zväzu a ďalších partnerov organizujú 
VIII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou:

„ŠPORT A PRÁVO 2019“

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z., s podporou Slovenského futbalového zväzu, ďalších partnerov a spolupracovníkov projektu implementácie zákona o športe do praxe, organizuje v dňoch 03. – 04. októbra 2019 v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade, VIII. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom „ŠPORT a PRÁVO 2019“, ktorej hlavnými témami predbežne budú:
 1. „Ako ovplyvňujú paragrafy fungovanie športových zväzov a ich členov ?”
  - moderovaná diskusia za účasti zástupcov štátu, národných športových zväzov a športových právnikov k novele zákona o športe, k zákonu o Fonde na podporu športu a ďalším zmenám právnych predpisov podstatných pre oblasť športu (charitatívna reklama, odvodové prázdniny, športové poukazy a pod.) ako aj pohľad na realizované aktivity z programového vyhlásenia vlády.
 2. „Šport na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí; kde sme a kde by sme chceli/mohli byť ?”
  - moderovaná diskusia o postavení športu v komunálnej politike, problémoch a o možných systémových riešeniach, ktoré by mohli vytvoriť predpoklady pre celoplošné zvýšenie záujmu o športové aktivity detí/občanov a podporu zdravého životného štýlu, ktorý determinuje naše zdravie i náklady na zdravotnú starostlivos.
 3. „Čím sa pokúsia politické strany zaujať voliča v oblasti športu pred blížiacimi sa voľbami do NRSR?”
  - moderovaná diskusia za účasti zástupcov politických strán k tomu, čo majú vo svojich volebných programoch uvedené vo vzťahu k oblasti športu ? Aké sú ich postoje k rôznym schémam financovania športu ? Aké systémové kroky môže športová obec očakávať v prípade ich volebného úspechu ?
 4. „Vymožiteľnosť práva v športe - štátne nástroje vs. nástroje športovej komunity.”
  - moderovaná diskusia odborníkov v oblasti riešenia sporov a kontroly v športe k problematike vyžadovania dodržiavania predpisov zo strany štátu. Predstavenie donucovacích schém efektívne fungujúcich v športovom svete. Čo robiť, keď nedostatky v dodržiavaní zákona sú aj na strane štátu ?

Hodnotovým obohatením programu bude prezentácia Vladimíra Syneka na tému „Šport, srdce a rozum”.
Ak sa rozhodnete pre účasť na konferencii, tak by sme Vás chceli poprosiť v mene pána Vladimíra Syneka o vyplnenie krátkej ankety, ktorá bude slúžiť ako podklad pre prípravu jeho prednášky - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMMgctxcPIoHMdPPLk_01BXoX_QqJsLdepH2BRLTpRj3JGQ/viewform?usp=sf_link
Za vyplnenie krátkej ankety Vám vopred ďakujeme.

Na konferencii sa zúčastnia okrem pozvaných hostí aj odborníci zaoberajúci sa problematikou (nielen) športového práva a dobrej správy v športe, vďaka ktorým sa v posledných rokoch na komunitnej platforme občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť tvorí a rozvíja slovenská znalosť v oblasti riadenia a dobrej správy športu ako dôležitej súčasti budovania občianskej spoločnosti na Slovensku.

MOTTO VIII. ročníka konferencie ŠPORT a PRÁVO 2019:

"Vytváranie hodnotovo vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, zlepšovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie
je dobrou cestou ...
pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability nielen právnych či ekonomických, ale i medziľudských vzťahov
a synergickú tvorbu hodnôt, vrátane budovania systému 
... (nielen) v športe.".

UčPS tím

Konferencia sa uskutoční v dňoch 03. - 04. októbra 2019 v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade.
Registrácia účastníkov – 03. októbra 2019 od 09.00 - 09.30 hod.
Začiatok konferencie – 03. októbra 2019 o 09.30 hod.
Slávnostný galavečer UčPS – 03. októbra 2019 o 20.30 - 22.00 hod.
Predpokladané ukončenie konferencie – 04. októbra 2018 o 14.00 hod.


Všetky dôležité informácie o pripravovanej konferencii sú/budú dostupné na internetovom portáli Učenej právnickej spoločnosti. (pozri ďalšie karty - PROGRAM atď.)

Na konferenciu je možné prihlásiť sa elektronicky - vyplnením prihlášky priamo na portáli UčPS prostredníctvom prihlasovacieho systému (link na PRIHLÁŠKU na konferenciu ŠPORT A PRÁVO 2019 - TU).

Prihlásenie je možné do vyčerpania voľných miest najneskôr do 30. septembra 2019. Záujemcovia, ktorých prihlášky budú prijaté po uvedenom termíne uzávierky budú zaradení do zoznamu účastníkov len v tom prípade, ak predpokladaný počet účastníkov konferencie nebude ešte naplnený. Vzhľadom k tomu, že počet účastníkov je obmedzený, v prípade väčšieho záujmu rozhodujúcim kritériom budedátum prijatia prihlášky.

Ubytovanie:
Ubytovanie počas konferencie si prihlásený účastník zabezpečuje a hradí sám.
Možnosti ubytovania v mieste konania konferencie alebo v blízkom okolí miesta konania konferencie:

 • https://www.aquacityhotel.sk/
 • http://www.penziondarinka.sk/index.html
 • http://www.penziontrikorunky.sk/
 • https://www.hotelsobota.sk/
 • http://www.hotel63.sk/
 • https://www.villazauber.sk/
DRESS CODE: Business Casual

Tak ako po minulé roky bude z konferencie zabezpečený on-line prenos, ktorý bude sprístupnený na YouTube kanáli UčPS.

Podklady k jednotlivým témam a program konferencie nájdete na stránke UčPS.  

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte prosím na kontaktné osoby podujatia, ktorými sú:

pre odborné otázky:
Ladislav Križan, e-mail:  ladislav.krizan@gmail.com
Martin Čánik, e-mail:  mato.canik@gmail.com

pre organizačné veci:
Simoneta Sepešiová, tel.: +421 903 841 924; e-mail:  simona.sepesi@gmail.com.

Tešíme sa na Váš záujem a Vašu aktívnu účasť.
UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Medzinárodná vedecká konferencia "Košické dni súkromného práva IV"

2.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022