logologo_small

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu

streda, 07.02.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
Autor: JUDr. Jaroslav Čollák ml.

Autor prináša širšej verejnosti zmluvy v zmysle z.č. 450/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) v súlade s konceptom, ktorý autor navrhoval ako ucelený zmuvný systém pre všetky zmluvné typy, ktoré Zákon o športe prináša. Rovnakým systémom autor pre širšiu verejnosť pripravil (i) zmluvu o sponzorstve, (ii) zmluvu o príprave talentovaného športovca, (iii) zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, (iv) zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a (v) zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a (vi) zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (zavedená novelou Zákon o športe č. 335/2017 Z.z.). Všetky uvedené zmluvy zverejnuje autor na tejto stránke ako "nadväzujúce" podstránky základného príspevku, v ktorom prezentoval systematiku ich prípravy. Autor predmetné zmluvy zverejňuje ako člen pracovnej skupiny, ktorá pripravovala spomínaný zákon o športe a to v rámci jeho účasti na projekte implmentácie Zákona o športe, ktorý je zastrešený občianskym združením Učená právnická spoločnosť. 

POZNÁMKA:

PREDMETNÉ ZMLUVY SÚ PRIPRAVOVANÉ FORMULÁROVO, PRETO VO ZVEREJNENEJ PODOBE NESPĹŇAJÚ MINIMÁLNE POŽIADAVKY ZÁKONA O ŠPORTE, ALE JE POTREBNÉ ICH DOPRACOVAŤ, TO V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZMLUVNÝCH STRÁN.Prípadné dopracovanie zmlúv do konečnej a zákonne súladnej podoby musí zabezpečiť budúce zmluvné strany.

V prípade, ak by mal akýkoľvek subjekt záujem o dopracovanie týchto zmlúv v súlade s konkrétnymi požiadavkami, autor ako člen Advokátskej kancelárie "Čollák - Weiczen - Vanko a partneri" poskytne komerčné právne služby v súlade s dohodou so záujemcom. Autora je možné kontaktovať na emailovej adrese jaroslav.collak@gmail.com alebo na t.č. 0918440156. 

AUTOR NEZODPOVEDÁ ZA PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZVEREJNENÝCH A NEDOPRACOVANÝCH ZMLÚV V KONKRÉTNOM PRÁVNOM VZŤAHU.

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu na stiahnutie:

https://docs.google.com/document/d/1zTGhlhZ8M-LlWOELqB3JN3LDLji8ppJbl3r9cGIm--8/edit

JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Mohlo by vás zaujímať

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

23.10.2019

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

23.10.2019

Zmluva o príprave talentovaného športovca

23.10.2019

Zmluva o sponzorstve v športe

23.12.2019

Zmluvné typy podľa „nového zákona o športe“: ideový návrh konceptu, systematiky a ucelenosti zmlúv ponúknutých športovej obci alebo - jednota naprieč celým slovenským športom

23.10.2019

Odvodové zaťaženie profesionálnych športovcov v novom Zákone o športe (a súvisiacej legislatíve)

23.10.2019

LIMITY ZDRUŽOVANIA: RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE A PRÁVNA OCHRANA ČLENOV OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ (SO ZAMERANÍM NA ŠPORTOVÉ ZVÄZY)

23.10.2019

Športová súťaž a riadenie a správa športu ako prejav úcty k zákonu alebo – kto je tu pánom!?

23.10.2019

NOVINKA! Organizácia súdov a prokuratúry - štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

23.10.2019

Prečo „novela zákona o športe“ nemení postavenie profesionálnych športovcov alebo kto (ne)porušoval zákon od 1.1.2016?

23.10.2019

Kto bude riešiť pracovnoprávne spory profesionálnych športovcov a klubov v športe alebo – prečo je (vždy) nutné hľadieť z výšky:

23.10.2019

ŠPORTOVÉ KLUBY V NOVOM "ZÁKONE O ŠPORTE" – KRÁTKY POHĽAD NA ICH POSTAVENIE, POVINNOSTI A PRÁVA

23.10.2019

Športový klub - spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov - pokuty alebo: prečo už viac "nie" zmluvy s profesionálmi v režime "SZČO"

23.10.2019

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu - čo to "laicky" znamená pre športové kluby?

23.12.2019

"Opcie“ v hráčskych zmluvách uzatvorených do 31.12.2015 po účinnosti Zákona o športe (1.1.2016) - ako na nich?

23.10.2019