logologo_small

Zmluva o sponzorstve v športe

streda, 07.02.2018|Posledná aktualizácia 23.12.2019 22:27
Autor: Bc. Jaroslav Čollák, JUDr. Jaroslav Čollák ml. | ID článku: 18497

Autor prináša širšej verejnosti zmluvy v zmysle z.č. 450/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) v súlade s konceptom, ktorý autor navrhoval ako ucelený zmuvný systém pre všetky zmluvné typy, ktoré Zákon o športe prináša. Rovnakým systémom autor pre širšiu verejnosť pripravil (i) zmluvu o sponzorstve, (ii) zmluvu o príprave talentovaného športovca, (iii) zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, (iv) zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a (v) zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a (vi) zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (zavedená novelou Zákon o športe č. 335/2017 Z.z.). Všetky uvedené zmluvy zverejnuje autor na tejto stránke ako "nadväzujúce" podstránky základného príspevku, v ktorom prezentoval systematiku ich prípravy. Autor predmetné zmluvy zverejňuje ako člen pracovnej skupiny, ktorá pripravovala spomínaný zákon o športe a to v rámci jeho účasti na projekte implmentácie Zákona o športe, ktorý je zastrešený občianskym združením Učená právnická spoločnosť. 

POZNÁMKA:

PREDMETNÉ ZMLUVY SÚ PRIPRAVOVANÉ FORMULÁROVO, PRETO VO ZVEREJNENEJ PODOBE NESPĹŇAJÚ MINIMÁLNE POŽIADAVKY ZÁKONA O ŠPORTE, ALE JE POTREBNÉ ICH DOPRACOVAŤ, TO V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZMLUVNÝCH STRÁN.

Prípadné dopracovanie zmlúv do konečnej a so zákonom súladnej podoby musia zabezpečiť budúce zmluvné strany.

V prípade, ak by mal akýkoľvek subjekt záujem o dopracovanie týchto zmlúv v súlade s konkrétnymi požiadavkami, autor ako člen Advokátskej kancelárie "Čollák a partneri" poskytne komerčné právne služby v súlade s dohodou so záujemcom. Autora je možné kontaktovať na emailovej adrese jaroslav.collak@gmail.com alebo na t.č. 0918440156. 

AUTOR NEZODPOVEDÁ ZA PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZVEREJNENÝCH A NEDOPRACOVANÝCH ZMLÚV V KONKRÉTNOM PRÁVNOM VZŤAHU.

Zmluva o sponzorstve v športe na stiahnutie:

https://docs.google.com/document/d/1WlGgL9lyca0w9PGhukrPyoidWQS4C3Xu424ONG8VxgE/edit

Bc. Jaroslav Čollák, JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00422 - 1. Koho môže subjekt sponzorovať, za akých podmienok a v akej výške?

23.10.2019

FAQ00421 - 2. Čo sa stane, ak klub sponzorovanú sumu nezdokladuje (odmietne zdokladovať, nebude schopný zdokladovať) a ten, kto sponzoruje, táto suma mu bude nás...

23.10.2019

FAQ00420 - 3. Potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa (sponzorujem vo februári a zmenia sa okolnosti v októbri) – čo s tým?

23.10.2019

FAQ00419 - 4. Zákon o športe hovorí o sponzoringu. Je oblastný futbalový zväz (ObFZ) ako riadiaci zväz pre oblastné súťaže futbalu oprávnený prijať sponzorské od...

23.10.2019

FAQ00418 - 5. K § 50 ZoŠ a ZoDP: Ak poskytne sponzorské obchodná spoločnosť z Čiech… ako je to s daňovo uznateľným výdavkom? Prípadne akákoľvek iná zahraničná p...

23.10.2019

FAQ00417 - 6. K § 50 ods. 1 ZoŠ: K § 5 a 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov:Môže byť sponzorom aj fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom - živnostníkom?

23.10.2019

FAQ00416 - 7. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém športu pripr...

23.10.2019

FAQ00415 - 8. Chcela by som sa informovať, ako postupovať, keď spoločnosť ide uzavrieť so športovcom Zmluvu o sponzorstve v športe, ktorej obligatórnou súčasťou ...

23.10.2019

FAQ00414 - 9. Patrí príjem zo sponzorského do príjmu z verejných prostriedkov?

23.10.2019

FAQ00413 - 10. Chcem sa spýtať, či termín sponzorské zahŕňa aj vecné predmety alebo len finančné prostriedky?

23.10.2019

FAQ00412 - 11. Mám otázku ohľadom sponzorskej zmluvy podľa zákona o športe. Občianske združenie (národný športový zväz) má založenú obchodnú spoločnosť, ktorá má...

23.10.2019

FAQ00411 - 12. Aký je rozdiel v sponzorovaní amatérskeho športovca a športovca s profesionálnou zmluvou z pohľadu daňových náležitostí SPONZORA v zmysle novelizo...

23.10.2019