logologo_small

ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA

pondelok, 24.09.2018|Posledná aktualizácia 23.12.2019 23:45
Autor: JUDr. Jaroslav Čollák PhD., ID článku: 18622

Autor prináša širšej verejnosti zmluvy v zmysle z.č. 450/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) v súlade s konceptom, ktorý autor navrhoval ako ucelený zmuvný systém pre všetky zmluvné typy, ktoré Zákon o športe prináša. Rovnakým systémom autor pre širšiu verejnosť pripravil aj zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (zavedená novelou Zákon o športe č. 335/2017 Z.z. ako ustanovenie § 49a).

Autor prináša širšej verejnosti zmluvy v zmysle z.č. 450/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) v súlade s konceptom, ktorý autor navrhoval ako ucelený zmuvný systém pre všetky zmluvné typy, ktoré Zákon o športe prináša. Rovnakým systémom autor pre širšiu verejnosť pripravil (i) zmluvu o sponzorstve, (ii) zmluvu o príprave talentovaného športovca, (iii) zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, (iv) zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a (v) zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a (vi) zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (zavedená novelou Zákon o športe č. 335/2017 Z.z.).

Všetky uvedené zmluvy zverejnuje autor na tejto stránke ako "nadväzujúce" podstránky základného príspevku, v ktorom prezentoval systematiku ich prípravy. Autor predmetné zmluvy zverejňuje ako člen pracovnej skupiny, ktorá pripravovala spomínaný zákon o športe a to v rámci jeho účasti na projekte implmentácie Zákona o športe, ktorý je zastrešený občianskym združením Učená právnická spoločnosť. 

POZNÁMKA:

Autor dáva do pozornosti širšej verejnosti, že predmetná Zmluva o výkone činnosti športového odborníka vypracovaná podľa ustanovenia § 49a ZoŠ nie je jediným zmluvným typom, na základe ktorého môže vykonávať športový odborník pre športovú organizáciu športovú činnosť. Športový odborník môže na základe ustanovenia § 6 ods. 3 ZOŠ aj naďalej vykonávať činnosť ako

  • podnikanie (ako samostatne zárobkovo činná osoba, fakturujúc športovej organizácii služby - odporúčame uzavrieť nepomenovanú zmluvu v režime ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v z.n.p.)
  • zamestnanec
  • zmluva o výkone činnosti športového odborníka
  • pracovnoprávny vzťah klasický, alebo obdobný pracovnoprávny vzťah
  • ako dobrovoľník
  • bez zmluvy 

UPOZORNENIE:

PREDMETNÉ ZMLUVY SÚ PRIPRAVOVANÉ FORMULÁROVO, PRETO VO ZVEREJNENEJ PODOBE NESPĹŇAJÚ MINIMÁLNE POŽIADAVKY ZÁKONA O ŠPORTE, ALE JE POTREBNÉ ICH DOPRACOVAŤ, TO V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZMLUVNÝCH STRÁN. Prípadné dopracovanie zmlúv do konečnej a zákonne súladnej podoby musí zabezpečiť budúce zmluvné strany.

V prípade, ak by mal akýkoľvek subjekt záujem o dopracovanie týchto zmlúv v súlade s konkrétnymi požiadavkami, autor ako člen Advokátskej kancelárie "Čollák a partneri" poskytne komerčné právne služby v súlade s dohodou so záujemcom. Autora je možné kontaktovať na emailovej adrese jaroslav.collak@gmail.com alebo na t.č. 0918440156. 

AUTOR NEZODPOVEDÁ ZA PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZVEREJNENÝCH A NEDOPRACOVANÝCH ZMLÚV V KONKRÉTNOM PRÁVNOM VZŤAHU.

Zmluva o výkone činnosti športového odborníka na stiahnutie TU:

https://docs.google.com/document/d/1WUNHQbJnGDkQxWjIjXKnjofYn8KVxjT0YUpBppi6uDY/edit

JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
Mohlo by vás zaujímať

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19

4.5.2020 | ING. JAROSLAVA LUKAČOVIČOVÁ, MGR. ING. PETER HENNEL, UČPS TÍM

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku (diskusná relácia)

4.5.2020 | UČPS TÍM

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020 | UČPS TÍM

Šport pre Slovensko - Diskusná relácia s názvom "DOPADY COVID - 19 NA OBLASŤ ŠPORTU"

11.4.2020 | UČPS TÍM

Jozef Mihál: Na tzv. balíček prvej pomoci majú nárok kluby aj profesionálni športovci

20.4.2020 | RÓBERT KOTIAN

UčPS podala podnet na GP SR na posúdenie súladu novely zákona o športe s Ústavou SR

26.3.2020 | UČPS TÍM

Status profesionálnych športovcov v SR po novele zákona o športe účinnej od 1.2.2020

26.3.2020 | PROF. JUDR. PHDR. TOMÁŠ GÁBRIŠ PHD., LLM, MA, MGR. JAKUB ČAVOJ

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020 | MARTIN ČÁNIK, JUDR. PETER SEPEŠI, DUŠAN GUĽÁŠ, IVAN HUSÁR, ING. JÁN LETKO

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 | RÓBERT KOTIAN, ING. JÁN LETKO

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení zvýhodní od 1.1.2020 zmluvu o výkone činnosti športového odborníka pre študentov a dôchodcov

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ