logologo_small

Časť Európy antisemitské útoky ignoruje

streda, 15.11.2017|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Spracoval: UčPS tím

Európska únia nesleduje dôsledne zločiny a incidenty súvisiace s antisemitizmom. Uviedla to Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). Jedenásť z 28 štátov Únie neposkytlo FRA za rok 2016 oficiálne údaje o incidentoch súvisiacich s antisemitizmom (vrátane Slovenska) alebo takéto informácie vôbec nezaznamenali.

Európska únia nesleduje dôsledne zločiny a incidenty súvisiace s antisemitizmom. Uviedla to Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). Jedenásť z 28 štátov Únie neposkytlo FRA za rok 2016 oficiálne údaje o incidentoch súvisiacich s antisemitizmom alebo takéto informácie vôbec nezaznamenali.

"Bez takýchto údajov bude aj naďalej boj proti antisemitizmu všeobecným a nezacieleným," uvádza sa vo vyhlásení FRA zverejnenom minulý týždeň. K neúplnosti obrazu o antisemitizmom motivovaných zločinoch a incidentoch prispievajú aj rozdielne metódy zberu dát a nízka miera ich nahlasovania obeťami.

 

Aj krajiny, ktoré činy motivované nenávisťou k Židov nahlasujú, by mali skvalitniť ich monitorovanie. V roku 2012 uskutočnila FRA rozsiahly prieskum na vzorke 6000 židovských respondentov, z ktorého vyplýva, že až 12 percent z nich sa stalo obeťou verbálnych útokov súvisiacich s ich vierovyznaním. Štyri percentá respondentov zaznamenali fyzické útoky alebo sa im niekto fyzickým útokom vyhrážal. FRA na budúci rok prieskum zopakuje.

 

Nijaké policajné záznamy o trestných činoch a incidentoch súvisiacich s antisemitizmom nedodali FRA Maďarsko, Litva, Malta a Portugalsko. Medzi krajiny, ktoré tejto organizácii neposkytli údaje o podobných činoch za rok 2016 patria Fínsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Slovensko, Švédsko a Taliansko.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00401 - 3. Môžem ako športovec tipovať na zápasy v súťaži v ktorej hrajem? Samozrejme myslím, nie zápasy môjho vlastného tímu.

23.10.2019

FAQ00400 - 4. Aký je váš názor na korupciu v športe, vnímate ju ako problém? Ako proti nej môžete bojovať?

23.10.2019

FAQ00399 - 5. Venuje sa tejto problematike na Slovensku dostatočná pozornosť? Existujú nejaké štúdie, prípadne sa tomuto problému niekto dlhodobo venuje?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00395 - 9. Myslíte si, že v riešení korupcie zohráva úlohu nedôvera ľudí v políciu a súdnictvo? V prieskume respondenti odpovedali na otázku: Ak by ste sa str...

23.10.2019

FAQ00394 - 10. Stretli ste sa pri riešení kauzy DAC s nejakými problémami?

23.10.2019

FAQ00393 - 11. Vo vyriešených kauzách v SR a ČR boli vinníci potrestaní uložením podmienečného trestu. Nie je podľa vás takýto trest málo odstrašujúci a je dosta...

23.10.2019

FAQ00392 - 12. V čom vidíte problém pri športovom stávkovaní na strane hráča?

23.10.2019

FAQ00391 - 13. V dotazníku na otázku či sa respondenti stretli s korupciu športe iba 3% opýtaných odpovedalo, že s ňou nemá žiadne skúsenosti. Je korupcia v špor...

23.10.2019

FAQ00390 - 14. Boli v tejto súvislosti potrebné zmeny v Trestnom zákone? Prípadne ako rieši túto problematiku zákon o športe?

23.10.2019

FAQ00389 - 15. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii?

23.10.2019