logologo_small

Medzinárodná vedecká konferencia "Košické dni súkromného práva IV"

pondelok, 02.05.2022|Posledná aktualizácia 2.5.2022 18:16
Autor: Organizaćný výbor konferencie KDSP IV.

Medzinárodnej vedeckej konferencie "Košické dni súkromného práva IV.", je organizovaná Katedrou občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako súčasť projektu VEGA č. 1/0765/20 „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“.

Konferencia sa uskutoční v dňoch od 15. do 17. júna 2022, veríme, že prezenčnou formou, ako je zvykom, v priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton v Košiciach.

Registráciu na konferenciu je možné vykonať prostredníctvom online prihlášky dostupnej na stránke https://kdsp.sk/registracia/. Ak sa rozhodnete zúčastniť našej konferencie, termín na registráciu je do 31.5.2022.

Zoznam hostí, ktorí doposiaľ prijali pozvanie na vystúpenie v plenárnej časti konferencie nájdete zverejnený na stránke www.kdsp.sk v sekcii „Program konferencie“.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizačný výbor na e-mailovej adrese: info@kdsp.sk.

S úctivým pozdravom,
Organizačný výbor konferencie KDSP IV.

Organizaćný výbor konferencie KDSP IV.
Mohlo by vás zaujímať

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Predbežná informácia o dvojkonferencii UčPS - II. ročník konferencie ŠPORT a MÉDIÁ (4.11.2020) a IX. ročník konferencie ŠPORT a PRÁVO (5.11.2020)

6.9.2020

Prihlasovanie účastníkov na II. ročník konferencie ŠPORT a MÉDIÁ a na IX. ročník konferencie ŠPORT a PRÁVO

6.9.2020

Úvodné slovo konferencie Šport a právo 2019

26.12.2019

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019

Tlačová správa - VIII. ročník konferencie Šport a právo 2019

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 27.06.2019)

19.10.2019

POZVÁNKA na konferenciu "Šport a právo 2019"

19.10.2019

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

26.3.2022

Konferencia "Športový marketing profesionálne II."

19.10.2019

Seminár/Košice/29.5.2019 - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovan

19.10.2019

Reportáž - Konferencia Šport a Médiá 2019

19.10.2019

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO - závery a hodnotenia

19.10.2019

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO

19.10.2019

Spoločne sme silnejší

19.10.2019