logologo_small

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: Informačný systém športu

streda, 30.10.2019|Posledná aktualizácia 27.12.2019 00:09
Autor: Ing. Simoneta Sepešiová

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Základným pilierom a nástrojom reformy slovenského športu mal byť informačný systém športu.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do IS športu, na jeho dnešnú funkčnosť, dôvody nedostatkov a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu.

POZVÁNKA k okrúhlemu stolu

Téma: Informačný systém športu

Moderátor: Martin Čánik

Pozvaní hostia, ktorí potvrdili účasť: Andrej Petrovaj (expert na IT projekty v športe a zástupca dodávateľa IS športu), Ján Letko (expert na IT projekty v oblasti športu), Miroslav Haviar (riaditeľ Národného športového centra (2003 - 2007) a viceprezident európskej kanoistickej asociácie).

Typ podujatia: Moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola
Termín konania: 4. novembra 2019 (pondelok) od 18.30 hod (on-line prenos z diskusie od 19.00 hod.)
Miesto konania: „Klub pod lampou”, Partizánska 2, 811 03 Bratislava (vstup z Palisád)
Organizátori: Učená právnická spoločnosť o. z. v spolupráci s partnermi a priateľmi UčPS

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Základným pilierom a nástrojom reformy slovenského športu mal byť informačný systém športu. 

IS športu mal priniesť slovenskému športu i slovenskej spoločnosti korektné dáta o počte aktívnych športovcov a družstiev v jednotlivých športoch a o ich výsledkoch, korektné údaje o športových odborníkoch, kluboch, zväzoch a ich štatutároch.

IS športu mal predstavovať efektívny nástroj verejnej kontroly používania verejných prostriedkov a sponzorského v športe a to nielen zhora - zo strany štátu a jeho kontrolných orgánov, ale najmä "zdola" zo strany členov zväzov a klubov, športových odborníkov, športovcov a ich rodičov. Mal tiež sprevádzať zväzy, kluby, športovcov a športových odborníkov významnými systémovými zmenami vo fungovaní slovenského športu a pomôcť pri ich vzdelávaní a informovaní o ich nových právach a povinnostiach.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do IS športu, na jeho dnešnú funkčnosť, dôvody nedostatkov a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu.


VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiť TU (3,- EUR).

Ing. Simoneta Sepešiová
Mohlo by vás zaujímať

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020 | MARTIN ČÁNIK, JUDR. PETER SEPEŠI, DUŠAN GUĽÁŠ, IVAN HUSÁR, ING. JÁN LETKO

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

5.1.2020 | UČPS TÍM, MIROSLAV HAVIAR, MARTIN ČÁNIK, ING. ANDREJ PETROVAJ, ING. JÁN LETKO

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

19.3.2020 | UČPS TÍM

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 | RÓBERT KOTIAN, ING. JÁN LETKO

Okrúhly stôl na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

19.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

12.1.2020 | UČPS TÍM

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

23.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Táto otázka sa týka usporiadania súťaží. Po novom má byť nejaký centrálny register súťaží. Je potrebné do neho nahlasovať aj oddielové súťaže, ktoré si zorganizujeme sami bez akéhokoľvek príspevku od štátu alebo mesta? Alebo urobíme začiatočníkom na konci školského roka súťaže medzi sebou, aj takéto súťaže musíme nahlásiť?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom zverejňovania údajov podla §80 a §81. Športová organizácia (národný zväz alebo športový klub) má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle informácie v rozsahu stanoveného novým zákonom. Kedy má povinnosť tieto údaje zverejňovať a koho všetkého sa to týka (len fyzické osoby, ktoré čerpajú prostriedky od štátu alebo každý jeden športovec)? Medzi údajmi sú aj osobné údaje fyzických osôb - je možné ich zverejňovat na webe? Vyplýva táto povinnosť aj pre športové kluby (nie všetky majú vlastné webové sídlo) alebo len pre národný športový zväz (členov eviduje len ako kluby)? ďakujem za odpoveď

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely vystupujú pod hlavičkou Mestského kultúrno-športového strediska, príspevkovej organizácie mesta, ktoré je štatutarnym orgánom športových klubov. Zaujíma ma:par. 8 športové organizácie a v tejto súvislosti ostatné ustanovenia tohto zákona - športovou organizáciu podľa par. 8 bod 1) nie je orgán verejnej správy. Zaujíma ma, či v podmienkach, ako je to vytvorené v našom meste, možno športové oddiely vystupujúce pod hlavičkou príspevkovej organizácie mesta považovať za športové organizácie v zmysle zákona a čerpať výhody plynúce z tohto zákona (napr. sponzorské, dotácie, príspevky na športové poukazy ..)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Športová organizácia má právnu formu obchodnej spoločnosti a chce podať na OR SR návrh na zmenu predmetu činnosti v zmysle zákona o športe. Kto vydáva výpis z informačného systému športu ako potvrdenie možnosti výkonu športovej činnosti a následného zápisu predmetu činnosti do OR SR?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

1.Aj o neorganizovanom športovcovi musíme viesť evidenciu údajov?Z vlastnej analýzy zákona nám vychádza, že:pokiaľ by sme mali ambíciu byť zväzom, tak by to bolo dobré (§ 16),ale pokiaľ nám ide len o spôsobilosť uchádzať sa o verejné prostriedky, nevyhnutné to nie je (§ 66)Je takýto záver správny?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, či je už ISŠ funkčný a kde si môžem pozrieť, či náš športový klub, či SAZ doňho zadal naše údaje o klube, členoch,...

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ktorí športoví odborníci majú byť zapísaní v informačnom systéme športu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Naše občianske združenie požiadalo ministerstvo školstva začiatkom minulého roka o zápis športovej organizácie do registra právnických osôb v športe. Je január 2017 a naša športová organizácia stále nie je uvedená na športovom portáli v registri právnických osôb v športe na stránke http://sport.gov.sk/

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS