logologo_small

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: Informačný systém športu

streda, 30.10.2019|Posledná aktualizácia 27.12.2019 00:09
Autor: Ing. Simoneta Sepešiová

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Základným pilierom a nástrojom reformy slovenského športu mal byť informačný systém športu.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do IS športu, na jeho dnešnú funkčnosť, dôvody nedostatkov a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu.

POZVÁNKA k okrúhlemu stolu

Téma: Informačný systém športu

Moderátor: Martin Čánik

Pozvaní hostia, ktorí potvrdili účasť: Andrej Petrovaj (expert na IT projekty v športe a zástupca dodávateľa IS športu), Ján Letko (expert na IT projekty v oblasti športu), Miroslav Haviar (riaditeľ Národného športového centra (2003 - 2007) a viceprezident európskej kanoistickej asociácie).

Typ podujatia: Moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola
Termín konania: 4. novembra 2019 (pondelok) od 18.30 hod (on-line prenos z diskusie od 19.00 hod.)
Miesto konania: „Klub pod lampou”, Partizánska 2, 811 03 Bratislava (vstup z Palisád)
Organizátori: Učená právnická spoločnosť o. z. v spolupráci s partnermi a priateľmi UčPS

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Základným pilierom a nástrojom reformy slovenského športu mal byť informačný systém športu. 

IS športu mal priniesť slovenskému športu i slovenskej spoločnosti korektné dáta o počte aktívnych športovcov a družstiev v jednotlivých športoch a o ich výsledkoch, korektné údaje o športových odborníkoch, kluboch, zväzoch a ich štatutároch.

IS športu mal predstavovať efektívny nástroj verejnej kontroly používania verejných prostriedkov a sponzorského v športe a to nielen zhora - zo strany štátu a jeho kontrolných orgánov, ale najmä "zdola" zo strany členov zväzov a klubov, športových odborníkov, športovcov a ich rodičov. Mal tiež sprevádzať zväzy, kluby, športovcov a športových odborníkov významnými systémovými zmenami vo fungovaní slovenského športu a pomôcť pri ich vzdelávaní a informovaní o ich nových právach a povinnostiach.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do IS športu, na jeho dnešnú funkčnosť, dôvody nedostatkov a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu.


VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiť TU (3,- EUR).

Ing. Simoneta Sepešiová
Mohlo by vás zaujímať

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 - panelové diskusie

31.10.2020

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

7.9.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

4.5.2020

Otvorený list UčPS tímu zaslaný s návrhmi krízových opatrení lídrom slovenskej spoločnosti i slovenského športu

21.4.2020

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020

Diskusná relácia o dopadoch krízy COVID-19 na oblasť športu (4 diely)

19.4.2020

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020

Šport pre Slovensko - Diskusná relácia s názvom "DOPADY COVID - 19 NA OBLASŤ ŠPORTU"

11.4.2020

ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

31.3.2020

UčPS podala podnet na GP SR na posúdenie súladu novely zákona o športe s Ústavou SR

26.3.2020

Štát nekúpil štadión a odkaz doby znie: Pán Kmotrík, urobte dobrý skutok. Nechajte si ho.

25.3.2020

Osobný list Jozefa Gönciho športovému hnutiu

22.3.2020

Zmluva o vykonávaní činnosti športového odborníka (ako podnikanie podľa Obchodného zákonníka)

25.3.2020