corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

Informácie o kandidátoch na generálneho prokurátora na stránke Národnej rady SR

28.10.2020

Ján Šanta povedal, že by prijal kandidatúru na generálneho prokurátora

25.11.2020

ZÚČASTNENÁ OSOBA – HISTÓRIA, TEÓRIA, PRAX

31.7.2020

TLMOČENIE A PREKLAD V TRESTNOM KONANÍ V JEHO HISTORICKOM KONTEXTE

5.9.2020

Niektoré historické aspekty právnej úpravy organizovanej a zločineckej skupiny

5.9.2020

NÁČRT HISTÓRIE PRÁVNEJ ÚPRAVY REGISTRA TRESTOV: ROK 1961 – SÚČASNOSŤ

5.9.2020

NÁČRT HISTÓRIE PRÁVNEJ ÚPRAVY REGISTRA TRESTOV: OBDOBIE DO ROKU 1960

5.9.2020

SUBVENČNÝ PODVOD – DE LEGE LATA / DE LEGE FERENDA

5.9.2020